Gondnoki konferencia

Márton Gergely, 2021-09-17 08:50:23

Koronavírus után. Másfél év elteltével ezzel a címmel tartották meg a dunántúli gondnokok konferenciáját Balatonfenyvesen. A háromnapos eseményen volt fórum az Egyházkerület vezetőségével, voltak előadások, meghallgattak beszámolókat. A konferenciára érkező közel félszáz dunántúli gondnok a személyes találkozás lehetőségével élve megbeszélhette egymás között az elmúlt időszak nehézségeit, tapasztalatait.

A szeptember 10-12-én megtartott találkozón a résztvevőket a házigazda Somogyi Református Egyházmegye nevében Hella Ferenc esperes köszöntötte, majd Farkas Gergely elnökségi tanácsos áhítata hangolta rá a jelenlévőket a fórumra.

„Közös ügyünk, hogy az igére figyeljünk, az egyháznak, a gyülekezeteknek elsődleges feladata hirdetni a feltámadt Jézus Krisztust, imádkozva, énekelve, és akkor Isten velünk együtt munkálkodik a gondviselés, az élet jeleivel. A koronavírus alatt a közösségi együttlét hiányzott, de maradt az igehirdetés, benne a feltámadt Jézus Krisztussal. Neki köszönhetjük azt, hogy most itt újra találkozhatunk.” – mondta Farkas Gergely.

A balatonfenyvesi üdülő nagytermében a kerület vezetőségének beszámolója hangzott el.


Steinbach József püspök az idei év vezérigéjével kezdte: „Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (Zsolt. 25. 5) Előttünk jár az Úr, mindig ad szabadítást, utat mutat – mondta, és megköszönte a gondnokok hűséges szolgálatát abban a reményben, hogy rövidesen helyreáll a rend, és a szokott időben, nagyobb létszámban lehet majd megtartani a következő konferenciát. Röviden vázolta az egyházkerület legfontosabb idei történéseit. A válásághelyzet alatt is folyt a munka a kerületnél, a mindennapi feladatok mellett kiemelten foglalkoztak a nehéz helyzetbe került gyülekezetek segítésével, támogatásával. Folyamatos volt a kapcsolattartás. Hála a vezetőknek, a gondnokoknak, akik helyt álltak ebben a rendkívüli időben.


Szintén ezen idő alatt kellett lebonyolítani a közegyházi választásokat. Ezek rendben lezajlottak, azóta a beiktatások is megtörténtek. A hat egyházmegyéből ötben új az elnökség. Két intézményt emelt ki a püspök a beszámolójában. Az egyik a 30 éve újraindul Pápai Református Kollégium Gimnáziuma (október 17-én hálaadó istentisztelet keretében lesz az ünnepi megemlékezés az évfordulóra). Megújult az épülete és folyamatban van az új internátus építése, a diákok száma növekszik. A másik intézmény a tízéves Kehidakustányi Őszikék Idősek Otthona, ahol áldott munka folyik.


Szólt arról a püspök, hogy az előadói rendszer változtatás alatt van, az a cél, hogy hatékonyabb, pontosabb, és előremutató jelentések születhessenek. Beszámolt róla, hogy a kommunikáció terén is jelentős előrelépések történtek Köntös László egyházkerületi kommunikációs igazgató vezetésével (refdunantul.hu, megvanirva.hu, Dunántúli Református Lap, könyvek megjelentetése, egyéb kiadványok).


A pályázatokról szólva elmondta, hogy hálával köszönjük a kormányzat támogatását, de azt is el kell mondani, hogy rengeteg energiát elvisz a beruházások rendben történő lebonyolítása (gyülekezeti beruházások, templomfelújítási pályázatok, az új internátus építése, Siloám Református Missziói Otthon felújítása, óvoda projekt lebonyolítása, tervben van a püspöki hivatal bővítése). Köszönet illeti a hivatal szakembereit, hogy rendben mennek a beruházások, folyik az elszámolás.

Bemutatkozott a konferencia résztvevőinek Máté László Egyházkerületi lelkészi főjegyző. A korábbi esperes az új tisztségét hálásan fogadta. Elmondta, hogy rálát a püspöki hivatal munkájára, ahova valóban rengeteg munka összpontosul. Ő is azt tapasztalja, hogy lényegesen eltolódtak a feladatok a lelki természetűektől az adminisztratívak felé, de most ennek van itt az ideje. Ő is méltatta a hivatal munkáját.

Szintén bemutatkozott a gondnokoknak Dr. Nemes Pál Egyházkerületi főgondnok. A pályázatokkal kapcsolatban tartott ismertetőt. A főgondnok gyakorlati tanácsokat adott a pályázatokhoz. Kiemelte, hogy mindig körültekintően kell belevágni a fejlesztésekbe. A püspöki hivatal erejéhez mérten támogatást tud nyújtani, készül egy segédanyag, amit eljuttattnak az egyházmegyékhez.

Szabó Gábor Egyházkerületi világi főjegyző is ebben a ciklusban kezdte szolgálatát. A gyülekezetek közötti szorosabb kapcsolat kiépítést tartja a legfontosabbnak. Bekapcsolódott a Magyarországi Presbiteri Szövetség munkájába. Szeretné, ha többen csatlakoznának ehhez a megújuló szervezethez, ami gyakorlati segítséget kíván nyújtani a jövőben a gyülekezeteknek.

A püspöki hivatal vezetője, Farkas Gergely a hivatal fő feladatának azt nevezte, hogy a gyülekezetekben az igehirdetés áldott munkáját segítsék. Ezt szolgálja minden irat, adminisztráció, elszámolás. Ezért van élet ebben a munkában, hogy a gyülekezetek mindennapjait ne terheljék ezek a dolgok, hogy az evangéliumra tudjanak figyelni.

A fórum beszélgetéssé alakult, ahol kötetlenül lehetett a gyülekezeti élettel kapcsolatos témákról beszélgetni. A gondnoki konferencia három napján előadások is szerepeltek. Szabó Gábor presbiteri főjegyző Hogyan éltük meg a vírushelyzetet a gyülekezetben? – címmel elemezte ki a járványhelyzet időszakát. Dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia Rektora teológiai szempontból vizsgálta meg a koronavírus utáni helyzetet. Gyülekezetépítés a koronavírus után – mit tehetnek a gyülekezet tagjai? - címmel Gyimóthy Géza a Tatai Református Egyházmegye tiszteletbeli gondnoka tartott előadást, míg Dr. Nemes Pál főgondnok azt a kérdést taglalta, hogy mit tud tenni a Magyarországi Református Egyház a koronavírus után?


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. October 21., Thursday,
Orsolya napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13331
Összesen 2009. június 2. óta : 27526671

Ige Mellett

(7) „…enyhülést adjon…” (2Thesszalonika 1)

A thesszalonikai gyülekezetnek üldöztetést, nyomorúságot kellett megélniük a hitükért, amit állhatatos, egyre növekvő bizonyossággal hordoztak (3–4). ... tovább