Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Legfrissebbek

Főoldal / Legfrissebbek

Örömmel adni és elfogadni - dr. Domján Mihály előadása

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-10-29 19:17:41

tovább

MEGHÍVÓ - ÁRVA BETHLEN KATA MONODRÁMA

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-09-24 17:46:16


tovább

Beszámoló a 12. zselickisfaludi csendes hétről

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-08-29 21:29:31

Palotaiak csendes hete

Az idén 12. alkalommal vettünk részt a zselickisfaludi csendes héten. Kicsit szomorúan kezdődött, mert többen nem tudtak jönni. Voltak, akik egészségi állapotuk miatt voltak kénytelenek lemondani, voltak, akiket munkahelyük nem engedett el. Ennek ellenére nagy örömmel érkeztünk meg és néztünk az előttünk álló hét napjaira. Biztosak voltunk abban, hogy ez az idő is tartalmas, vidámsággal és meghitt pillanatokkal lesz teljes.


tovább

Beszámoló gyülekezetünk életéről

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-06-16 21:03:07

Túl vagyunk már az egyházi év végén, gyülekezetünkben mégis sok szép alkalom volt, amikor a Nagyhéten elcsendesedhettünk, gyermekeink év végi műsorában gyönyörködhettünk, majd Pünkösdkor a Szentlélekben gyönyörködhettünk, konfirmációban és jubilánsok köszöntésében vehettünk részt.

tovább

A református gyülekezet pünkösdi ünnepkör istentiszteleti alkalmai

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-06-04 16:21:53

A református gyülekezet pünkösdi ünnepkör istentiszteleti alkalmai

Június 5. szerda 17 óra Lélekváró istentisztelet
Június 6. csütörtök Lélekvárás énekszóval
Június 7. péntek Lélekvárás csöndes imádsággal
Június 8. szombat Lélekvárás bűnbánattal

Június 9. vasárnap
10 óra: Istentisztelet úrvacsorával, jubiláns konfirmandusok köszöntése
17 óra: Hálaadás

Június 10. hétfő
10 óra: Istentisztelet úrvacsorával
17 óra: Ünnepzáró istentisztelet legátus szolgálatával

Pétfürdő:

Június 9. vasárnap 8.45 óra: Istentisztelet úrvacsorával

„A lélek az az emberben és a Mindenható lehelete, ami értelmet ad neki!"
(Jób 32,8.)


Szeretettel várjuk alkalmainkra!

tovább

Gyülekezeti alkalmak a húsvéti ünnepkörben

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-04-02 18:20:00

Április 3. - 6.-ig minden este 17 órai kezdettel bűnbánati alkalmakat tartunk meghívott lelkészek szolgálatával.

Április 14. virágvasárnap - 10 órakor istentisztelet gyermekek szolgálatával

Április 15.hétfő (szükség esetén 16.): tojásfestés

Április 17. szerda: bibliaóra

Április 18. nagycsütörtök: szemlélődő, imádságos séta a Doktor-sziklához (időpontot később közlünk - előreláthatólag a délutáni órákban)

Április 19. Nagypéntek: 17 órai kezdettel passiós istentisztelet úrvacsorával

Április 20. Nagyszombat: 17 órakor ünnepre készülő csöndes, zsoltáros imádság

Április 21. Húsvét vasárnap: 10 órakor istentisztelet úrvacsorával 17 órakor hálaadás

Április 22. Húsvét hétfő: 10 órakor istentisztelet úrvacsorával 17 órakor hálaadás

Várjuk minden alkalmunkra!

„Ha pedig eggyé lettünk vele az ő halálában annak hasonlósága szerint, akkor még inkább eggyé leszünk vele feltámadásában is". (Róm. 6,5.)

tovább

Tizenegy év

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-02-17 21:02:23

Akkor kezdődött a várpalotai gyülekezet kapcsolata vele. Akkor ismertük meg igazán. Addig csak egy név, egy egyházi tisztségviselő volt számunkra. De attól kezdve, hogy személyesen is találkoztunk vele évente egy-két órára, gyülekezetünk tagja lett. Hozzánk is tartozott. Ő tanácsolta először, hogy ha igazi csendes hetet szeretnénk, Zselickisfaludot válasszuk, mert ott minden megvan, amire áhítunk. Nem gondoltuk, hogy annyira igaza lesz, hogy 11 évig más táborozási hely eszünkbe se jutott. Január végén, február elején már jelentkeztünk, és az idén is írtuk, hogy a szokásos időpontban szeretnénk ott lenni.

A terasz, ahol annyit beszélgettünk.

Mindig lejött hozzánk. Úgy gondoltuk, csak hivatalos látogatás lesz egy jelzett napon. Ha tudtuk az időpontot, a lányok már odakészítették a kávét, hogy abban a pillanatban, ahogy látjuk autóját, már kezdjék is főzni. Belehuppant a terasz padjába, és az öt percet igénylő elintézendőkből egy-két órás beszélgetés lett. A gyülekezeti tagok is körbevették. Szó volt egyházról, hitről, a gyülekezetek mai speciális gondjairól. Emlékszem, egyszer örömmel újságolta, hogy aznap reggel született meg következő unokája.

Aztán volt, amikor a megbeszélt napon nem tudott jönni. Másnap fáradtan, gondterhelten érkezett valamelyik közegyházi vagy saját gyülekezeti helyéről. Csodáltuk, hogy mennyi mindent bír. De elmondta: ez az életeleme. Ő nem dolgozószoba-teológus, neki mennie-tennie kell.

Része lett csendes heteinknek. Egy-egy szavával, mondatával mindig adott megbeszélni- és gondolkodnivalót a heti témán túl is.

Pár éve a temetőbe is kimegyünk. Egyszer, amint a sírfeliratokat böngésztük, felfedeztük szülei síremlékét is. Imádkoztunk, elmondtuk az Apostoli Hitvallást, énekeltünk. Amikor ezt említettük neki, szelíd mosollyal nyugtázta.

Hihetetlen, hogy többé nem fog jönni. A hír hallatán nemcsak a kaposváriak, de a várpalotaiak is megkönnyezték. Mert a miénk is volt.

Hisszük, hogy Jézus róla is mondta:

„...ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya". (Ján. 12,26b)

 

Édeseim, ne sirassatok engem!

Ha szerettek, csendes örömmel

Nézzetek utánam.

Én egy órával előre siettem.

És várlak a lakóház ajtajában,

amely örökre egyesít velem.

(Sík Sándor)

 

Megpróbáljuk.

 

L.P.

Bellai Zoltán, 2017

tovább

A 2019. évi ökumenikus imahét alkalmai

Lukátsné Orovicz Piroska / 2019-01-12 16:32:41

tovább