Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Gyászhír

2021-12-06 11:19:36 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Elhunyt Katona György festőművész, a Pápai Református Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művész-tanára.

tovább

Jótékonysági est Székesfehérváron

2021-12-06 07:08:56 Márton Gergely

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a Székesfehérvári Adventi Jótékonysági Est. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház nagytermében lezajlott ökumenikus esemény idén is az összefogás, az összetartozás szép példája volt. A Pro Pannonia Reformata díjas Prekrit Judit szervezésében létrejött színvonalas esttel most is határon túli magyar óvodákat segítettek.

tovább

Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspökének adventi gondolatai.

2021-12-05 16:58:05 reformatus.hu

"Van egy áldott, boldog fix, egyetlen egy nyilvánvalóság, Jézus Krisztus megszületett, és ő világosságra hozta az elmúlhatatlan életet."

tovább

Az Úr áldja meg a gyógyítókat

2021-12-04 07:28:43 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Délnyugat-Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, mintegy 400 ezer ember ellátásáért felelnek. A mindennapos gyógyító tevékenység mellett ők is naponta küzdenek a koronavírus járvány következtében hozzájuk került betegekkel. Most méginkább szüksége van a kórházi dolgozóknak is a felülről jövő lelki többletre. December 2-án Steinbach József püspök tartott előadást a kórházban.

tovább

Újraválasztották a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökét és főtitkárát

2021-12-03 07:07:19 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Tisztújításra került sor a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) 2021 december elsején megtartott éves Közgyűlésén. A következő öt éves ciklusra Steinbach József református püspököt választották meg újra a szervezet elnökévé, és Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt főtitkárrá.

tovább

Édenkert - letették a pápai református óvoda alapkövét

2021-12-02 06:43:42 Márton Gergely

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk. 10.14) Ennek a jézusi felszólításnak tesznek eleget a keresztyén neveltetést biztosító intézmények. Megismertetni a gyermekekkel Jézus Krisztust, lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy Ő elvégezhesse bennük Szentlelke által munkáját. Az általános és középiskolák mellett egyre több alkalom nyílik erre a nevelésre már kis korban is, az óvodákban, áldjuk ezért az Urat!

tovább

Bokrétaünnep Mezőörsön

2021-11-30 13:18:25 Márton Gergely

A bokrétaünnep az építők és építtető közös ünnepe, melyet az épület tartószerkezetének elkészültekor tartanak. A hagyományok szerint az épület legmagasabb pontjára bokrétafát állítanak, és bemutatják az építkezés állását. Mezőörsön új óvoda épül, és most ott tartanak, hogy kikerülhetett a bokrétafa a tetőszerkezetre. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak az építkezésért. De nemcsak azért. A helyi gyülekezet él az Úr ajándékaival, jól sáfárkodnak vele, ezért a november 27-én megtartott ünnepi eseményen sokmindenért adhattak hálát. 

tovább

Józan reménység

2021-11-28 06:58:17 Köntös László

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Köntös László adventi írását, ami a reformatus.hu oldalon és a Reformátusok Lapja november 28-i számában jelent meg.

tovább

30 éves szolgálat

2021-11-26 07:48:05 Keresztes János, Szabó Gábor

2021. október 17-én hálaadó istentisztelet keretében köszöntöttük a Fehérvárcsurgói Református Egyházközségben végzett szolgálatának 30. évfordulója alkalmából lelkipásztorunkat, Jákob Judit Ibolya nagytiszteletű asszonyt és kedves családját.

tovább

Bátran hirdetni Isten igéjét!

2021-11-24 07:39:13 Márton Gergely

Nagytiszteletű Ujvári Sándor Csaba lelkipásztor ünnepélyes beiktatására került sor november 20-án Sárkeresztesen. Az istentiszteleten fiatalok és idősek közösen adtak hálát az Úr megtartó és gyarapító szeretetéért. Igét hirdetett Steinbach József püspök, majd a beiktatott lelkipásztor is.

tovább

„Erősek vagyunk az Isten kezében!”

2021-11-23 07:27:03 Márton Gergely

Ez a Korinthusiakhoz írt második levélből vett igerész áll az 1950-ben épült környei református templomban az emléktáblán, amelyen Isten iránti hálaadással emlékeznek meg a templom építésének kezdetére és az eddigi felújításokra. 2013 óta jelentős munkát végzett a gyülekezet a környei, az oroszlányi templom és a tagyospusztai vendégház helyreállításán. A november 20-án megtartott ünnepi istentiszteleten adtak hálát mindezekért az Úrnak.

tovább

A múzeumpedagógia csodái a Pannonia Reformata Múzeumban

2021-11-12 07:28:35 Horváth Andrea

Interaktív, felfedezésre hívó kiállítás az élményalapú hitoktatás szolgálatában – ezzel a mottóval hívta a Pannonia Reformata Múzeum egész napos programra a leendő és gyakorló vallástanárokat tárlatvezetéssel, szakmai ismertetővel, gyakorlati bemutatóval egybekötve.

tovább

„Hű az Úr”

2021-11-09 07:55:39 Márton Gergely

Az 1550-es évektől kezdődően meghatározta az őrségiek életét a református hit. Az ellenreformáció éveit megszenvedték, de hitükhöz mindvégig hűek maradtak. A türelmi rendelet után lassan újraszerveződtek a gyülekezetek, megkezdődtek a templomépítések is. A határmenti Bajánsenyén 1821-ben szentelték fel az Isten Házát. November 6-án adtak hálát az Úrnak a közelmúltban felújított 200 éves templomért, az idén szeptembertől református fenntartásban működhető általános iskoláért.

tovább

Közösségben megélni és szolgálni az Urat

2021-11-06 06:07:54 Kovács Zsuzsa

A közel 200 lelket számontartó Polgárdi és a Fülei Református Egyházközség aktív, hatvan főt meghaladó tagjai tevékenyen vannak jelen a gyülekezet életében. A közös kirándulások, gyülekezeti családi napok mellett a munkából is kiveszik a részüket. Kovács Zsuzsa lelkipásztor enged bepillantást az elmúlt időszak gyülekezeti alkalmaiba.

tovább

Reformációi utak ma

2021-11-05 07:41:51 Márton Gergely

A reformáció ünnepnapját és a mindenszenteket követően hívta közös beszélgetésre az Élő Istenben hívő felekezetek képviselőit a Veszprém-Kálvin János parki Református Gyülekezet. Mit jelent számunkra a reformáció? Ezt a kérdést vitatták meg református, katolikus és evangélikus lelki vezetők az ökumenikus kerekasztal beszélgetés során.

tovább

Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein

2021-11-03 19:45:41 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye

tovább

Gyászhír

2021-11-03 17:28:08 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Nagytiszteletű Szatmári Arisztid Lajos, az Ádándi Református Egyházközség és a hozzá tartozó gyülekezetek nyugalmazott lelkipásztora, a Somogyi Református Egyházmegye egykori esperese 2021. október 28-án, életének 83. esztendejében visszaadta lelkét Teremtő urának.

tovább

Az Úr nagyobb mindennél

2021-11-03 07:26:45 Márton Gergely

A tatai református közösség története az 1600-as évekre nyúlik vissza. A megpróbáltatásokkal teli évszázadok alatt erős, hitvalló gyülekezet épült.  Napjainkban már nemcsak a templomban hirdethetik az igét, de Isten kegyelméből több intézményt is működtetnek. Jelenleg Családi Napközi, Óvoda, Művészeti Iskola, Neszmélyen Általános Iskola valamint Gimnázium van a gyülekezet fenntartásában.

tovább

Csak a hitével lát jól az ember!

2021-11-02 08:10:38 Márton Gergely

Tavaly május óta tervezett ünnepi alkalmat tarthattak meg Dégen. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak a megújult gyülekezeti házért, a helyi református közösségért. Az október 30-án megtartott alkalmon Steinbach József püspök igehirdetésében megemlékezett a reformáció 504 éves jubileumáról is.

tovább

A Szentírásnak nincs alternatívája

2021-11-01 07:13:57 Köntös László

Mi, reformátusok ilyenkor, a reformáció ünnepe táján gyakran idézzük az egyik nagy reformátori alapelvet: sola Scriptura, egyedül a Szentírás. A tétel mögött az a kérdés feszült, hogy a keresztyén hit igazságainak mi a forrása, vajon mi az a végső tekintély, amelyre hivatkozva a keresztyén üzenetről szóló állításokat igazolni lehet.

tovább

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13401
Összesen 2009. június 2. óta : 28265419

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább