Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Húsvétra várva

2023-03-31 18:56:38 Huszár Pál

Üdvtörténeti ünnepeink jegjelesebb alkalmára készülünk, Krisztus Urunk kereszthala utáni dicsőséges feltámadását ünnepeljük, egyben a mi majdani feltámadásunk reménységével is társul ez az ünneplésünk. Lelkesen énekeljük hát húsvétkor, hogy „Nincs már szívem félelmére, Nézni sírom fenekére, Mert látom Jézus példájából, Mi lehet a holtak porából, …”  (Ref. Énekesk. 347. dicséret 3. verse) 

tovább

Vakációs Bibliahét 2023.

2023-03-30 10:51:59 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A KOEN Alapítvány Dunántúli Munkacsoportja, szeretettel meghívja a 2023. évi program dunántúli bemutatónapjára, amely 2023. április 15 -én szombaton, Balatonszárszón valósul meg.

tovább

Bábozás a hittanoktatásban – katechetikai konferencia

2023-03-30 10:41:47 Németh Tamásné Schédl Tímea

A Dunántúli Református Egyházkerület Katechetikai Intézete 2023. március 17-én, pénteken és 25-én, szombaton katechetikai továbbképzést tartott lelkipásztorok és hittanoktatók számára a Pápai Református Teológiai Akadémián “Bábozás a hittanoktatásban” címmel.

tovább

Kegyelemből van üdvösségetek!

2023-03-29 08:18:46 Márton Gergely

Március 25-én hálaadó istentisztelet keretében ünnepelték meg az elmúlt évek gyarapodását, gyülekezeti házuk elkészültét a Győrújbarát-Ménfőcsanak-Nyúli Református Egyházközségben. Igét Steinbach József püspök hirdetett: Jézus Krisztusban mindenünk megvan, hiszen üdvösségünk van, kegyelemből, hit által.

tovább

Ülésezett az egyházkerületi tanács

2023-03-28 07:38:34 Márton Gergely

Jelentős tartalékkal, hitelmentesen, kiegyensúlyozott mérleggel fogadta el a Dunántúli Református Egyházkerület tanácsa a kerület 2023. évi költségvetését. Az egyházkerület kormányzó testülete március 24-i ülésén meghallgatta Steinbach József püspök beszámolóját, határoztak többek között az intézmények büdzséjéről, a gimnázium alapító okiratának módosításáról.

tovább

Presbiteri küldetés

2023-03-22 13:09:51 Márton Gergely

Hosszabb szünet után ismét megrendezték a Pápai Református Egyházmegye presbitertalálkozóját. A rendezvény fő apropóját az idei presbiterválasztás adta. A meghívott előadók az adott témát járták körül, az elhangzottakat csoportbeszélgetésben vitatták meg egymással a presbiterek.

tovább

Reményteljes jövő ígérete

2023-03-21 11:32:31 Nagy Attila Ákos

A Dunaalmási Református Egyházközségben 2023. március 17-én pénteken délután ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát azért, hogy az elmúlt év őszén új lelkipásztor, Schönberger Klára kezdte el szolgálatát az egyházközségben.  

tovább

Alkalmas személyek az Ő testének építésére

2023-03-20 11:39:51 Márton Gergely

A gyülekezet vezető testülete a presbitérium, amit a presbiterek és a lelkipásztor alkotnak. A presbitérium és az egyházközség elnöke a lelkész és a főgondnok. Egyházunk törvénye szerint a presbiteri és a főgondnoki tisztséget hatévente választja az egyházközség, a ciklus idén jár le. Dr. Nemes Pált, kerületünk főgondnokát, a zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságának tagját kérdeztük.

tovább

„…úgyhogy a két keze fölemelve maradt napnyugtáig” (2Móz 12)

2023-03-16 08:21:36 Márton Gergely

A Dunántúli Református Egyházkerület március 10-12 között rendezte meg a Dunántúli Gondnoki Konferenciát a Balatonfenyvesi Református Üdülőben. Az előadások központi témája a "Lelkipásztori hivatás éve" volt, de megtartották a hagyományos fórumot az egyházkerület vezetőségével. A háromnapos találkozó résztvevői hitben, testvéri közösségben erősítették, bíztatták, bátorították egymást szolgálatukban.

tovább

"A tiszta művészet és az élő hit embere" - Eltemették Koncsol Lászlót

2023-03-13 13:50:23 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Koncsol László író, költő, kritikus, szerkesztő, helytörténész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egykori főgondnoka életének 87. évében, február 17-én hunyt el. Gyászszertartására február 24-én a komáromi református egyház ravatalozójában került sor. Géresi Róbert püspök, Fazekas László emeritus püspök és a szülőfaluja, Deregnyő lelkésze, Csoma László búcsúztatta őt. A ma7.sk híroldal beszámolója Nagy Miskó Ildikó írásában.

tovább

Gyülekezettudatos egyház

2023-03-11 06:22:01 Márton Gergely

Március 5-én, 6-án került megrendezésre a Dunántúli Református Lelkészegyesület (DURLE) tavaszi konferenciája. A Balatonszárszón megrendezett találkozó idei témája a zsinat és szolgálatai működésének bemutatása volt. Részt vett a konferencián Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

tovább

Felhívás közös éneklésre a békéért

2023-03-09 19:29:51 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – örömmel fogadva a kezdeményezők megkeresését és felkérését – támogatólag csatlakozik a 2023. április 2-ára, virágvasárnapra meghirdetett „BÉKEÉNEK-LÁNC” elnevezésű kezdeményezéshez.

tovább

A „nem középszerű” ember – aki napjainkban is példakép

2023-03-09 08:39:41 Márton Gergely

Hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára Petőfi-kiállítása. Az "Én középszerű ember nem leszek" című bemutató a 200 éve született költő pápai éveit foglalja össze, a fiatal diák identitáskeresését mutatja be. Február 7-én Steinbach József püspök igei köszöntése után Hoppál Péter miniszteri biztos nyitotta meg a kiállítást.

tovább

Ajánló lelkipásztoroknak

2023-03-07 07:10:53 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Ajánljuk a Missziói Szolgálat lelkipásztorokat támogató projektje keretében meghirdetett "Imádságos elvonulás lelkipásztoroknak" és a Gyökössy Szolgálat „Ölelj át!” Kapcsolatépítő házaspárkurzusa alkalmakat.

tovább

Isten hatalmas cselekedetei

2023-03-06 06:14:59 Márton Gergely

Több évnyi áldozatos és kitartó munka eredményeként elkészült a Sárszentmihályi Református Egyházközség új közösségi tere, a Kálvin Közösségi Központ. Március 4-én hálaadó istentiszteleten adták át az épületet. Steinbach József püspök Isten cselekedeteiről prédikált igehirdetésében, amelyeket konkrétan tapasztalhatunk életünkben. Krisztusban közölt megváltó szeretetét, jóságát, kegyelmét, irgalmát, amivel életre keltett és mennyei világába ültetett bennünket.

tovább

Krisztus testének lélegzetvétele az imádság

2023-03-04 20:43:23 Márton Gergely

A budapesti Szent Imre Plébánia meghívására tartott előadást Steinbach József március elsején. A Nagyböjti Esték rendezvénysorozat részeként Krisztus testének lélegzetvétele címmel az imádságról adott tanítást. Az imádságban az élő Isten emel magához, életünk betagolódik Isten örök rendjébe, a reménység emberei leszünk.

tovább

Öt tehetséges zenész adott hangversenyt a körmendi református templomban

2023-03-03 19:45:18 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Öt ifjú zenész lélekemelő játéka töltötte meg február 25-én a körmendi református templom terét.

tovább

Állásajánlat

2023-03-03 06:40:54 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Tanító és testnevelés-bármely szakos tanár keres az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont.

tovább

Intézményvezetői pályázat

2023-03-02 19:06:39 DTRE Kommunikációs Szolgálat

 

A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Talentum Református Általános Iskolában Intézményvezető munkakör betöltésére.

tovább

Mert a hármas fonál nem szakad el

2023-03-02 07:12:56 Márton Gergely

A Kajárpéci Téli Esték keretében tartott előadást február 27-én Steinbach József püspök. Ószövetségi és Újszövetségi igék alapján szólt arról, hogy melyek a Biblia tanításai a házasságról.

tovább

2023. April 01., Saturday,
Hugó napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12079
Összesen 2009. június 2. óta : 35649415