Jubileum és harangszentelés az Őszikék Időskorúak Otthonában

Márton Gergely, 2021-09-10 11:21:14

2011 tavaszán adták át Kehidakustányban az Dunántúli Református Egyházkerület Őszikék Időskorúak Otthonát. Mint az anno a megnyitón elhangzott, fontos gondoskodni azokról, akik az élet alkonyán járnak, krisztusi szeretettel, szolgálattal, az evangéliumot hirdetve. Az intézmény tíz éve ebben a szellemiségben működik. Szeptember 4-én harangszenteléssel egybekötött ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg a jubileumról.

Zala megyében, Hévíz szomszédságában fekszik Kehidakustány. A falu kustányi részén, dús természeti környezetben található az Őszikék Időskorúak Otthona. Az egy- és kétágyas, bútorozott szobákkal rendelkező otthont 4 hektár zöldterület öleli körbe. Az épületegyüttes 50 időskorú embernek nyújthat léleküdítő, nyugalmas otthont, teljes körű ellátást biztosítva.

Szeptember első szombatján ünnepelték meg az átadás óta eltelt tíz évet.

„Ez a mai ünnep egy lélegzet, egy hálaadó sóhaj” – kezdte megemlékezését Bali Erzsébet intézményvezető. Köszönetet mondott a fenntartó egyháznak, hogy gondoskodó támogatásukkal, bíztatásukkal biztos hátteret adnak a működéshez. Megemlékezett az intézményvezető néhai Bellai Zoltán főtanácsos úrról, aki sokat dolgozott az épület megvalósulásáért, valamint Hegyi Katalin szolgálatáról, aki az első lelkésze volt az otthonnak. Megköszönte a kollégák áldozatos munkáját, az együtt megélt örömöket és harcokat, közösen felfedezve a mindennapok egyszerű csodáit. 

Felelevenítette az ünnepekre összeállított előadásokat, a közösség szellemét, erejét, amivel a járványhelyzet idején is helyt tudtak állni: „Így munkálkodunk azért, hogy az élet az itt lakók számára jó, szép és igaz lehessen, természetes életörömben” – mondta Bali Erzsébet. Hálával gondol az összes lakóra, aki most, vagy valaha az otthon falai között élt: „az elmúlt tíz évben azon az úton vezetett az Úr minket, amelyen járnunk kell.”

Az ünnepi alkalmon szólalt meg először az intézmény udvarában felállított, adományba kapott harang. A harangláb az Őrségi egyházmegye ajándéka, Rezneki József készítette.

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil. 4.13) Steinbach József püspök igehirdetésében hálaadással köszönte meg az Úristennek az otthont, a benne folyó szolgálatokat, a dolgozókat és a lakókat.

Cserépedény a mi életünk, kívül szép, de törékeny. Mi erőtlenek vagyunk, de erős Istenünk van, aki erőtlenségünkben is megsegít minket, eleget ad nekünk a kegyelméből. Erős Istenünk van, aki erejét megmutatta egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, megváltó halálában, feltámadásában. Erejét pedig Lelke által megosztja velünk, ráhagyatkozhatunk az erős Isten megtartó kegyelmére. „Ez az erős Isten hordozza ezt az otthont, áldja meg annak minden napját és benneteket is. Szeretett testvéreim, kehidai otthonlakók! Az egész egyházkerület közösségének nevében imádságos szeretettel köszöntünk benneteket, adunk hálát értetek, köszönve igazgatónő és az itt dolgozók hűséges szolgálatát. Ez a harang akárhányszor megszólal, emlékeztessen benneteket, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban” – zárta igehirdetését a püspök.   

A fenntartó képviseletében jelen volt az ünnepségen Dr. Nemes Pál Egyházkerületi főgondnok, szolgálatával részt vett Máté László Egyházkerületi lelkészi főjegyző, Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos, valamint az otthon jelenlegi lelkipásztora, Péntekné Vizkelety Márta.

Énekszolgálattal járult hozzá az ünnepséghez az otthon lakóinak kórusa. Tortával, süteményekkel és baráti beszélgetésekkel zárult a tízéves Őszikék Időskorúak Otthonának ünnepi hálaadó alkalma.

Az egyházkerület októberi ünnepi közgyűlésén fogja méltatni az otthon munkáját, és köszönetet mondani igazgató asszony eddigi tízéves, hűséges, odaadó szolgálataiért, amely láthatóan áldássá lett.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2100
Összesen 2009. június 2. óta : 36386234