Az egyházról

Steinbach József, 2019-06-09 04:00:00

(Olvasandó: Ézsaiás 35,1–10) Ez az Ige most, pünkösd ünnepén, az egyházról ad tanítást: az egyház valóságáról, lényegéről, titkáról. 

Mindjárt az elején leszögezhetjük, hogy ott van jelen Jézus Krisztus egyháza, ahol Isten Igéjét hirdetik, Isten Igéjének hatalmát kézzel fogható módon megtapasztalják, valamint Isten Igéjét cselekszik. Jézus Krisztus egyházának jelenléte kizárólag ezektől függ, nem pedig számoktól, statisztikai adatoktól, nem módszerektől, technikáktól, okos szervezet-fejlesztésektől; Jézus Krisztus egyháza nem emberi erőlködés függvénye.

1.

Jézus Krisztus egyháza ott van jelen, ahol ISTEN IGÉJÉT TISZTÁN HIRDETIK. 

Ézsaiás próféta könyvében, ahogy más prófétáknál is, minden prófécia így kezdődik: „Így szól az Úr!” Ha előrébb lapozunk, ez a prófécia is így kezdődik: „Így szól az Úr!” (Ézsaiás 30,15; 31,9)

Isten Igéjének tartalma a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus, valamint az Ő evangéliuma. Jézus Krisztus nekünk nemcsak földi életünk kiteljesedését ajándékozta, hanem az örök életet is; – a kettő együtt pedig az üdvösség. Isten Igéjének szíve a megváltás örömhíre, miszerint Isten megoldotta azokat a helyzeteket, ahol mi emberek tehetetlenül állnánk, illetve halálosan elbuknánk. 

Ezért az egyház minden élettevékenysége csak azt szolgálhatja, hogy Isten Igéje megszólaljon, ezért könyörög, valamint ezért ad hálát. Isten Igéje pedig élő és ható (Zsidókhoz írt levél 4,12), és a Szentlélek által elvégzi munkáját, Isten akarata szerint (Ézsaiás 55,11). 

Hadd idézzem fel azt a sokat emlegetett „negyven évet”, amikor az egyházat a templom falai közé akarták szorítani. Ekkor nyilvánosan nem lehetett sem gyermekmunkát, sem ifjúsági munkát, sem egyéb egyházi tevékenységet folytatni. Mégsem volt hiábavaló ez a „negyven éves fogság”, mert az egyház kénytelen volt rátalálni igazi küldetésére, az Ige hirdetésére. Egy akkori neves budapesti lelkipásztor, visszaemlékezéseiben hangsúlyozta, hogy: Abban az időben egyetlen „fegyverük” volt, az igehirdetés; és virágzó gyülekezeti élet bontakozott ki, az Ige szolgálata nyomán. Akkor nem lehetett látványosan szolgálni, és mégis sok gyülekezet virágzott. Ma ezernyi módszert alkalmazva szolgálhatunk, és mégis sorvad az egyház? Nem tévesztettük szem elől a lehetőségek tömegében éppen a lényeget, amiért vagyunk? 

2.

Jézus Krisztus egyháza ott van jelen, ahol Isten Igéjét tisztán hirdetik, és ISTEN IGÉJÉNEK HATALMÁT KÉZZEL FOGHATÓ MÓDON MEGTAPASZTALJÁK. 

Szemléletesen tárja ezt elénk Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezete, ahol végig arról olvasunk, hogy jön az Isten, és kivirágzik az a pusztaság (1–2; 6–7), amit az emberi önzés sivataggá tett. Nem kevesebbről, pontosan erről van szó. Isten Igéjének hatalmát valóságosan, kézzel fogható módon megtapasztalja az Úr népe. 

Teológiai értelemben itt a sákramentumokról van szó, azokról a szentségekről, amelyekben Isten látható, kézzel fogható módon megjeleníti Igéjének üzenetét, és részesít annak üdvözítő gazdagságában. A keresztségben a tiszta víz azt jelenti, hogy amiként a víz lemossa a test szennyét, úgy tisztít meg bennünket Jézus Krisztus vére minden bűntől. Az úrvacsora sákramentumában azt „láttatja”, hogy amilyen valóságosan megfogjuk a kenyeret, megrágjuk, lenyeljük; amilyen valóságosan megisszuk a bort; ugyanilyen valóságosak Isten üdvözítő ígéretei, amelyeket Ő beteljesített a Jézus Krisztusban. 

Tapasztalati értelemben pedig arról van szó, hogy ez a két sákramentum jelen van mindenütt, ahol kézzelfoghatóvá lesz Isten Igéjének hatalma, és láthatóvá lesz Isten megváltó szeretete. Ézsaiás próféta ezt részletezi, miszerint: kivirágzik a pusztaság, utat találunk a kietlen sivatagban, betegek és bolondok gyógyulnak, azaz testi és lelki betegségből gyógyulnak meg emberek, miközben Isten népe megtisztul, és a sakáltermészetű ember megszelídül, újjászületik. Isten Igéjének hatalma ilyen kézzel fogható módon tapasztalható meg. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ebben a világban mindezeket hitben, hit által tapasztalhatjuk csak meg. Hiszen, ha a körülmények nem is változnak azonnal, vagy testi szemekkel nézve minden maradt a régiben; a hívő embernek mindezek ellenére is bizonyossága az, hogy a pusztaság kivirágzása elkezdődött. Hit által mindezeket már megtapasztalhatjuk itt is. Odaát pedig, a maga teljességében, zavartalanul részesülhetünk Isten Igéjének hatalmából és áldásaiból. 

3.

Jézus Krisztus egyháza tehát ott van jelen, ahol Isten Igéjét hirdetik; Isten Igéjének hatalmát megtapasztalják, valamint ISTEN IGÉJÉT CSELEKSZIK. 

Erre is utal Ézsaiás próféta: „Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek” (3-4). 

Itt valójában az egyház szeretetszolgálatáról van szó, amelynek megkülönböztetjük az intézményes, a gyülekezeti és a személyes formáját. Mindezekben Jézus Krisztus parancsának engedünk, aki így szólt: „… ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János 13,34)

Egészen egyszerűen szeretnék most szólni erről a nehéz, összetett szolgálatról. Minden nap legyen legalább egy ember a közvetlen közeledben, akiről jót gondolsz, jót szólsz, és akivel krisztusi szeretettel jót teszel. Ha pedig erre nincs erőd, mert elég neked a maga baja, akkor legalább minden nap legyen legalább egy ember a közeledben, akiről nem gondolsz rosszat, nem szólsz rosszat, és akivel szándékosan nem teszel rosszat. Legalább egy ilyen ember legyen minden nap az életedben; – az nem baj, ha több van, de legalább egy legyen. 

Gyermekkori meghatározó emlékem jut eszembe. A barátaimmal gyakran figyeltünk meg egy bogarat, amelyet a falunkban ganéjtúró bogárnak neveztek. Ez a bogár „a rendelkezésére álló anyagból” ékes gömböt formált, testtömegének többszörösét, és azt roppant erőlködések közepette görgette a távoli ürege felé. Csodálkozva néztük a bogár akrobata mutatványait, ahogy megküzdött a ganéjból formált ékes gömbbel. Ekkor azonban váratlan dolog történt, mert az egyik barátom egy mozdulattal összetaposta a szorgos bogarat. Nem egyszer fordult elő hasonló. Ez eleven élmény számomra azóta is. Már akkor, gyerekként is feltettem magamnak a kérdést: „Nem lehetne ezt másként?” Egyedül kipróbáltam: amikor is egy papírdarabra segítettem a szorgos bogarat, terhével együtt, és közelebb vittem a fészkéhez. Még ezután is sokat erőlködött, mire hazaért; – de hazaért. 

Valójában ez az evangélium: Isten, a Jézus Krisztusban lehajolt érettünk, és hazavitt bennünket. Illetve, életünk erőlködései közepette, az Úr lehajol, és közelebb visz a célhoz. Kell még ugyan erőlködni, de bizonnyal hazaérünk már. 

Tehát mi a saját ganéjdombunkon, Isten kegyelme által, „ékes golyókat” formálunk az alkalmatlannak tűnő anyagból és lehetőségekből, miközben megtapasztaljuk azt, hogy Isten ereje megáldja a mi erőlködésünket; sőt, lehajol érettünk, és közelebb visz a célhoz; illetve Jézus Krisztusban már eleve garantálta a célt.

Ha mi ezt a krisztusi kegyelmet megtapasztaltuk, akkor mi sem tehetjük meg azt egymással, hogy bármiféle módon eltapossuk a másikat, hanem inkább segítenünk kell egymást. Isten népéhez mindenképpen ez a méltó: Isten Igéjének cselekvése, egymás között, aztán a világban. Ez tesz hitelessé bennünket.

Jővel, Szentlélek Úr Isten!

Megjelent: a Reformátusok Lapja pünkösdi számában


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. September 29., Tuesday,
Mihály napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5112
Összesen 2009. június 2. óta : 21745286

Ige Mellett

(22) „…mindenkinek mindenné lettem…” (1Korinthus 9,19–23)

Az apostol egy másik levelében azt hangsúlyozta, hogy mindent elszenvedett a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget... tovább

Dokumentumtár

Elkötelezettség

Formátum:.docx
Méret: 15.2 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Gyülekezeteink és a Dunántúli Református Egyházkerület szolgálata

Formátum:.mp3,
Méret: 61.8 MB

Steinbach József előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése