„Nemcsak beszél arról, amit gondol, hanem egyből teszi is…”

, 2019-03-01 10:37:50

Az igehirdetés csodájáról tartott előadást a 20. Kanizsai Esték évadindító alkalmán Steinbach József. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta: az igehirdetés – az Ige egyházában – az istentiszteletek középpontja, de fontos, hogy a templomon kívüli, keresztény élet centruma is legyen.


Hiszünk az igehirdetésben – ezt a címet adta előadásának Steinbach József. A püspök húsz éve oktat homiletikát, azaz egyházi retorikát a Pápai Református Teológiai Akadémián, így a téma szakavatott ismerője.

– Hiszek abban, hogy az Úristen ma is szól hozzánk – szögezte le mindjárt. – Ahol pedig jelen van a Szó, ott jelen van a Cselekedet is. Magyarul: az élő Isten az egyetlen, aki nemcsak beszél arról, amit gondol, hanem egyből teszi is – velünk ellentétben, akik sokszor csak beszélünk, de amit mondunk, azt nem éljük meg.

Isten szava teremtő és újjáteremtő, fogalmazott Steinbach József, ez pedig a világ keletkezéstörténetében és Jézus Krisztus megváltó szeretetében egyaránt bizonyítást nyert.

– Amikor azt mondjuk, hiszünk az igehirdetésben, akkor valójában azt hangsúlyozzuk, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadott értünk. János evangéliumában is olvassuk: „… az Ige testté lett, és közöttünk élt” – azaz az Ige, ami Isten szava, és mint az imént utaltam rá, megváltó Cselekedete, a Fiúban öltött testet.

Steinbach József az igehirdetés csodájáról is szólt előadásában. E szerint: aki iránytűként használja Isten szavát, a Szentírást, valamint az azon alapuló igehirdetéseket, annak tartalmas, áldott és üdvösségesen hasznos élete lesz. De csoda az is, ahogy a Szentlélek munkálkodása révén Isten igéjének hirdetése Isten beszédévé válik.

– Biztosan sokakkal előfordult már, miközben a Bibliát lapozgatták, hogy egy versrészlet „szíven találta őket”, és úgy érezték, éppen nekik szól. Az, amit több ezer éve leírtak, egyszer csak megelevenedik. Élővé lesz és hatni kezd, mégpedig úgy, hogy táplál, vigasztal, erősít vagy utat mutat.

Az igehirdetés az Ige egyházában az istentiszteletek legfontosabb mozzanata, de nem csak a szószéken van helye. Ahhoz, hogy a templomból kilépve ne múljon el nyomtalanul a hatása, „megszólító igehirdetésekre” van szükség, hangzott el.

– „Megszólító igehirdetést” akkor tudok mondani, ha engem is megszólított, megragadott az ige, mivel arról egyszerűen nem tudok beszélni, ami hidegen hagy – folytatta a homiletikus. – A következő lépés, hogy igehirdetőként megszólítom a gyülekezet tagjait, akik pedig úgy válhatnak igehirdetővé, ha bizonyságtevő keresztényként, életükkel és cselekedeteikkel közvetítik az örömhírt, és tanúságot tesznek Krisztusról a mindennapokban.

A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke szerint ahhoz, hogy az egyház elérje a ma emberét, előbb fel kell tenni bizonyos kérdéseket. Foglalkoztatja-e őket egyáltalán a Biblia, Isten igéje? Ha nem, mi az, ami megszólítja, érdekli őket? S lehet-e korrigálni azon, ha éppenséggel olyan dolgokról van szó, amelyek nem teremtenek értéket?

– Ezek olyan nagy társadalmi problémák, amelyeken magam is sokat töprengek, néha aggódva, de mindig imádkozva – fogalmazott Steinbach József. – Szüntelenül kérnünk kell az Úristent, hogy adja vissza azokat az örökkévaló értékeket, amelyek mentén tájékozódhatunk, s ezt a világot értelmesebbé, szeretettel telibbé tehetjük.

 Forrás: Kanizsaújság

Szerző: Nemes Dóra

Fotó: Gergely Szilárd


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. July 20., Saturday,
Illés napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1762
Összesen 2009. június 2. óta : 16759179

Ige Mellett

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL. – 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a ... tovább

REPOSZT

Élet, értelem, gyökerek, kert

„Két dolog köt össze testileg és lelkileg az országgal: az egyik a magyar kultúra, a másik a föld” – mondja Bálint György a Mandinernek. Bálint gazdát ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL100730

Formátum:.doc
Méret: 40.5 KB

Nagy Lajos temetési igehirdetés Nagy József felett, Szentgál, 2010. július 30.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Rend záróistentisztelet

Formátum:.mp3,
Méret: 51.0 MB

Igét hirdet: Steinbach József püspök

Hanganyag letöltése