Választási eredmények

, 2014-11-20 21:06:24

A mai naptól kezdve honlapunkon ebben a cikkben összegyűjtve, folyamatosan közöljük a választási eredményeket a választási bizottságok szerkesztőségünkhöz beérkezett jegyzőkönyvei alapján. Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Egyházkerületi Tisztségek

A Választási Bizottság megállapítja, hogy 254 szavazat érkezett be, 1 egyházközség nem küldött be szavazatot.

A leadott és érvényes szavazatok száma 245. Érvénytelen szavazat 9 darab

Püspöki tisztség: Steinbach József – 245 szavazat

Egyházkerületi főgondnoki tisztség: Gyimóthy Géza 61 szavazat, Dr. Huszár Pál – 184 szavazat

Egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztség: Köntös László – 245 szavazat

Egyházkerületi világi főjegyzői tisztség: Dr. Balogh Zoltán – 50 szavazat, Dr. Baráth István – 131 szavazat, Dr. Pataky László – 63 szavazat

Forrás: Az Egyházkerületi Választási Bizottság 2014. november 21-i ülésének jegyzőkönyve.

  ***

Mezőföldi Református Egyházmegye

A Mezőföldi Református Egyházmegye Választási Bizottsága 2014. november 20-án megtartotta szavazatbontó ülését. Az egyházmegye kebelbeli gyülekezeteitől a szavazatok határidőn belül megérkeztek. A beérkezett 35 szavazatból egy érvénytelen volt mindegyik tisztségre.

A választás eredménye a következő lett: 

Esperes: Imre Bálint 34 szavazat

Egyházmegyei gondnok: Kovács János 34 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyző: Nemes Gyula 34 szavazat

Egyházmegyei világi főjegyző: Kótai János 34 szavazat

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő: Brunner Vilmos 34 szavazat

Egyházmegyei világi zsinati tag: Kovács Miklós 11 szavazat Kótai János 23 szavazat

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő: Nemes Gyula 34 szavazat

Egyházmegyei zsinati világi póttag: Miklós Gábor 20 szavazat Sántha Elek 14 szavazat

Forrás: A Mezőföldi Református Egyházmegye Választási Bizottságának közleménye

***

Őrségi Református Egyházmegye

az egyházközségek szavazatai 17 lezárt borítékban hiánytalanul megérkeztek. A bizottság megállapítja, hogy a szavazatokat tartalmazó borítékok hibátlanok. 

A szavazatok összeszámlálása után a következő eredmény alakult ki: 

Esperesi tisztség: Szakál Péter 17 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztség: Balogh Péter 15 szavazat,  Dohi Zsolt 2 szavazat

Lelkészi főjegyzői tisztség: Jakab Bálint 6 szavazat, Németh Tamás 2 szavazat, Szabadi István 9 szavazat

Világi főjegyzői tisztség: Dr. Juhász Sándor 13 szavazat, Nagy Gábor 4 szavazat

Zsinati lelkészi képviselői tisztség: Jakab Bálint 17 szavazat

Zsinati világi képviselői tisztség: Szakál Béla 17 szavazat

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség: Németh Tamás 17 szavazat

Zsinati világi pótképviselői tisztség: Balogh Péter 16 szavazat

Forrás: Az Őrségi Református Egyházmegye Választási Bizottságának 2014. november 23-án készült jegyzőkönyve

***


Pápai Református Egyházmegye

A jeltelen borítékok felbontása után a bizottság 3 szavazólapot értékelhetetlennek, azaz érvénytelennek ítélt… Az értékelhető 42 szavazólapon mind a nyolc tisztségre 42-42 érvényes szavazat érkezett, éspedig az IGEN-szavazatok alábbi megoszlásában:

Forrás: A Pápai Református Egyházmegye Választási Bizottságának, a Pápai Református Egyházmegye honlapján tájékoztatásul közzétett jegyzőkönyv részlete.

***

 

Somogyi Református Egyházmegye

„…a 70, azaz hetven szavazati joggal egyházközségtől megérkezett a 70 szavazat, 72, azaz hetvenkét szavazati számértékben. … Az Egyházi törvényeknek megfelelően történt a szavazatszámlás.  A Zsinati tisztségre beérkezett szavazatok összesítése során megállapításra került, hogy a zsinati szavazólapokból 72 helyett 71 érkezett be. A lelkészi főjegyzői tisztségre 2, azaz kettő érvénytelen szavazat érkezett.” 

 A választás eredménye:

Esperesi tisztségre: Hella Ferenc – 23 szavazat, Nagy Csaba – 35 szavazat, Székely Attila – 14 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztségre: Dr. Nemes Pál – 72 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyzői tisztségre: Fejér István – 70 szavazat

Egyházmegyei világi főjegyző tisztségre: Csanádi József – 41 szavazat,  Halászi Attila – 31 szavazat

Zsinati lelkészi képviselői tisztségre: Jakab László Tibor – 26 szavazat, Szabó Levente – 45 szavazat 

Zsinati világi képviselői tisztségre: Dr. Fekete László  - 71 szavazat

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztségre: Fejér István – 71 szavazat

Zsinati világi pótképviselői tisztségre: Dr. Kiss Pál – 71 szavazat

Forrás: A Somogyi Református Egyházmegye Választási Bizottságának 2014. november 20-án kiadott közleménye.

***

Tatai Református Egyházmegye

A beérkezett szavazatokból érvényes számérték 37. Érvénytelen 4 szavazat.

 A Bizottság tisztségenként összeszámolta a szavazatokat és a következő eredményt állapította meg.

Esperesi tisztségre: Máté László 37 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztségre: Gyimóthy Géza 37 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyzői tisztségre: Gerecsei Zsolt 37 szavazat

Egyházmegyei világi főjegyzői tisztségre: Bogáth István 37 szavazat

Zsinati lelkészi képviselői tisztségre: Máté László 37 szavazat

Zsinati világi képviselői tisztségre: Szücs Attila 37 szavazat

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztségre: Valkiné Gúthy Éva 37 szavazat

Zsinati világi pótképviselői tisztségre: Rokosz Zsigmond 28 szavazat, Szakálné Maller Csilla 9 szavazat

Forrás: a Tatai Református Egyházmegye Választási Bizottságának Komáromban, a Lelkészi Hivatalban 2014. november 20-án 18.00-kor megtartott ülésén készült jegyzőkönyv.

***

Veszprémi Református Egyházmegye

A Veszprémi Református Egyházmegye Választási bizottsága 2014. november 21-én tartott bizottsági ülésén a beérkezett szavazatokat megvizsgálta. Formai okok miatt három gyülekezet szavazatát 12-13-14/2014. határozatával érvénytelennek minősítette (…)  Az érvényes szavazatok száma 41. 

Esperesi tisztség: Császár Attila: 31 szavazat, Miklós Ferenc: 10 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztség: Papp Gábor: 39 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyzői tisztség: Tislér Géza: 31 szavazat, Závodi Zsuzsanna: 10 szavazat 

Egyházmegyei világi főjegyzői tisztség: Bollók Gyula: 41 szavazat

Egyházmegyei Zsinati lelkészi képviselői tisztség: Bikádi László Károly: 31 szavazat, Faust Gyula: 10 szavazat

Egyházmegyei zsinati világi képviselői tisztség: Dr. Nagy Attila: 39 szavazat

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztségSípos Csőrsz Csanád: 41 szavazat 

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség: Bakó Kálmán: 13 szavazat, Gáty Szabolcs: 28 szavazat

Forrás: A Veszprémi Református Egyházmegye Választási Bizottságának 2014. november 21-én kiadott közleménye Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5215
Összesen 2009. június 2. óta : 39578869