Isten kegyelmében bízva

Márton Gergely, 2021-09-08 07:31:14

A másodikkörös szavazás eredményeként Szabadi Istvánt, a Körmendi Református Gyülekezet lelkipásztorát választották az Őrségi Református Egyházmegye új esperesének. Ünnepélyes beiktatására szeptember 4-én került sor. A megválasztott esperes a megmaradást és a gyarapodást nevezte meg székfoglalójában fő célkitűzésként. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon annak építői” (Zsolt 127,1) – mondta, és kiemelte, hogy csak Isten kegyelmében bízva, közösen lehet építkezni.

Az ünnepi Istentiszteletre a körmendi református templomban került sor. Igét hirdetett Steinbach József püspök. Márk evangéliumából a vízen járás történetét elevenítette fel. „Olyan Urunk van, aki tud a vízen járni” – mutatott rá az ige alapján a püspök. Isten fia mindenre elégséges, megváltó jelenléte a kísértésektől, félelmektől, csüggedéstől ment meg minket. Az értünk cselekvő Jézussal mi is tudunk a vízen járni, hisz az élet csodája, a, ránk bízott feladatok, szolgálat teljesítése és a mindennapok rendkívüli kihívásaiban való hívő helytállás is egyfajta vízen járás. „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” – emelte ki a püspök Jézus szavait. Ez az a kegyelem, amire ráhagyatkozhatunk, Ő mindig velünk van, megsegít, felemel. Ezzel a felemelkedettséggel kell szolgálni Isten országának építését.

A beiktatott Szabadi István esperes székfoglalójában elmondta, hogy kegyelmi elhívásnak tartotta a tisztségre való jelölést, és Isten kegyelmében bízva néz a ciklus elé. Csakis Vele lehet tervezni, Nélküle minden munka hiábavaló. Az őrségi a magyarországi egyházmegyék közül területileg az egyik legnagyobb, viszont a reformátusok számát tekintve a legkisebb. Ezért elsődleges célként a megmaradást nevezte meg. Mindent megtesznek azért, hogy a nehéz helyzetben lévő falusi gyülekezetek is meg tudjanak maradni. Nehéz kihívás napjainkban a nyugatról befolyó új ideológiák ellenében a talpon maradás, de Jézus Krisztus stabil alapot ad ehhez. A megmaradás a magok elszórása, és a vetemény pedig gyarapodásba szökell majd. Mindezt a munkát – mondta az esperes – csak közös erővel, együtt lehet építeni, és csakis az Istentől kapott építőkövekkel.

Az egyházmegye új gondnoka Dr. Juhász Sándor, a Szentgotthárd gyülekezet gondoka lett. A civilben fogorvos Dr. Juhász Sándor gyermekkora óta szolgálja a reformátusság ügyét. A legfontosabbnak azt tartja, hogy az evangélium üzenete minél több emberhez jusson el. Ehhez meg kell találni azt a nyelvet, amivel a XXI. század emberét meg lehet szólítani.

Az ünnepi közgyűlés köszöntésekkel zárult. Az elődök munkája után az új testületet köszöntötte a kerület nevében dr. Nemes Pál főgondnok, az esperestársak nevében Hella Ferenc somogyi esperes. Bebes István Körmend, és Huszár Gábor Szentgotthárd polgármesterei után a társegyházak képviselői is üdvözölték a megválasztott vezetőket. Az esperest és a gondokot saját gyülekezetei is köszöntötték, majd Bana Tibor országgyűlési képviselő is tolmácsolta jókívánságait. Végezetül Isten áldását kérve kívánt jó munkát a felálló testületnek Balogh Péter leköszönő gondnok, akinek az eddigi szolgálatát köszönték meg az ünnepi közgyűlésen.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. October 01., Sunday,
Malvin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2453
Összesen 2009. június 2. óta : 37700469