„Az Urat keressétek, és éltek!” - Tanévzáró volt a Pápai Református Teológiai Akadémián

, 2019-07-04 11:10:03

Megtartotta tanévzáró ünnepi istentiszteletét és akadémiai közgyűlését a Pápai Református Teológiai Akadémia közössége. A 2019. június 29-én tartott istentiszteleten Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Átadták a végzett hallgatók oklevelét, valamint ünnepélyes palástátadással kibocsátották szolgálatra a hatodéves gyakornok hallgatókat.

A Pápai Református Teológiai Akadémia tanévzáró istentiszteletét 2019. június 29-én tartotta az intézmény közössége a Pápai Református Ótemplomban. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese. Igehirdetésének alapigéje Ézsaiás próféta könyve 55,6-11 volt.

 

Prédikációjában elmondta: valamilyen módon mindannyian az élet értelmét keressük, változó intenzitással és eredménnyel. Isten maga kijelenti, hogy mi az élet kérdéseinek megoldása: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” Ez a felszólítás egyaránt szól lelkipásztoroknak, leendő lelkipásztoroknak, évtizedek óta hívőknek és nemrég megtérteknek. Keresni kell az Urat közösségben és egyénenként, naponta és szüntelenül. Azért kereshetjük, mert ő is keres minket – fogalmazta meg az igehirdetés első üzenetét az esperes. Tóth András ezután arról szólt, mi a következménye annak, amit az Ézs 55,11 így fogalmaz meg: „ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem”. Az ige útjának eredményessége végső soron nem az embertől függ. Ez a tudat megóvja a lelkipásztorokat úgy az elkeseredéstől, mint az önostorozástól, ugyanakkor bizalomra és reménységre indít. Isten igéje egyéni életünkben is elvégzi munkáját: „megáll az Istennek igéje és nem állhat senki ellene, a nagy Isten vagyon mivelünk és Szentlelke lakozik bennünk” (RÉ 171) – zárta gondolatait az igehirdető.

 

Az ünnepi istentiszteleten több alkalommal szolgált az ezekben a hetekben Pápán tanfolyamot tartó Dunántúli Református Kántorképző kórusa.

 

A tanévzáró akadémiai közgyűlésen dr. Németh Tamás rektor „Az imádság teológiája Barthnál” címmel tartott rövid előadást. „Karl Barth eljutott odáig, hogy kijelentse: a teológiával való foglalkozás első és alapvető lépése az imádság. A hit nem lenne hit, ha nem lenne imádság. Mert imádkozni mindig azt jelenti, hogy a magasságba és a jövőbe tekintek.” – idézte a svájci teológust dr. Németh Tamás. Az intézmény rektora ezt követően sorra vette az elmúlt tanév eseményeit. Kiemelte az Erasmus programban és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon e tanévben is több alkalommal megvalósult oktatói és hallgatói mobilitást, a Kárpát-medencei Protestáns Teológusok Találkozóját, a könyvkiadásokat. Gratulált az OTDK-án helyezést és különdíjat nyert hallgatónknak Jakabné Köves Gyopárkának.

 

Idén kilenc hallgató kapott oklevelet: hatan református teológia szak, lelkipásztor szakirányon, két hallgató katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon, egy hallgató pedig református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakon.

A tanévzárón került sor a hatodéves hallgatók palástos kibocsátására.

 

Az Akadémiai közgyűlés elköszönt dr. Hanula Gergely professzortól, aki szeptembertől a Károli Gáspár Református Egyetemen folytatja munkáját.

 

Dr. Huszár Pál-díjat vehetett át Sárközi Gergely Antal, az Akadémia öregdiákja, az egyháztörténet tárgykörében végzett kiemelkedő kutatásáért.

 

A tanévzáró ünnepi közgyűlés Gerecsei Zsolt egyházkerületi jegyző gondolataival zárult.

A tanévzárón készült fotókat itt tekintheti meg.

Forrás: A Pápai Református Teológiai Akadémia honlapja


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. July 17., Wednesday,
Endre , Elek napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5082
Összesen 2009. június 2. óta : 16740016

Ige Mellett

(4) „…várjátok meg az Atya ígéretét…” (Apostolok cselekedetei 1,1–14)

HOGYAN INDULUNK EL? Milyen lélekkel indulunk neki egy napnak? Miként indulunk el rövidebb és hosszabb utakra?  Felkészülünk-e az előttünk álló kisebb ... tovább

REPOSZT

AutoMáté

Érintős bankkártyával használható virtuális perselyt állítottak fel a jezsuiták budapesti templomában – közölte a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Mint írták, a „hagyományos, pénzcsörgetős adakozás alternatívájaként” tudomásuk ...
... Tovább

Dokumentumtár

Szeresd a lelkipásztorodat!

Formátum:.doc
Méret: 27.5 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

KontosLaszlo

Formátum:.mp3,
Méret: 20.4 MB

Szombat esti istentisztelet

Hanganyag letöltése