Gyászhír: Dr. Huszár Pál (1941-2024)

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2024-04-28 18:38:44

Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át volt főgondnoka, és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgált zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházköszég presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár hazatért Megváltó Urához.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1)

A mai napon, 2024. április 28-án, a vasárnapi istentisztelet után kaptuk a hírt, hogy mindannyiónk Pali Bácsiját hazahívta az Úr.

Az általa hívő bizonyossággal olyan gyakran idézett, fenti Ige jutott eszünkbe azonnal. Milyen vigasztalóan ragyog fel ez a gyönyörű Ige most is előttünk, amely elvesz minden félelmet és megváltó szeretetével átöleli életünket, hiszen csakis az a mi vigasztalásunk, hogy életünkben és halálunkban az Úréi vagyunk (Róma 14,8); és az Ő szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket (Róma 8,38-39).

Ezzel a bizonyossággal adunk hálát dr. Huszár Pál testvérünk életéért, mindazért, amit az Úr általa elvégzett közöttünk szeretett egyházunkban, az Isten országának építésében.

A temetési istentisztelet időpontjáról hamarosan hírt adunk.

Alább a nemrégiben készült életinterjúval emlékezünk rá, az örök életbe vetett boldog reménységgel.

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége, Vezetése és Esperes-Főgondnoki Kara nevében,
Steinbach József püspök

 ___

Dr. Huszár Pál 1941. júniusában született Várpalotán. Édesapja korai elvesztése után édesanyja nevelte nagy szeretetben öt testvérével. A gyermekkor meghatározó személye volt számára lelkipásztora, főtiszteletű Dr. Fejes Sándor, aki nagyban hozzájárult reformátussá, magyarrá és értelmiségivé való neveléséhez.

Tanulmányai során pedagógusi diplomát szerzett a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem és többféle nyelvi szakon. Szülővárosában tanított a Thuri György Gimnáziumban huszonnyolc éven át. Részt vett a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékének megszervezésében. Utolsó éveiig tanított a Pápai Református Teológiai Akadémián.

Dr. Huszár Pál 12 éven át (2009. és 2021. között) volt a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, ugyanebben az időszakban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnöke is.

Szolgálata alatt a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház utazó nagykövetévé lett, számos helyen tett látogatást az elszakított, de hitben el nem szakítható magyaroknál. Munkásságát több rangos díjjal is elismerték, többek között a Károli Gáspár-díjjal, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével, Pro Pannonia Reformata-díjjal.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. May 29., Wednesday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6943
Összesen 2009. június 2. óta : 40778142