Hírek aloldalainkról

Aktualitások / Aloldalainkról

2020.09.21.

2020-09-21 09:38:06

Szeptember 21.

„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek...” (1Kor 5,7)

A korinthusi gyülekezet összetételében igen változatos volt, ahogyan maga a város is. Egy görög városról beszélünk, amit Julius Caesar újraalapított, és veterán katonákkal, valamint felszabadított rabszolgákkal töltött fel. Ennek köszönhetően etnikailag, valamint vallásilag is egy igen ...

tovább

2020.09.20.

2020-09-21 09:36:35

Szeptember 20.

„Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” (1Kor 4,20)

Isten országa erőteljes, cselekvő erő van benne, maga Isten cselekszik abban az Ő Lelke által szüntelenül, dinamikusan, kitartóan, kegyelemmel, hűséggel.

Isten országa nem egy hatalmas közösségi terem, amelyet meg lehet tölteni közönséggel, hogy aztán egy jó ...

tovább

2020.09.19.

2020-09-21 09:34:05

Szeptember 18.

„Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két feleségét is fogságba vitték: a jezréeli Ahinóamot és Abigailt, a karmeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt ...

tovább

2020.09.18.

2020-09-21 09:31:26

Szeptember 18.

„...ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok." (1Kor 3,9)

Életünket szántóföldhöz, épülethez hasonlítja mai igeszakaszunk, ami azért találó hasonlat, mert mindkettő hatalmas munkával jár. Az ókori világban, amiben Pál a levelét írta, az embereknek ez a két dolog volt a legfontosabb. Ha volt termő szántóföldjük, és házuk ...

tovább

2020.09.17.

2020-09-21 09:29:32

Szeptember 17.

„Mivel nem hallgattál az Úr szavára, és nem izzó haragja szerint bántál Amálékkal, azért bánik most veled így az Úr." (1Sám 28,18)

A mai igeszakasz, Saul király végső ítéletéről szól, a történet remekül mutatja be, hogy miként bukhat el az Isten által kiválasztott ember, mert igenis elbukhat ...

tovább

2020.09.16..

2020-09-21 09:27:22

Szeptember 16.

„Hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre." (1Kor 2,7)

Egy megosztott gyülekezetben szólal fel az apostol: “Isten titkos bölcsességét szóljuk”. Egy elrejtett, mégis öröktől fogva elrendelt, elküldetett bölcsességről tanít. Fontos a többes szám: nem csupán Pál, de ...

tovább

Közlemény a koronavírus terjedésével kapcsolatban

2020-09-19 21:47:50

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem!Tisztelt Gondnok Testvérem! Tisztelt Intézményvezető Testvérem!
A nyár végeztével, a második félév indulásakor, imádsággal gondolunk minden Gyülekezetünkre, Lelkipásztorunkra és Gondnokunkra, minden Intézményünkre, a dunántúli reformátusság egész közösségére.
Bízunk az Úr megtartó kegyelmében, és ez a kegyelem arra indít bennünket, hogy ebben a rendkívüli esztendőben különösképpen odafigyeljünk egymásra ...

tovább

Félelem helyett megfontoltan és óvatosan

2020-09-19 21:43:09

Kedves Testvérek!
Tisztelettel küldöm a járványhelyzetre vonatkozóan az alábbi cikket, mely a  https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/felelem-helyett-megfontoltan-es-ovatosan/ oldalon is megtekinthető:
"Félelem helyett megfontoltan és óvatosan (szerző: Szücs Péter)
Ahogy már korábban is hírt adtunk róla, egyre több a koronavírus-fertőzött a világon, és a járvány második hulláma megérkezett Magyarországra ...

tovább

Egyházmegyei Jelölő Közgyűlés határozata

2020-09-17 19:43:07

A 2020. szeptember 5-én Tatán tartott Egyházmegyei Jelölő Közgyűlésen a közegyházi tisztségekre a következő jelölések történtek:

tovább

Augusztusi istentiszteletek alapigéi

2020-09-16 21:49:40

2020 augusztus vasárnapjain hirdetett alapigék:

augusztus 2.: Mózes második könyve 34. rész 1-2. 10. versek „Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a tábl ...

tovább

Istentiszteleti hirdetések 2020. szeptember 13.

2020-09-16 12:41:30

Alkalmaink:

 

Jövő vasárnap délelőtt a megszokott időben tartunk istentiszteletet.

Jövő vasárnap hittanévnyitó istentiszteletet tartunk.

 

 

Kedden 5 órakor imaórát tartunk a gyülekezeti teremben.

 

 

Két hét múlva, szeptember 26-án, szombaton szeretnénk részt venni az egyházmegyei hittanos túrán a Pilisben. Ezúttal az úti cél: Esztergom-Búbánat-völgyből indulva fel a Vaskapu hegyre. Zárás: Pilismaróton ebéddel ...

tovább

Egyházi élet Dorogon

2020-09-15 11:20:00

Dorogvidéki Református Egyházközség ünnep-és mindennapjai a koronavírus idején, szünetében

Amikor március 16-val bezárult a világ, azonnal felvetődött, mi is lesz az  istentiszteletekkel, a vasárnapokkal. Az távol állt tőlünk, hogy az  onlineistentiszteletek tartók sorába beálljunk, hiszen számos kiváló igehirdetőt lehet meghallgatni, mi saját gyülekezetünkre gondoltunk,tettük elérhetővé a történéseket, úgy éreztük ...

tovább

2020.09.15.

2020-09-15 10:45:19

Szeptember 15.

„És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige- hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék." (1Kor 2,3-5)

Nehéz elhinni Pál apostolról, hogy beszéde ne lett ...

tovább

2020.09.14.

2020-09-15 10:42:26

Szeptember 14.

„Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél." (1Kor 1,25)

Sokszor nem értjük mi emberek, mit miért cselekszik az Isten. Ahonnan mi látunk dolgokat, máshogy tűnik fel az igazság, az egyenlőtlenségek kérdése, vagy épp Isten segítségének szükségessége. Amikor mi ...

tovább

2020.09.13.

2020-09-15 10:40:50

Szeptember 13.

„Akkor ezt mondta Dávid Abígajilnak: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged." (1Sám 25,32)

A mára kijelölt ószövetségi igeszakasz nem tekinthető a legismertebb bibliai résznek. Sok tanulságot le lehetne vonni a történet szereplőinek személyiségéből, de én most nem erre szeretném a hangsúlyt fektetni. Egy ...

tovább

2020.09.12.

2020-09-15 10:39:21

Szeptember 12.

„Ahogyan az ősi példabeszéd mondja: A gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet." (1Sám 24,14)

Izrael népe királyt követelt Istentől. Saul személyében meg is kapták és 40 esztendeig vezethette népét. Kezdetben Isten útján járt és azt tette, ami kedves volt az Úr előtt. Azonban engedetlenségével ...

tovább

2020.09.11.

2020-09-15 10:37:25

Szeptember 11.

„Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát." (1Sám 23,16)

Dávid az Ószövetség egyik nagy példaképe. A Betlehemből származó Isainak legfiatalabb gyermeke, Boáznak és Ruthnak a dédunokája. Fiatalon pásztorkodással foglalkozott. Még mielőtt Saul udvarába került, Sámuel próféta az Úr ...

tovább

2020.09.10.

2020-09-15 10:35:10

Szeptember 10.

„Én láttam, amikor Isai fia Nóbba érkezett Ahímelekhez, Ahítúb fiához." (1Sám 22,9)

Az élő Istentől egyre távololdó Saul és Dávid hatalmi küzdelmének egyik kegyetlen és tragikus eseményét olvashatjuk Sámuel próféta könyvében. Dávid menekül és bujdosni kényszerül Saul féltékeny gyűlölete elöl, bár Dávid szívében ennek ellenére sincs megvetés ...

tovább

2020. October 19., Monday,
Nándor napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16521
Összesen 2009. június 2. óta : 22029546

Ige Mellett

(17) „…akik meghamisítják az Isten Igéjét…” (2Korinthus 2,12–17)

Miként hamisíthatjuk meg az Isten Igéjét? Isten Igéjét meghamisíthatjuk, ha akként szólunk Isten Igéjéről, hogy nem csendesedünk el az Ige felett napo... tovább

Dokumentumtár

Egynek az ereje (1)

Formátum:.docx
Méret: 15.6 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

velkey101002

Formátum:.mp3,
Méret: 30.1 MB

"Hit, gyógyítás, gyógyulás" Dr. Velkey György előadása. Elhangzott 2010. október 2-án, Pápán a Dunántúli Református Orvosok I. Találkozóján.

Hanganyag letöltése