Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Ifjúsági Találkozó Bánhidán

Nagy Attila / 2019-03-26 15:14:41

tovább

Hálaadó Istentisztelet Dadon

Nagy Attila / 2019-03-21 12:08:37

Hálaadó ünnepi istentiszteletre hívogattak Dadon a református templom harangjai 2019. március 3-án délelőtt. Zsúfolásig megtelt a bensőséges hangulatot árasztó, felújított templombelső, ahol elsőnek Kovács Tamás helyi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, valamint a gyülekezet tagjait. A kezdő ének a 167. dicséret első versének eléneklése után, Máté László esperes úr szolgált, majd a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Steinbach József hirdette Isten igéjét, Jóel próféta 3. rész alapján. „Aztán kitöltöm majd a lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak."

 

tovább

Egyházmegyei Asszonykonferencia

Nagy Attila / 2019-03-10 18:34:51

A Szákszendi Református Egyházközség szeretettel hívja a kedves asszonytestvéreket, családtagokat és érdeklődőket a Tatai Egyházmegye Asszonykonferenciájára, melyet 2019. március 23-án szombaton rendez a Szákszendi Faluházban. A konferencia 9.30-kor kezdődik áhítattal.

 

tovább

Egyházmegyei Tanácsülés

Nagy Attila / 2019-03-08 14:10:49

A Tatai Református Egházmegye következő Egyházmegyei Tanácsülését 2019. március 9-én, szombaton, 9.00 órai kezdettel tartja Komáromban, a Jókai téri Gyülekezeti teremben.

 

 

 

tovább

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel" - Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

Nagy Attila / 2019-02-17 20:35:02

A Presbiteri szolgálat területeit és annak sokrétű feladatait tekintették át a Tatai Református Egyházmegye ezévi presbiteri konferenciáját, melynek megrendezését ebben az évben a Kocsi Egyházközség vállalta fel.

2019. február 16-án délelőtt 9.30-ra presbiterek, gondnok,, főgondnokok, lelkipásztorok és érdeklődő gyülekezeti tagok érkezett meg a megye gyülekezeteiből. A nyitó áhítat énekét „Isten szívén megpihenve forrjon szívűnk egybe hát..." közel 300 (világi) egyházközségi tisztviselő énekelte a helyi református templomban.

tovább

A. B. F. R. A. - Gyászhír

Nagy Attila / 2019-02-15 11:42:54

Bellai Zoltán kaposvári református lelkipásztort, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosát 2019. február 15-én, pénteken hajnalban életének 69. évében, szolgálatba küldő Ura hazahívta.

 

 

A Dunántúli Református Egyházkerület egész közössége, a Somogyi Református Egyházmegyével és a Kaposvári Református Egyházközséggel, valamint Országos Egyházunkkal és a kárpát-medencei reformátussággal együtt hálát adunk azért a fáradhatatlan, szerteágazó, egyházépítő és egyházvezető szolgálatért, amit Bellai Zoltán református lelkipásztoron keresztül a mi Urunk elvégzett közöttünk. Kedves Igéje testet öltött benne: az Úrban bízók krisztusi ereje nem engedte őt soha lankadni, ezzel az erővel szolgált, ezzel az erővel hordozta a betegséget, ez a megváltó, krisztusi erő tartotta meg őt″ - fogalmazott a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége.

tovább

Egyházmegyei Zsoltáréneklési Verseny

Nagy Attila / 2019-02-12 14:23:15

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. éven is megrendezésre kerül a Szenczi Molnár Albert zsoltáréneklési verseny. A tavalyi feltételek szerint részt vehet minden 6-18 éves tanuló, aki vagy egyházmegyénk területén élő gyülekezeti tag, vagy pedig egyházmegyénk területén valamelyik egyházi iskolánknak tagja.

A verseny helye: Tatai Református Gimnázium; Időpontja: március 30. szombat, fél 10-től kb. délig.

Jelentkezni március 24-ig lehet.

 

tovább

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

Nagy Attila / 2019-02-02 18:25:45

A Tatai Református Egyházmegye ezévi presbiteri konferenciáját 2019. február 16-án szombaton 9.30-tól tartja Kocson a református templomban és a Vincze Imre Ref. Általános Iskolában. A találkozó nyitó áhítatát és kezdő előadását követően a résztvevők 10 csoportban beszélik át a presbiteri szolgálat különböző területeit. tovább

Kórustalálkozó Közös kórusművei

Nagy Attila / 2019-01-29 11:21:28

A Tatai Ref. Egyházmegye ezévi kórustalálkozóját Szőnyben tartja 2019. április 27-én.

Csatolt fájlban letölthetők a kórustalálkozó közös kórusművei

tovább

Lelkészértekezlet januárban

Nagy Attila / 2019-01-24 11:42:11

A Tatai Egyházmegye következő lelkészértekezlete 2019. január 28-án, hétfőn du. 15.30-tól lesz Tatán, a Kocsi u. gyülekezeti otthonban.

 


tovább