Barcson találkoztak a dél-somogyi presbiterek - beszámoló a területi konferenciáról

Adminisztrátor, 2010-03-02 07:49:10

Szeretettel és barátsággal hívtuk a testvéreket a presbiteri találkozóra, a Barcsi Református Templomba 2010. február 13-ra. Mint vendéglátók, némi szorongással figyeltük a meteorológiai prognózist, mivel az kemény fagyot, hófúvást, jeges utakat jelzett erre a hétvégére a mi területünkön is.

Az igazi téli időjárás, a hóakadályok ellenére, mégis sorban érkeztek a déli "végek" gyülekezeteiből a presbiterek, a gondnokok, a legtöbb helyről a lelkipásztorok is, még 70-80 km-es távolságból is. Örömmel, meleg teával, kávéval fogadtuk és kínáltuk őket.

Fél tízkor, a tervezett időpontban a helyi lelkipásztorunk, Fodor Judit köszöntésével elkezdődött a konferencia. "Adjatok hálát az Istennek..." zendült fel a szívből jövő zsoltár a mintegy 80-90 résztvevő ajkáról.
Bevezető ajándékképpen a hittanosok egy csoportja gondos felkészüléssel és átéléssel megjelenítette Naámán, az arámi király hadseregparancsnokának bélpoklosságából való csodálatos gyógyulásának történetét. Együtt dicsőítette a gyermekek éneke a felnőtt kórussal az Urat: " Tied a dicsőség és imádat!...
Lelkésznőnk e történet bibliai versei alapján / II. Királyok 5: 1-19/ tartott áhítatot a  hit, az engedelmesség az alázat által történő isteni csodákról.
Majd a kórus kérte énekben a Mindenhatót: " Tégy eggyé, Urunk..."
Siszler István egyháztagunk Jeremiással mondta / Sándor Ernő verse alapján / " Uram, én nem akarok próféta lenni ... engem ne küldj... / de az Úr felel : / ...Csak menj, tovább, ott van a tűz a csontjaidban. " Üzenet ez a presbiternek is.
Kertai Csenge helyi konfirmandus a Káté 1. kérdését és válaszát ismertette : " Mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?"
Heidfogel Pál kálmáncsai lelkipásztor alapos, mindenre kiterjedő, nagyszerű előadása hangzott el ezután :  „ Az Újszövetség keletkezéséről. „
A tartalmas, tömör előadás után a kávészünetben alkalom nyílott a közvetlen beszélgetésre egymással, gyülekezeti életünk, egyéni dolgaink, örömeink, gondjaink megismerésére. Jó volt közvetlenül, őszinte barátsággal, ismerkedéssel, eddig kevéssé ismert testvérekkel szeretetben együtt tölteni egy jó félórát, hogy ezután a résztvevő gyülekezetek 1-1 kérdést feldolgozó elemzéseit meghallgassuk, tanuljunk belőle és hozzászóljunk.
A lábodi, kálmáncsai, nagyatádi, csurgói, inkei, csokonyavisontai és barcsi presbiterek ill. lelkipásztorok vezették a konferencia e programpontját.
A kérdések a presbiteri füzetek 1. részéből szóltak :
- Mi a Biblia üzenete számomra?
- Milyen kérdések adódnak abból, hogy a Szentlélektől indítattva szóltak a próféták?
- Mi a különbség a verbális és organikus inspiráció között?
- Ki vagy mi bizonyítja a kánonalkotás helyességét?
- Példák : „ Az Ószövetség írásai Krisztus felé vezetnek?
- Lenne-e helye egy új – talált – páli levélnek az Újszövetségben?
- Van-e kánon a kánonban?
Felüdülést hozott a soron következő szaxofonos duó : „ Nagy vagy, Te, Isten, nagy a Te hatalmad…” / 146. Halleluja / Delibeli Gábor és Siszler István előadásában.
Ezután a helyi gyülekezetből két bizonyságtétel hangzott el : Dr Cseke István a gondviselő, megtartó Úr szeretetéről beszélt, amelyet gyermekkorától fogva 78 éven át tapasztalt meg, a csodákról, amelyek egész életen át végigkísérték és életútján vezették.
Tóth Béla a 15 éve felépült új templomunk csodákkal kísért történetét ismertette, a 40 milliós tervezett költségvetés helyett 9 millióból elkészült Istenháza építését, élő példákkal színezve Isten vezetését, kegyelmes szeretetét, ajándékát.
A konferencia végéhez közeledve az énekkar „ Adj új erőt, Urunk…” énekkel kérte mennyei Atyánkat, hogy legyen ezután is hű Vezetőnk.
A bejelentések és a következő Dél-somogyi presbiteri konferencia helyének és idejének ismertetése / Kálmáncsa, márciusban  / után a helyi gondnok záró imádságával / „ Tiéd legyen, Uram a tisztelet, az áldás a miénk” / és Lelkésznőnk áldásával zárult összejövetelünk.
Ezután a szomszédos barcsi gimnázium éttermébe sétált át valamennyi résztvevő, ott finom ebéddel vendégelte meg kedves vendégeinket a helyi gyülekezet.
Úgy érezzük, hogy – Isten kegyelméből – nagyon szép napot éltünk meg, amelyre mi, barcsiak és a meghívott kedves testvéreink is jó szívvel, megelégedettséggel gondolnak vissza.
Egyedül Istené legyen a dicsőség!

Dr. Cseke Istvánné gondnok


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 19., Friday,
Huba napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5927
Összesen 2009. június 2. óta : 32321644