Az Egyházkerület elnökségének körlevele a gyülekezetekhez a vírushelyzetről

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2021-03-04 15:30:42

A Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége körlevet küldött ki a gyülekezeteknek, a mai kormányzati intézkedésekkel összefüggésben. A körlevelet az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.


Nagytiszteletű Egyházközségi Elnökség! 

Kedves Testvéreink!

 

Az egyházkerület idei vezérigéjével és imádságos szívvel köszöntjük kedves Szolgatársainkat, Presbitereinket, Gyülekezeteinket, Intézményeinket, minden Testvérünket: „Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (Zsoltárok 25,5)

 

Ma délelőtt a Kormányzat újabb szigorító intézkedéseket jelentett be, amelynek nyomán a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa kora délután ülésezett. Holnap, azaz március 5-én, pénteken 15.00 órakor az Elnökségi Tanács közleményt ad ki a gyülekezetek számára az országos honlapunkon, amelynek figyelembevételét minden gyülekezetünktől nyomatékkal kérjük, az ékes és szép rend, valamint az egyházfegyelem elve szerint, egymást szeretve és egymásra vigyázva.

 

Egy éve élünk a koronavírus-járvány próbatétele alatt. Köszönjük mindenki odaadó, hűséges helytállását, gyülekezetekben, intézményekben, szolgálatunk minden területén. Reményteli bizonyossággal könyörgünk az Úr megtartó és szabadító kegyelméért.

 

Rudolf Bohren imádságát egy évvel ezelőtt tettük közzé, ismét Testvéreink figyelmébe ajánljuk, így gondolva egymásra, a betegekre, a gyógyítókra, az oltakozásban segítő önkéntesekre, a vezetőkre, mindnyájunkra.

 

Tisztelő és testvéri köszöntéssel,

 

Pápa, 2021. március 4.

 

Steinbach József püspök és dr. Nemes Pál főgondnok

 

*

 

I M Á D K O Z Z U N K!

 

Örökkévaló Isten,

mivel Te hűséges vagy,

engedd meg,

hogy mi is hűségesek maradhassunk!

Hűségesek a könyörgésben!

Hűségesek a gyümölcstermésben!

Hűségesek a Terád várakozásban,

hogy jöjjön el a Te országod!

 

Urunk,

hadd maradjunk hűségesek akkor is,

ha fogytán az erőnk

és fáradságunk ránk zuhan…

Hűségesek reggel, délben és este!

Hűségesek gondolatban, szóban és tettben!

 

Urunk,

köszönjük a reménységet,

amellyel Te mindenkor megajándékozol bennünket,

a feltámadott Jézus Krisztusban,

hiszen a Te megtartó szeretetedtől senki és semmi el nem szakíthat bennünket!

 

Urunk,

köszönjük, hogy böjt idején,

bizonyosan haladunk húsvét felé!

 

Ámen.

 

(Kálvin János és Rudolf Bohren imádságának felhasználásával)

 

 

 

  

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. April 20., Tuesday,
Tivadar napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 10892
Összesen 2009. június 2. óta : 24692827

Ige Mellett

(3) „…naponta…” (4Mózes 28,1–15)

Megváltó Urunk tökéletes, engesztelő áldozatából élünk mi; de ebben az új életben, ebben a megváltó bizonyosságban naponta erősödnünk kell. Így olvass... tovább