Veszprémi Református Egyházmegye

Dr. Pákozdy János főrovos gyászjelentése

2013-05-13 05:58:56 / Rásky Miklós

„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (János 15:13)

Mély fájdalommal, de a feltámadás és az örök élet bizonyosságával s a találkozás reménységével a szívünkben adjuk hírül, hogy

Dr. Pákozdy János László főorvos,


a veszprémi kórház 14 éven át volt orvos-igazgatója, illetve főigazgatója, a Baleseti Sebészeti Osztály korábbi osztályvezető főorvosa,

áldásos életének 70. évében hazatért Teremtőjéhez.

Temetése Isten segítségével 2013. május 18-án, a Szentlélek kitöltése ünnepének szombatján 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben.

„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről,” (Zsoltárok 103:2)

Felesége Katalin, leánya Petra Katalin, unokái Attila és Ábel, húga Katalin Eleonóra, unokatestvérei és a Csolnoky Ferenc Kórház vezetése és munkatársai.

Családi tradíciónak megfelelően kérjük, hogy a koszorúmegváltást a Veszprém Megyei Kórházért Alapítvány javára a 10104820-16256260-00000002 számlaszámra küldjék!