Választási eredmények

, 2014-11-20 21:06:24

A mai naptól kezdve honlapunkon ebben a cikkben összegyűjtve, folyamatosan közöljük a választási eredményeket a választási bizottságok szerkesztőségünkhöz beérkezett jegyzőkönyvei alapján. Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Egyházkerületi Tisztségek

A Választási Bizottság megállapítja, hogy 254 szavazat érkezett be, 1 egyházközség nem küldött be szavazatot.

A leadott és érvényes szavazatok száma 245. Érvénytelen szavazat 9 darab

Püspöki tisztség: Steinbach József – 245 szavazat

Egyházkerületi főgondnoki tisztség: Gyimóthy Géza 61 szavazat, Dr. Huszár Pál – 184 szavazat

Egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztség: Köntös László – 245 szavazat

Egyházkerületi világi főjegyzői tisztség: Dr. Balogh Zoltán – 50 szavazat, Dr. Baráth István – 131 szavazat, Dr. Pataky László – 63 szavazat

Forrás: Az Egyházkerületi Választási Bizottság 2014. november 21-i ülésének jegyzőkönyve.

  ***

Mezőföldi Református Egyházmegye

A Mezőföldi Református Egyházmegye Választási Bizottsága 2014. november 20-án megtartotta szavazatbontó ülését. Az egyházmegye kebelbeli gyülekezeteitől a szavazatok határidőn belül megérkeztek. A beérkezett 35 szavazatból egy érvénytelen volt mindegyik tisztségre.

A választás eredménye a következő lett: 

Esperes: Imre Bálint 34 szavazat

Egyházmegyei gondnok: Kovács János 34 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyző: Nemes Gyula 34 szavazat

Egyházmegyei világi főjegyző: Kótai János 34 szavazat

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő: Brunner Vilmos 34 szavazat

Egyházmegyei világi zsinati tag: Kovács Miklós 11 szavazat Kótai János 23 szavazat

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő: Nemes Gyula 34 szavazat

Egyházmegyei zsinati világi póttag: Miklós Gábor 20 szavazat Sántha Elek 14 szavazat

Forrás: A Mezőföldi Református Egyházmegye Választási Bizottságának közleménye

***

Őrségi Református Egyházmegye

az egyházközségek szavazatai 17 lezárt borítékban hiánytalanul megérkeztek. A bizottság megállapítja, hogy a szavazatokat tartalmazó borítékok hibátlanok. 

A szavazatok összeszámlálása után a következő eredmény alakult ki: 

Esperesi tisztség: Szakál Péter 17 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztség: Balogh Péter 15 szavazat,  Dohi Zsolt 2 szavazat

Lelkészi főjegyzői tisztség: Jakab Bálint 6 szavazat, Németh Tamás 2 szavazat, Szabadi István 9 szavazat

Világi főjegyzői tisztség: Dr. Juhász Sándor 13 szavazat, Nagy Gábor 4 szavazat

Zsinati lelkészi képviselői tisztség: Jakab Bálint 17 szavazat

Zsinati világi képviselői tisztség: Szakál Béla 17 szavazat

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség: Németh Tamás 17 szavazat

Zsinati világi pótképviselői tisztség: Balogh Péter 16 szavazat

Forrás: Az Őrségi Református Egyházmegye Választási Bizottságának 2014. november 23-án készült jegyzőkönyve

***


Pápai Református Egyházmegye

A jeltelen borítékok felbontása után a bizottság 3 szavazólapot értékelhetetlennek, azaz érvénytelennek ítélt… Az értékelhető 42 szavazólapon mind a nyolc tisztségre 42-42 érvényes szavazat érkezett, éspedig az IGEN-szavazatok alábbi megoszlásában:

Forrás: A Pápai Református Egyházmegye Választási Bizottságának, a Pápai Református Egyházmegye honlapján tájékoztatásul közzétett jegyzőkönyv részlete.

***

 

Somogyi Református Egyházmegye

„…a 70, azaz hetven szavazati joggal egyházközségtől megérkezett a 70 szavazat, 72, azaz hetvenkét szavazati számértékben. … Az Egyházi törvényeknek megfelelően történt a szavazatszámlás.  A Zsinati tisztségre beérkezett szavazatok összesítése során megállapításra került, hogy a zsinati szavazólapokból 72 helyett 71 érkezett be. A lelkészi főjegyzői tisztségre 2, azaz kettő érvénytelen szavazat érkezett.” 

 A választás eredménye:

Esperesi tisztségre: Hella Ferenc – 23 szavazat, Nagy Csaba – 35 szavazat, Székely Attila – 14 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztségre: Dr. Nemes Pál – 72 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyzői tisztségre: Fejér István – 70 szavazat

Egyházmegyei világi főjegyző tisztségre: Csanádi József – 41 szavazat,  Halászi Attila – 31 szavazat

Zsinati lelkészi képviselői tisztségre: Jakab László Tibor – 26 szavazat, Szabó Levente – 45 szavazat 

Zsinati világi képviselői tisztségre: Dr. Fekete László  - 71 szavazat

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztségre: Fejér István – 71 szavazat

Zsinati világi pótképviselői tisztségre: Dr. Kiss Pál – 71 szavazat

Forrás: A Somogyi Református Egyházmegye Választási Bizottságának 2014. november 20-án kiadott közleménye.

***

Tatai Református Egyházmegye

A beérkezett szavazatokból érvényes számérték 37. Érvénytelen 4 szavazat.

 A Bizottság tisztségenként összeszámolta a szavazatokat és a következő eredményt állapította meg.

Esperesi tisztségre: Máté László 37 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztségre: Gyimóthy Géza 37 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyzői tisztségre: Gerecsei Zsolt 37 szavazat

Egyházmegyei világi főjegyzői tisztségre: Bogáth István 37 szavazat

Zsinati lelkészi képviselői tisztségre: Máté László 37 szavazat

Zsinati világi képviselői tisztségre: Szücs Attila 37 szavazat

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztségre: Valkiné Gúthy Éva 37 szavazat

Zsinati világi pótképviselői tisztségre: Rokosz Zsigmond 28 szavazat, Szakálné Maller Csilla 9 szavazat

Forrás: a Tatai Református Egyházmegye Választási Bizottságának Komáromban, a Lelkészi Hivatalban 2014. november 20-án 18.00-kor megtartott ülésén készült jegyzőkönyv.

***

Veszprémi Református Egyházmegye

A Veszprémi Református Egyházmegye Választási bizottsága 2014. november 21-én tartott bizottsági ülésén a beérkezett szavazatokat megvizsgálta. Formai okok miatt három gyülekezet szavazatát 12-13-14/2014. határozatával érvénytelennek minősítette (…)  Az érvényes szavazatok száma 41. 

Esperesi tisztség: Császár Attila: 31 szavazat, Miklós Ferenc: 10 szavazat

Egyházmegyei gondnoki tisztség: Papp Gábor: 39 szavazat

Egyházmegyei lelkészi főjegyzői tisztség: Tislér Géza: 31 szavazat, Závodi Zsuzsanna: 10 szavazat 

Egyházmegyei világi főjegyzői tisztség: Bollók Gyula: 41 szavazat

Egyházmegyei Zsinati lelkészi képviselői tisztség: Bikádi László Károly: 31 szavazat, Faust Gyula: 10 szavazat

Egyházmegyei zsinati világi képviselői tisztség: Dr. Nagy Attila: 39 szavazat

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztségSípos Csőrsz Csanád: 41 szavazat 

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség: Bakó Kálmán: 13 szavazat, Gáty Szabolcs: 28 szavazat

Forrás: A Veszprémi Református Egyházmegye Választási Bizottságának 2014. november 21-én kiadott közleménye Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. September 25., Saturday,
Eufrozina , Kende napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5510
Összesen 2009. június 2. óta : 27087172

Ige Mellett

(10) „Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban…” (Galata 5,7–15)

Mennyi probléma támadt hirtelen! Olyan szépen indult és haladt eddig minden, most pedig gond és baj mindenütt. Olyan jól futottunk eddig, most azonban... tovább