„Adj szolgádnak rád hallgató szívet” 2022-05-14 19:15:09 | reformatus.hu / Balogh-Zila Teodóra

kiskep Kárpát-medencei magyar és külföldi egyházi vezetők kértek áldást Magyarország új köztársasági elnökére a budapesti Kálvin téri református templomban május 14-én, szombaton délelőtt. A református felekezetű Novák Katalin állami beiktatása előtti ökumenikus istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Az istentisztelet liturgiájában bűnvalló és könyörgő imádságok, bibliai szakaszok, zsoltáréneklés és áldásmondások is helyet kaptak. Tovább

Esperesi értekezlet 2022-05-12 06:28:49 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

A Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége és a dunántúli egyházmegyék esperesei időről időre közösen tekintik át a folyamatban lévő ügyeket. Május 10-én ült össze legutóbb az esperesi értekezlet.

Tovább

Jól halad a református internátus építése 2022-05-09 07:37:58 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

Április 26-án egyházkerületünk elnöksége megtekintette az új internátus építésének munkálatait. Az épülete kinőtt a földből, láthatóvá vált az építmény, a szobák, helyiségek elhelyezkedése. A Pápa Városi Televízió összeállításában Steinbach József püspök ad tájékoztatást az épület paramétereiről, a jelenlegi munkálatokról és a befejezés várható időpontjáról.

Tovább

Ismét megszólalt a pápai diákharang, jelezve, hogy útnak indult egy évfolyam az alma materből 2022-05-03 09:47:39 | Mayerné Pátkai Tünde

kiskep

Istennek legyen hála, hogy a világjárvány után, 2022. április 30-án, szombaton végre ismét a megszokott hagyományok szerint tarthattuk meg végzős növendékeink ballagását.  A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona 61 végzős növendékét reggel 7 órakor hívta utoljára iskolába az ősi diákharang. Az alsóbb évesek díszsorfalba állva adták meg a tiszteletet a templom előtti térről bevonuló ünnepelteknek, majd a 11.-esek küldöttsége adta át a feldíszített osztálytermeket a ballagóknak.

Tovább

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája 2022-05-19 07:31:36 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep Megjelent a Homiletikai tankönyvek következő kötete. Tovább

Gyászhír 2022-05-18 09:21:18 | DTRE Kommunikációs Szolgálat

kiskep

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy Csajági Dezső református lelkipásztor 103 éves korában hazatért teremtő Istenéhez.

Tovább

Minden szám mögött ott van az Úr neve 2022-05-14 07:48:21 | Márton Gergely

kiskep

Május 12-én Ácson ülésezett az Egyházkerületi Tanács. Az ülésen Steinbach József püspök a feladatok sorában megállapította, hogy a világban zajló események tükrében szükséges a keresztyén egyháznak szembenéznie az adott helyzettel, értékelni a jelenlegi állapotot és cselekvő, imádságos elképzelést felvázolni a jövő tekintetében. A tanács megvitatta és elfogadta a 2021. évi zárszámadást. A számok is azt bizonyítják, hogy a kerületben, az egyházmegyékben és az intézményekben is felelős gazdálkodás folyik.

Tovább

„RendezŐ” – segítség nyári táborozáshoz 2022-05-11 07:28:42 | Kutasiné Molnár Boglárka

kiskep

Hamarosan kicsengetnek a 2021/22-es tanévről, és megindulnak gyülekezeteinkben a táborok, ahol örömmel és evangéliummal telhet meg a gyereksereg szíve. Sok szervezési feladat és nagy előkészület előzi meg a gyülekezeti táborokat. A tábor igei tartalmához nyújt segítséget évről-évre a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (röviden KOEN) egy komplex táborvezetői anyaggal. Jó szívvel ajánlom figyelmébe minden csoportvezetőnek az ideit, melynek címe: RendezŐ!

Tovább

2022. May 20., Friday,
Bernát , Felícia napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5956
Összesen 2009. június 2. óta : 30946455