Ülésezett az egyházkerület tanácsa

Márton Gergely, 2021-03-04 19:06:50

Az online megtartott ülést Máté László, az egyházkerület lelkészi főjegyzője vezette. Dr. Nemes Pál főgondnok úr köszöntője után a tagok meghallgatták Steinbach József püspöki bevezetőjét, aki egy rövid igei rávezetés után felvázolta a tanács előtt álló feladatokat. Az ülésen elfogadták a kerület és az intézmények idei költségvetését.

A vírushelyzetre tekintettel online tartották meg az első egyházkerületi tanács ülését. Steinbach József püspöki bevezetőjében az Úr áldását kérte a tanács munkájára. Idézte az idei esztendő kerületi vezérigéjét: „Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (Zsoltárok könyve 25,5) Az igével kapcsolatban Rudolf Bohren német teológus munkásságára hívta fel a figyelmet, aki az egyház igehirdetési szolgálatát illetően is írt több meghatározó könyvet. Prédikációiban az evangéliumot hirdette, egyszerűen, érthetően. „Az egyház szolgál, prédikációk hangoznak el vasárnapról vasárnapra, sokszor anélkül, hogy megtörténne a csoda. … Lesz-e csoda, az az Isteni történés, amely által nemcsak megszólíttatunk, hanem Szentlelkes motivációt kapunk, hogy tényleg az Isten országát építsük ebben a világban. … A csoda, hogy Isten felhasznál bennünket, és cselekszik általunk, megújít bennünket. Hogyan legyen csodává az egyház szolgálata, a prédikáció, miközben az egyház mintha lemondott volna a csodáról. Ennek következménye pedig az, hogy a látható egyház menedzselése fő helyre kerül, pótcselekvéssé lesz, és Isten hatalmában nem bízva mi magunk akarjuk a saját kezünkbe venni az ügyet. Ez a tendencia igehirdetés szolgálatában is tetten érhető: Nem hagyjuk abba a prédikálást, de nem fektetünk bele több energiát. Túl sokan prédikálnak, túl keveset készülve.” (Rudolf Bohren)

A látható egyházban kell ügyeket intézni, kell a rend, kell menedzselni, de a lényeget, az evangéliumot és Isten országának építését nem hagyhatjuk el. Kell az a reménység, hogy minden, amit teszünk – az intézmények fenntartása, építkezések, ügyek intézése - a Jézus Krisztus ügyét szolgálja.

„Ezzel a lelkülettel indítjuk el a munkát, számos fontos döntés áll a tanács előtt az elkövetkező hat évben” - mondta Steinbach József. Megköszönte minden munkatársnak az idei év költségvetésének előkészítését. 2021-ben ugyanakkora összeggel gazdálkodhat a Dunántúli Egyházkerület, mint tavaly, de a felhasználás tekintetében az egyházmegyék nagyobb szabadságot kapnak. Az intézmények költségvetésével kapcsolatban elhangzott, hogy a feladatellátás mellett a felelős gazdálkodásra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A kerület ingatlanjaival kapcsolatban megkezdődhet a racionalizálás. Az óvodaépítés projekt továbbra is kiemelt helyen szerepel, a forráshiány kezelését illetően is. Fegyelmezett finanszírozásra, határidők betartására kérik a projektben résztvevőket.

Steinbach József beszámolt a folyamatban lévő beruházásokról, mint mondta, szépen haladnak. A részelszámolások jó ütemben zajlanak, köszönet illeti itt is a munkatársak erőn felüli munkáját. A Pápai Református Gimnázium új internátusának a beruházása elkezdődött, egy vadonatúj kollégium kerülhet átadásra a jövő év tavaszán. A balatonfüredi Siloám otthon felújítása is megfelelő ütemben halad, a megújuló régi épület mellé, jó reménységgel épülhet majd egy új épületrész is.

A koronavírus helyzettel kapcsolatban elhangzott, hogy figyelemmel kell lenni az országos vezetőség iránymutatására. Ezzel kapcsolatosan pénteken lesz elérhető az Elnökségi Tanács közleménye.

A püspöki beszámolóban Steinbach József kiemelte, hogy a kommunikációs szolgálat terén is történtek előrelépések, a honlapon elindult a változás. Köntös László egyházkerületi kommunikációs igazgató vezetésével egy munkatársi csapat alakult. Az a cél, hogy folyamatosan frissülő tartalmak jelenjenek meg az oldalon. A könyvkiadás a továbbiakban is folytatódik.

A beszámoló után az egyházkerület tanácsa megvitatta és elfogadta a Dunántúli Református Egyházkerület, valamint az egyházkerület intézményeinek idei költségvetését.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. April 20., Tuesday,
Tivadar napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 10184
Összesen 2009. június 2. óta : 24692119

Ige Mellett

(3) „…naponta…” (4Mózes 28,1–15)

Megváltó Urunk tökéletes, engesztelő áldozatából élünk mi; de ebben az új életben, ebben a megváltó bizonyosságban naponta erősödnünk kell. Így olvass... tovább