Tatai Református Egyházmegye

Egyházmegyei pedagógusnap

2018-06-06 22:12:58 / Nagy Attila

„Nevelőnk volt Krisztusig"

- Intézményeink nem attól lesznek keresztyén iskolák, óvodák, hogy egyházközség a fenntartójuk, hanem attól, ahogyan megjelenik bennünk a testvériség: Jézus Krisztusban tanárok, diákok testvérek vagyunk, az idősebb testvér segít a kisebbnek - reflektált Máté László esperes Szabó Előd tatai lelkipásztor igehirdetésére. Szabó Előd pedig arról szólt a Gal 3,24 alapján - „a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg" hogy a pedagógus egyfajta hidat épít és mutat a diákoknak Krisztus felé, és lehetséges, hogy ő ezen a hídon már ismerősként jár, de arra is van példa, hogy maga a pedagógus is Istenkereső emberként ismer magára.

Református pedagógus napot tartottak a Tatai Egyházmegyében. 2018. június 6-án a tatai református templomban találkoztak az egyházmegye területén működő köznevelési intézmények dolgozói, pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak, az intézményfenntartó gyülekezetek és az egyházmegye elnöksége. A jó hangulatú találkozó ígéretes kezdeményezés: ilyen az, amikor megtapasztaljuk az Úr Isten áldását.

 

Az alkalmat a pedagógusnap adta, az apropó pedig a pedagógusdíjak átadása volt.

 

A dadipresbitérium mint intézményfenntartó kezdeményezésére, az egyházmegye koordinálásával, valamennyi köznevelési intézmény egységes elismerési rendszert dolgozott ki.Emlékérmet kapnak a nyugdíjba készülő pedagógusok. Ez a díj mindenkit megillet, aki kivárta; épp úgy, mint a Hűség díj. Hűség díjat kaphatnak azok a pedagógusok, akik 25, 30, 35 vagy éppen 40 éves dolgoznak a köznevelésben, és ebből az utóbbi öt évet református intézményben töltötték. A Kiváló pályakezdő díj azokat a kollégákat illeti, akik jó rajtot vettek: legfeljebb három éve szerezték a diplomájukat, azóta egy intézményben dolgoznak és ambiciózusak, tehetségesek és szeretetreméltók. A Kiváló pedagógus díj a kiemelkedő és példamutató szakmai munkáért, a gyermekekért végzett áldozatos szolgálat elismeréseként kapható meg. E díjakra az adott intézmény Igazgatótanácsa terjeszthet fel, intézményenként legfeljebb két főt. A díjakat a fenntartó és az intézmény finanszírozza, és a fenntartó a Tatai Református Egyházmegye elnökségével közösen adja át.

 

Éppen ez az együttműködés teszi még értékesebbé a díjat.

 

- A hűség elismerése önmagában is fontos, de az külön jó, hogy kollégák szélesebb köre előtt történik, hogy itt találkozhatunk. Innen-onnan ismerjük egymást, és most rácsodálkozunk, hogy én is, te is református iskolában tanítunk - említette Takácsné Pogrányi Irén.

 

 

A református oktatás lehetőségeit vizsgáló munkacsoport már elemezte, hogy a gyülekezetek - iskolák együttműködésének szép ajándéka lehet a közösen alapított és átadott díjak rendszere. A Tatai Egyházmegyének most ezt sikerült minden intézményében hagyományteremtő módon elindítani. Az egyeztetéseken az intézményvezetőkön kívül részt vett Rokosz Zsigmond dadi gondnok, Szűcs Attila zsinati tag és Bogyóné Handzsuk  Szidónia, Máté László esperes és Gyimóthy Géza egyházmegyei főgondnok. Szó esett arról is, hogy a közeljövőben maga az egyházmegye is alapíthat elismerést.

- Pályakezdőként igyekszem jól dolgozni, és megerősít, hogy ezt mások is visszajelzik - mondta Farkas Diána, az egyik ifjú díjazott.

Ez a bátorítás, ez a megerősítés a presbitériumok részérőlpedig minden pedagógusnak jól esik.

 

A Tatai Egyházmegye területén működő köznevelési intézmények:

·       Tatai Református Gimnázium (TRG)

·       Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium, Neszmély

·       Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja

·       Vincze Imre Református Általános Iskola, Kocs

·       Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola, Tata

·       Hajnalcsillag Református Óvoda, Tata

·       Csillag-Virág Keresztyén Családi Napközi, Tata

 

 

A díjazott pedagógusok (zárójelben az intézmény székhelye)

 

Hűség díjas pedagógusok: Szűcs Erzsébet, Rokoszné Rédli Ildkó, Kovácsné Rokosz Etelka (Dad); Barnáné Szabó Ildikó, Takácsné Pogrányi Irén (Neszmély);Katona Gabriella, Szabóné Salgó Mária, Basky Péter, Kreitler Adél, Szakál Ferenc (Tata, TRG).

 

Nyugdíjazása alkalmából emlékérmet kapott Herczegné Bondor Márta, Pirityiné Dombi Ilona (Kocs).

 

Kiváló pályakezdő díjat kapott Árendás Bence, Farkas Diána (Tata, TRG).

 

Kiváló pedagógus díjban részesült:Kicsák Tamásné, Szűcs Erzsébet (Dad); Patolcs Irén, Szabó Erzsébet, Bán Istvánné (Kocs); MohácsynéLudl Mária, Fenyvesiné Illés Judit, Barcsáné Veres Zsuzsanna (Neszmély);Jocha-Kánya Réka, Jakab András (Tata, Kenderke);Györkéné Gulyás Orsolya, Koros Gábor (Tata, TRG).

 

Márkus Gábor

lelkész, tanár (Tata, TRG)