Veszprémi Református Egyházmegye

„Ujjongjatok egek, mert az Úr cselekedett" - Dr- Pákozdy János László főorvos temetése Veszprémben

2013-05-18 18:35:12 / Rásky Miklós

Írta és fényképezte: Rásky Miklós egyházmegyei honlap szerkesztő lelkipásztor

 

Barátok, tisztelők, korábbi betegek, a társadalmi élet elitje és természetesen a gyászoló család gyülekezett Veszprémben, a Vámosi úti temetőben, hogy végső búcsút vegyen Veszprém város meghatározó polgárától, a korábbi orvosigazgató főorvostól, traumatológustól, a nemes hit és cselekedetek harcosától, akit életének 70., orvosi, gyógyítói szolgálatának 44. esztendejében szólított haza Teremtő és Megváltó Ura.


A temetés előtt már egy órával alig lehetett parkolóhelyet találni a környéken, ami azt is jelentette, hogy Veszprém megye összes polgára ismerte és elismerte azt a gyógyítói munkát, amelyet Dr Pákozdy János annak idején a kórház lógójába is megálmodott: Salus aegroti suprema lex esto (a beteg üdve a legfőbb törvény).

***

***

A ravatalozóban Nagy Lajos kórház lelkipásztor emlékezett meg meleg hangon az egykori barátról és hitharcosról, a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház korábbi főigazgatójáról, traumatológus főorvosáról. A nekrológban elhangzottak orvosi hivatásának főbb állomásai, az 1968. év pályakezdés, az 1984-től 2012-ig tartott baleseti sebészeti osztályvezetőség, a 2006-ig tartó orvosigazgatói tiszt. Nagy Lajos szólt a szakmai és polgári elismerésekről, a Por-Sanitate díjról és a Köztársaság Lovagrendjéről.

***

A megemlékezés után Steinbach József püspök úr az Ézsaiás 44,23-24. versei alapján szolgált. Beszédében kiemelte, hogy talán furcsa az ujjongásról beszélni ebben a szomorú órában, de aki hisz, annak örökélete van és az tudja, amit vallott egész életében is Pákozdy doktor úr. Ujjongok, mert az Úr megcselekedte életemben és ezt a hitben való ujjongást a Dábárt, a cselekvő Igét adta tovább gyógyító szolgálata során.

***

Rácz Jenő a kórház jelenlegi főigazgatója a baráttól búcsúzott. Elmondta, hogy Pákozdy főorvos  mindig sietett valahova, s így a 70 év alatt 100 évet élt. S bár elmaradt a legnagyobb hal megfogása, a legnagyobb vadkan kilövése, de olyan maradandót alkotott, amelyre a kórház jelenlegi dolgozói és betegei, de a jövő emberei is méltán fognak emlékezni.

***

A síri liturgiát szintén Nagy Lajos lelkipásztor végezte, s a Veszprémi Egyházmegye lelkészeiből álló kis kórus, Török Gyula világi főjegyző vezetésével a kántori szolgálatban segédkezett.