Hírek aloldalainkról

Aktualitások / Aloldalainkról

A lábatlani műemléktemplom belső felújítása

2020-09-28 13:17:53

2020. szeptember 19-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel, műemléktemplomunk belső felújítása alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottunk. A templomdombon, az ódon falak mellett, a szabadtéri összejövetelen Igét hirdetett Steinbach József püspök úr, imádsággal szolgált Köntös László főjegyző úr. Az ünnepi alkalmon igei köszöntőt mondott dr. Huszár Pál, az egyházkerület főgondnoka, majd igeolvasással ...

tovább

2020.09.28.

2020-09-28 10:00:38

Szeptember 28.

„Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.” (1Kor 9,14)

Igen szenvedélyes hangot üt meg az apostol a jól ismert két korinthusi levélben. Szenvedélyessége abból a vágyából fakad, hogy a meglévő problémákat minél szélesebb körben, minél krisztusibb módon kívánta orvosolni.

Márpedig Korinthusban ...

tovább

2020.09.27.

2020-09-28 08:38:19

Szeptember 27.

„Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten.” (1Kor ...

tovább

2020.09.26.

2020-09-28 08:36:52

Szeptember 26.

„Megfizet az Úr a gonosztevőnek a maga gonoszsága szerint” (2Sám 3,39)

Isten igazságszolgáltatása mindig nagy kérdése volt a keresztyénségnek. Számtalanszor látjuk a világban az embertelenséget, ami - látszólag - büntetlenül nyomja el a másik embert. Tehetetlennek érezzük magunkat háborúk, éhínség, járványok és hatalmi érdekek kapcsán. Személyes életünkben szintén előkerül ...

tovább

2020.09.25.

2020-09-28 08:35:24

Szeptember 25.

„...mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki...” (1Kor 7,17)

Igeszakaszunk igen érdekes helyen helyezkedik el, ugyanis előtte is és utána is a házassággal foglalkozik az apostol. Fontos etikai kérdés ez, főleg Korinthusban, ahol a különböző nemzetiségeknek és a rengetek vallásnak köszönhetően az emberek már azt se ...

tovább

2020.09.24.

2020-09-28 08:33:23

Szeptember 24.

„Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk.” (1Kor 7,15b)

A krisztológia, a feltámadás és az úrvacsora kérdésköre mellett talán az egyik leghangsúlyosabb, legérdekfeszítőbb téma a régiek és a mindenkoriak számára a házassági elválás kérdése. Természetes dolog, hogy a legtöbb embert, legyen szó férfiról vagy ...

tovább

2020.09.23.

2020-09-28 08:31:55

Szeptember 23.

„Amikor jelentették Dávidnak, hogy a jábés-gileádi emberek eltemették Sault, követeket küldött Dávid a jábés-gileádi emberekhez, és ezt üzente nekik: Az Úr áldottai vagytok, mert ilyen hűségesek voltatok uratokhoz, Saulhoz, és eltemettétek őt. Ezért majd az Úr is szeretettel és hűséggel bánik veletek. Én is jót teszek veletek, amiért ...

tovább

Felekezetközi kutatás a fiatalokért

2020-09-26 20:04:13

Hiánypótló felmérést indított el a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága. A kutatás átfogó képet adhat a keresztyén egyházak fiataljairól, de a nem hívő fiatalok vonatkozásában is reprezentatív adatokkal szolgálhat.

A kutatáshoz a Zsinati Ifjúsági Iroda felkérésére az Ifjúságépítők is csatlakozott, a szervezet meghatározó szerepet játszott a felméréshez készített online ...

tovább

AJÁNDÉK A LÉLEKNEK, A SZÍVNEK, AZ ELMÉNEK

2020-09-26 12:16:58

Ajándék a léleknek, a szívnek, az elmének:

Gyülekezeti kirándulás 2020. augusztus 19-22.

A Veszprém Nagytemplomi Gyülekezet egy autóbusznyi érdeklődővel augusztus 19-én este három napos kirándulásra indult lelkipásztoraik, Niederhoffer Zoltánné és Niederhoffer Zoltán vezetésével a Tiszáninneni Református Egyházkerületbe. A kirándulás szervezőjét, Niederhoffer Zoltánnét köszönet illeti a körültekintő, mindenre gondot fordító szervezéséért ...

tovább

Gondolatok egy családi piknik után

2020-09-24 16:05:43

Hangozzék most - a megszokott felnőtt beszámolók helyett - a részvevő gyermekek közül néhány vélemény arról a gyülekezeti-családi szombat délutáni piknikről, mely a bokodi parókia újonnan épült gyülekezeti termében került megrendezésre 2020. szeptember 5-én: „Jó volt Bokodon a piknik mert sokan eljöttek és jól érezték magukat, mert az új gyülekezeti teremben voltunk ...

tovább

Esperesjelöltek

2020-09-24 12:21:44

A Pápai Református Egyházmegye Választási Bizottsága közzé tette az idei választási eljárásban esperesi tisztre jelöltek bemutatkozását, melyet e.mailben elküldött az egyházmegyei levelelző listán szereplőknek.

tovább

Istent szolgálva Szabadbattyánban

2020-09-24 09:24:33

Istent szolgálva, közösen

 

Egy kis gyülekezet élete a nagyvárosi forgatag számára fel sem tűnik. Pedig megannyi szép és jó dolog történik egy falusi közösségben is.

 

2016-ban kezdtem meg szolgálatomat a szabadbattyáni református gyülekezetben. Helyettesként szolgáltam közel három esztendőn keresztül. Gondolataimban és cselekedeteimben minden esetben a gyülekezet érdekeit tartottam szem előtt ...

tovább

ONLINE közvetítéssel kerül megtartásra Egyházmegyei Női Csendesnapunk október 17-én 10 órától

2020-09-24 08:56:04

Kedves Testvérek!


Egyházmegyei Női Csendesnapunkon a korona vírus terjedése miatt sajnos személyesen nem találkozhatunk. De alkalmunk nem marad el, csak a virtuális térben kerül megtartásra.


Online közvetítéssel kerül megrendezésre Női Csendesnapunk október 17-én (szombaton) Székesfehérváron a Budai úti református templomban.


Az online közvetítés a megadott linken lesz elérhető:

www.albaref ...

tovább

Támogassuk együtt a fiatal tehetségeket! - Nyilas Misi Ösztöndíj Program

2020-09-24 08:33:57

Elstartolt a jelentkezési időszak a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj Programjára. A nehéz körülmények között nevelkedő, fiatal tehetségeket most mi is támogathatjuk adományunkkal.

 

A tehetség kincs! - ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíjprogramjának jelmondata. A tehetség kibontakoztatásához azonban nem elég a kitartó, szorgalmas munka, gyakran külső segítségre, támogatásra is szükség ...

tovább

Imára hívja a reformátusokat a Generális Konvent Elnöksége

2020-09-24 08:31:07

Imádságra hív, valamint egymás iránti felelősségvállalásra és türelemre int a Generális Konvent Elnöksége a koronavírus-járvány idején. A Kárpát-medencei református egyházak vezetőinek tanácskozó testülete szeptember 23-án, szerdán online ülésezett.


A mostani tanácskozás elsődleges célja annak a felmérése volt, hogy miként küzdenek meg az egyes egyházak a járvány második hulláma során jelentkező ...

tovább

Félelem helyett megfontoltan és óvatosan

2020-09-24 08:28:56

Ahogy már korábban is hírt adtunk róla, egyre több a koronavírus-fertőzött a világon, és a járvány második hulláma megérkezett Magyarországra is, ezért kiemelten fontos az óvatos, megfontolt viselkedés.


FURCSA.


Ezzel a szóval lehetne talán leginkább jellemezni hétköznapjainkat. Gyülekezeti alkalmaink során nem fogunk kezet, nem öleljük meg egymást. Maszkban ülünk a ...

tovább

„Magvető tábor" - iskolakezdés Dadon

2020-09-22 16:39:27

Isten kegyelméből megkezdődhetett -bár a szokásostól kissé eltérő módon -a 2020-2021-es tanév. Az első „magvető" napunk áhítattal kezdődött a jelenlegi járványügyi előírások betartásával, melynek a kötelező maszk viselésenés kézfertőtlenítésen túl úgy tettünk eleget, hogy külön vettek részt ezen az eseményen az alsóbb évfolyamok és külön a felső tagozat.

tovább

Istentiszteleti hirdetések 2020. szeptember 20.

2020-09-22 15:42:27AlkalmainkJövő vasárnap az istentiszteletet a megszokott időben fogjuk megtartani. Jövő vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan már fogunk gyermekistentiszteletet is tartani.

 

 

Elkezdjük a konfirmációi felkészítést is. Jövő vasárnap 9-kor konfirmandus órát tartunk a gyülekezeti ház nagytermében.

 

 

A filmklubot is újraindítjuk minden hónap utolsó vasárnap esténként. Jövő vasárnap este 7-kor filmklubot tartunk ...

tovább

Napravaló – e-mailben

2020-09-22 08:26:06

Miután a koronavírus-járvány a tavasszal bekényszerítette az embereket otthonaikba, az istentiszteleti alkalmak is elmaradtak, elindítottuk a gyülekezet digitális térben történő lelkigondozását. Ez az istentiszteletek interneten való közzétételén túl a facebook-on megjelenő „Napravaló” megjelentetését is jelenti. E „Napravaló” hétfőtől szombatig a Bibliaolvasó kalauz beosztása szerinti aznapi igéből kiragadott részletekhez fűződő, rövid ...

tovább

2020. September 29., Tuesday,
Mihály napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4442
Összesen 2009. június 2. óta : 21744616

Ige Mellett

(22) „…mindenkinek mindenné lettem…” (1Korinthus 9,19–23)

Az apostol egy másik levelében azt hangsúlyozta, hogy mindent elszenvedett a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget... tovább

Dokumentumtár

PRKG_TL_2018_2019

Formátum:.pdf
Méret: 42.3 KB

A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolában folyó pedagógiai munka eredményességének értékelése, az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott feladatok alapján a 2018-2019. tanévben.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

ünnepi istentisztelet

Formátum:.mp3,
Méret: 17.3 MB

Igét hirdet: Lentulai Attila esperes

Hanganyag letöltése