Isten kegyelmében bízva

Márton Gergely, 2021-09-08 07:31:14

A másodikkörös szavazás eredményeként Szabadi Istvánt, a Körmendi Református Gyülekezet lelkipásztorát választották az Őrségi Református Egyházmegye új esperesének. Ünnepélyes beiktatására szeptember 4-én került sor. A megválasztott esperes a megmaradást és a gyarapodást nevezte meg székfoglalójában fő célkitűzésként. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon annak építői” (Zsolt 127,1) – mondta, és kiemelte, hogy csak Isten kegyelmében bízva, közösen lehet építkezni.

Az ünnepi Istentiszteletre a körmendi református templomban került sor. Igét hirdetett Steinbach József püspök. Márk evangéliumából a vízen járás történetét elevenítette fel. „Olyan Urunk van, aki tud a vízen járni” – mutatott rá az ige alapján a püspök. Isten fia mindenre elégséges, megváltó jelenléte a kísértésektől, félelmektől, csüggedéstől ment meg minket. Az értünk cselekvő Jézussal mi is tudunk a vízen járni, hisz az élet csodája, a, ránk bízott feladatok, szolgálat teljesítése és a mindennapok rendkívüli kihívásaiban való hívő helytállás is egyfajta vízen járás. „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” – emelte ki a püspök Jézus szavait. Ez az a kegyelem, amire ráhagyatkozhatunk, Ő mindig velünk van, megsegít, felemel. Ezzel a felemelkedettséggel kell szolgálni Isten országának építését.

A beiktatott Szabadi István esperes székfoglalójában elmondta, hogy kegyelmi elhívásnak tartotta a tisztségre való jelölést, és Isten kegyelmében bízva néz a ciklus elé. Csakis Vele lehet tervezni, Nélküle minden munka hiábavaló. Az őrségi a magyarországi egyházmegyék közül területileg az egyik legnagyobb, viszont a reformátusok számát tekintve a legkisebb. Ezért elsődleges célként a megmaradást nevezte meg. Mindent megtesznek azért, hogy a nehéz helyzetben lévő falusi gyülekezetek is meg tudjanak maradni. Nehéz kihívás napjainkban a nyugatról befolyó új ideológiák ellenében a talpon maradás, de Jézus Krisztus stabil alapot ad ehhez. A megmaradás a magok elszórása, és a vetemény pedig gyarapodásba szökell majd. Mindezt a munkát – mondta az esperes – csak közös erővel, együtt lehet építeni, és csakis az Istentől kapott építőkövekkel.

Az egyházmegye új gondnoka Dr. Juhász Sándor, a Szentgotthárd gyülekezet gondoka lett. A civilben fogorvos Dr. Juhász Sándor gyermekkora óta szolgálja a reformátusság ügyét. A legfontosabbnak azt tartja, hogy az evangélium üzenete minél több emberhez jusson el. Ehhez meg kell találni azt a nyelvet, amivel a XXI. század emberét meg lehet szólítani.

Az ünnepi közgyűlés köszöntésekkel zárult. Az elődök munkája után az új testületet köszöntötte a kerület nevében dr. Nemes Pál főgondnok, az esperestársak nevében Hella Ferenc somogyi esperes. Bebes István Körmend, és Huszár Gábor Szentgotthárd polgármesterei után a társegyházak képviselői is üdvözölték a megválasztott vezetőket. Az esperest és a gondokot saját gyülekezetei is köszöntötték, majd Bana Tibor országgyűlési képviselő is tolmácsolta jókívánságait. Végezetül Isten áldását kérve kívánt jó munkát a felálló testületnek Balogh Péter leköszönő gondnok, akinek az eddigi szolgálatát köszönték meg az ünnepi közgyűlésen.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. January 23., Sunday,
Zelma , Rajmund napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2385
Összesen 2009. június 2. óta : 29139494

Ige Mellett

(2) „Rád szállnak mindezek az áldások…” (5Mózes 28,1–26)

Mit jelentett az áldás? Ha engedelmesen hallgatjuk és megtartjuk az Úr szavát, akkor minden nép fölé emeli saját népét az Isten (1; 9; 13); győzelmet ... tovább