„Én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító." (Ézs. 43, 10-11.)

Márton Gergely, 2021-07-13 19:32:52

Hitelesen, őszintén és szenvedélyesen. Csak így lehet tanúbizonyságot tenni az élő Istenről, megváltó Urunkról, Jézus Krisztusról – mondta Szabó János Róbert. A 2013-ban Litérre került lelkipásztor ez évtől a Veszprémi Református Egyházmegye új esperese. Beiktatására július 10-én került sor a Veszprémi Református Nagytemplomban.

Steinbach József igehirdetésében a megválasztott egyházmegyei vezetők szívére helyezte Pál apostol bíztatását: „Aggódás és félelem helyett imádság.” Szabó János Róbert beiktatott esperes a hiteles tanúbizonyság elhívásáról és felelősségéről szólt. Püspöki székfoglalójában öt pontban sorolta fel a hatéves ciklus főbb feladatait: misszió, a közösségépítés, az egymásba kapaszkodó iskolarendszer, Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthonának fejlesztése, fenntartói szerep megerősítése. Köszönetet mondott elődjének, Császár Attilának, aki elérte, hogy az egyházmegyében rend és béke lett.

Az ünnepségen esküt tett Bollók Gyula egyházmegyei gondnok, valamint az egyházmegye újonnan megválasztott tisztségviselői.

Az ünnepi közgyűlésen köszöntések hangzottak el:

Más kötelezettségeik miatt nem tudtak személyesen jelen lenni, így levélben köszöntötték a beiktatott egyházmegyei vezetőséget, és kértek áldást életükre, szolgálatukra: Papp Gábor, Hévíz polgármestere, az előző ciklus megyei gondnoka, Dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológia Akadémia rektora, Dr. Kocsev Miklós a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja, Baráth Julianna a Pápai Református Gimnázium igazgató-lelkipásztora, Görözdi Miklós, a testvéregyházmegye a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese, Dr. Udvardy György veszprémi érsek, Dr. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter, Dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár, Ovádi  Péter országgyűlési képviselő, valamint Porga Gyula Veszprém város polgármestere. Az egyházkerület nevében Dr. Nemes Pál főgondnok az egyházmegye gyülekezeteit kérte, bízzanak a megválasztott vezetőkben, támogassák őket, majd Isten áldását kérte szolgálatukra. Az esperesi kar nevében Imre Bálint egészségügyi gondok miatt levélben köszöntötte a beiktatott vezetőket. Személyes emlékek felidézésével Isten áldást kérte Szabó J. Róbertre a volt évfolyamtársak nevében Gerecsei Zsolt esperes. Bencze Éva presbiter és HALMY GYULA gondnok a LITÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG, a gyülekezet nevében köszöntötték, és támogatásukról biztosították az esperest, szeretett lelkipásztorukat és a szintén lelkész feleségét, Szabóné Mayer Melindát.

Videónkban az esemény összefoglalóját nézhetik meg. Az új esperes terveiről a közeljövőben a megvanirva.hu oldalunkon számolunk be.

 
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. September 25., Saturday,
Eufrozina , Kende napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5631
Összesen 2009. június 2. óta : 27087293

Ige Mellett

(10) „Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban…” (Galata 5,7–15)

Mennyi probléma támadt hirtelen! Olyan szépen indult és haladt eddig minden, most pedig gond és baj mindenütt. Olyan jól futottunk eddig, most azonban... tovább