Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája

2022-05-19 07:31:36 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Megjelent a Homiletikai tankönyvek következő kötete.

tovább

Gyászhír

2022-05-18 09:21:18 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy Csajági Dezső református lelkipásztor 103 éves korában hazatért teremtő Istenéhez.

tovább

„Adj szolgádnak rád hallgató szívet”

2022-05-14 19:15:09 reformatus.hu / Balogh-Zila Teodóra

Kárpát-medencei magyar és külföldi egyházi vezetők kértek áldást Magyarország új köztársasági elnökére a budapesti Kálvin téri református templomban május 14-én, szombaton délelőtt. A református felekezetű Novák Katalin állami beiktatása előtti ökumenikus istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Az istentisztelet liturgiájában bűnvalló és könyörgő imádságok, bibliai szakaszok, zsoltáréneklés és áldásmondások is helyet kaptak.

tovább

Minden szám mögött ott van az Úr neve

2022-05-14 07:48:21 Márton Gergely

Május 12-én Ácson ülésezett az Egyházkerületi Tanács. Az ülésen Steinbach József püspök a feladatok sorában megállapította, hogy a világban zajló események tükrében szükséges a keresztyén egyháznak szembenéznie az adott helyzettel, értékelni a jelenlegi állapotot és cselekvő, imádságos elképzelést felvázolni a jövő tekintetében. A tanács megvitatta és elfogadta a 2021. évi zárszámadást. A számok is azt bizonyítják, hogy a kerületben, az egyházmegyékben és az intézményekben is felelős gazdálkodás folyik.

tovább

Esperesi értekezlet

2022-05-12 06:28:49 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége és a dunántúli egyházmegyék esperesei időről időre közösen tekintik át a folyamatban lévő ügyeket. Május 10-én ült össze legutóbb az esperesi értekezlet.

tovább

„RendezŐ” – segítség nyári táborozáshoz

2022-05-11 07:28:42 Kutasiné Molnár Boglárka

Hamarosan kicsengetnek a 2021/22-es tanévről, és megindulnak gyülekezeteinkben a táborok, ahol örömmel és evangéliummal telhet meg a gyereksereg szíve. Sok szervezési feladat és nagy előkészület előzi meg a gyülekezeti táborokat. A tábor igei tartalmához nyújt segítséget évről-évre a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (röviden KOEN) egy komplex táborvezetői anyaggal. Jó szívvel ajánlom figyelmébe minden csoportvezetőnek az ideit, melynek címe: RendezŐ!

tovább

"Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek" (Zsolt 96, 3)

2022-05-10 07:28:52 Márton Gergely

„A látható egyház és benne az épületeink is a lényegre, az értünk meghalt és értünk feltámadott Jézus Krisztusra mutatnak, az Ő megváltó szeretetére” – mondta Steinbach József püspök a Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség új parókiájának megépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten. A gyülekezet régi álma valósulhatott meg az épülettel. Az 1957-től önálló anyaegyházközségként működő gyülekezet lelkészei családjukkal eddig a templomban kialakított szűk tanítói lakásban éltek. Most méltó otthonuk lehet a szolgálóknak.

tovább

Jól halad a református internátus építése

2022-05-09 07:37:58 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Április 26-án egyházkerületünk elnöksége megtekintette az új internátus építésének munkálatait. Az épülete kinőtt a földből, láthatóvá vált az építmény, a szobák, helyiségek elhelyezkedése. A Pápa Városi Televízió összeállításában Steinbach József püspök ad tájékoztatást az épület paramétereiről, a jelenlegi munkálatokról és a befejezés várható időpontjáról.

tovább

Lelki éhség 6.0

2022-05-06 14:26:47 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán induló Spiritualitás és Misszió az Egyházban továbbképzés és a vele együtt haladó, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának Tanítványként a világban tanfolyama szeretettel várja az érdeklődőket MICHAEL W. GOHEEN főelőadásával a "Taníványként Isten nagy történetében" konferenciára.

tovább

Ismét megszólalt a pápai diákharang, jelezve, hogy útnak indult egy évfolyam az alma materből

2022-05-03 09:47:39 Mayerné Pátkai Tünde

Istennek legyen hála, hogy a világjárvány után, 2022. április 30-án, szombaton végre ismét a megszokott hagyományok szerint tarthattuk meg végzős növendékeink ballagását.  A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona 61 végzős növendékét reggel 7 órakor hívta utoljára iskolába az ősi diákharang. Az alsóbb évesek díszsorfalba állva adták meg a tiszteletet a templom előtti térről bevonuló ünnepelteknek, majd a 11.-esek küldöttsége adta át a feldíszített osztálytermeket a ballagóknak.

tovább

Jézussal az úton – presbiteri konferencia Ácson

2022-05-03 07:31:15 Márton Gergely

Istentől elhívott, az Úrral élő kapcsolatot ápoló, áldozatvállaló, aktív, együttműködésre képes presbiteri szolgálatra van szüksége a gyülekezeteknek – mondta Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok Ácson, a Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciáján. A vírushelyzet miatti hosszú kihagyás után megtartott alkalmon elemezték az elmúlt időszakot és tekintettek előre. A tanácskozáson bemutatkozott a megújult Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, Bor Imre.

tovább

„Ismeretátadás és hitépítés az általános iskolai hittanoktatásban" - dunántúli lelkésztovábbképző tanfolyam május 19-20

2022-04-27 13:43:36 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szeretettel és örömmel értesítjük lelkipásztor testvéreinket, hogy ebben az esztendőben is megtartjuk tavaszi lelkésztovábbképző tanfolyamunkat!  A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2022. május 19-20 között.A lelkésztovábbképző tanfolyam témája: „Ismeretátadás és hitépítés az általános iskolai hittanoktatásban." 

tovább

Zajlanak a munkák az új internátus építkezésén

2022-04-26 12:18:19 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Látványos szakaszába érkezett a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma nagy projektje. Az új internátus épülete kinőtt a földből, láthatóvá vált az építmény, a szobák, helyiségek elhelyezkedése. Április 26-án egyházkerületünk elnöksége megtekintette az építkezés jelenlegi állapotát.

tovább

A húsvéti csodát nem magyarázni, hanem hinni kell

2022-04-17 09:29:28 Magyar Nemzet - Kincses Krisztina

Egy kimerült és elfáradt, ugyanakkor a megújulás reményével teli társadalom készült a húsvét ünnepére. A nagypénteki kereszt azt üzeni, hogy az élő Isten szeretete nélkül semmi nem működik. Mi, emberek, elveszett állapotban vagyunk önző és gyarló életünk gondjaival. A kereszt önvizsgálatra, bűnbánatra hív - mondta a Magyar Nemzetnek Steinbach József református püspök.

tovább

A kegyesség látható ereje

2022-04-13 07:29:49 Márton Gergely

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak Ászáron a kívül-belül megújult templomukért és nagytiszteletű Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor háromévtizedes hűséges szolgálatáért. Az április 8-i alkalmon Steinbach József hirdette az igét.

tovább

Segítségünk az Úrtól jön

2022-04-12 08:07:31 Márton Gergely

Hálaadó istentiszteleten mondtak köszönetet az Úr megtartó, segítő kegyelméért Neszmélyen, a helyi református iskolában. Tíz éve szolgálhat az Isten dicsőségére és a gyermekek javára a Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium. Köszönet és hála az Úrnak a gyermekekért, a szülők bizalmáért, az intézményben szolgáló tanárokért, a fenntartó Tatai Református Egyházközségért – mondta igehirdetésében Steinbach József püspök.

tovább

Öregdiák találkozó a Pápai Református Teológiai Akadémián

2022-04-12 07:26:19 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Pápai Református Teológiai Akadémia szeretettel várja öregdiákjait családtagjaikkal együtt 2022. május 14-én, szombaton öregdiák találkozóra. Részvételi szándékukról legkésőbb 2022. május 6-ig értesítsék a Rektori Hivatalt!

tovább

Segítség

2022-04-10 14:45:36 Steinbach József

Steinbach József Virágvasárnapi imádsága


tovább

Az Istentől ihletett élet gyümölcsei

2022-04-05 07:53:37 Márton Gergely

„Azért kaptátok ezt a gyülekezeti házat, hogy rendszeresen összegyűljetek egymás hite által épülve Isten igéje köré, és meghalljátok az Ő teljességet, megtartást ajándékozó szavát a Jézus Krisztusban, a tanítást, a feddést, a megjobbítást, hogy ihletett emberek legyetek és másokat is felemeljetek” – mondta Steinbach József püspök Bokodon, az új gyülekezeti házért tartott hálaadó Istentiszteleten.

tovább

A beszélő Köntös

2022-04-04 10:18:29 reformatus.hu - Fekete Zsuzsa

Magyar református keresztyén – így jellemzi magát. Konzervatív gondolkodó, az elmúlt években publicisztikák százait írta meg, amelyekre a világi sajtó is felfigyelt, munkáit folyamatosan szemlézik a világi lapok. Felvállalja a vitákat, és nem fél attól sem, hogy besorolják valamelyik politikai párt mögé. Köntös László református lelkipásztor, publicista úgy fogalmaz, hogy bármiről is ír, minden mögött a legfontosabb témája áll: az egyház és a keresztyénség.

tovább

2022. May 20., Friday,
Bernát , Felícia napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6670
Összesen 2009. június 2. óta : 30947170