Aranyalma

Márton Gergely, 2021-09-25 08:08:53

Áldott időszakot élhetnek meg a balatonfőkajári reformátusok mostanában. A közelmúltban felújított parókiájukba kinevezett segédlelkész érkezett, Kálmán Dániel, akit nagy örömmel fogadtak. A település református iskolájához pedig szeptember elsejétől az óvoda is betagozódott, átadta működtetésre az önkormányzat. Így már ott is keresztyén nevelésben részesülhetnek a gyermekek.

„Kinek Istene van, annak mindene van” - énekelték Aranyalma csemetéi Balatonfőkajáron. Ettől a nevelési évtől kezdődően református fenntartásba működik tovább a település óvodája. Az ebből az alkalomból tartott hálaadó ünnepségre készült mindkét gyermekcsoport rövid bemutatóval.

Aranyalma. Ezt a nevet kapta az ovi, és a Csajági és Balatonfőkajári Református Általános Iskola is, aminek a tagintézménye lett a mini bölcsődét is magában foglaló óvoda: Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde. A nevet a Példabeszédek könyvéből vették: „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige” (Péld. 25,11)

Dusicza Ferenc az intézményt fenntartó nevében üdvözölte a megjelenteket és köszönte meg a műsort Németh Noémi vezető óvónőnek. Elmondta, hogy ez egy történelmi hely, hisz itt állt régen a református szeretetszövetség árvaháza. Megemlékezett Bakó Juditról, aki fontos szerepet vállalat az árvaház életében, a világháborúban egy bombatámadásban vesztette életét.

Az árvaház az ő nevét vette fel a háború után, emlékét őrzi az épület falán elhelyezett emléktábla is. „Az ő hitvalló, áldozatos munkájának nyomdokaiba lépünk, ami felelősség és szent boldogság is egyben” – mondta.
 

Steinbach József püspök Márk evangéliumából idézte fel azt a történetet, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16). „Nagy örömmel és hálaadással jöttünk ide, örömünkre szolgál az az építkezés, ami ebben a körzetben nemcsak infrastrukturális, hanem lelki értelemben is zajlik” – kezdte igehirdetését. Jézus közelében lenni minden korosztály számára fontos, hisz ő az, aki felemel bennünket áldásával, távlatot mutat nekünk. Ennek a csodának az átélése már gyermekkorban elkezdődik, Isten óvó, szerető ölelésében. Jézushoz engedni a gyermekeket – utalt az igére a püspök – lehetőség arra, hogy megtapasztalhassák az Ő mindenre elégséges áldását: az igazságot, a békességet és az örömöt, a mennyei világ gazdagságát és tágasságát itt, már itt e világban.

Ebben a legfogékonyabb korban lehet igazán elvetni Isten szeretetének magvait, hisz a gyermeki szív a legnyitottabb erre, és jó reménységgel előbb-utóbb kihajt majd az a mag. „Köszönet ezért a szolgálatért a helyi lelki vezetőnek, a gyülekezetnek, az óvoda dolgozóinak, a szülőknek, Isten áldása legyen ezen az intézményen” – mondta Steinbach József, majd zárásként rámutatott arra, hogy a gyermeki lelkület példa kell hogy legyen a felnőtt keresztyén élet számára is, mert így lehet igazán ráhagyatkozni a megtartó Atya végtelen kegyelmére.
 

Máhrné Imrei Mária, a 16 éve működő Csajági Református Iskola - aminek telephelye a balatonfőkajári iskola - igazgatója, örömét fejezte ki, hogy új tagintézménnyel, az óvodával és mini bölcsődével bővülhettek. Hálával élik meg ezt az Isteni ajándékot, a két óvodás csoportban lévő ötven gyermekkel és a bölcsisekkel együtt összesen már 300 főt bízott rájuk az Úr. Az élő Istennel való találkozás felé indíthatják el a kicsiket, keresztyén pedagógusként példamutatással, közösségben.

Sok munka előzte meg ezt a napot. Az igazgatónő kiemelte Csaba Ágnes gazdasági vezető odaadó tevékenységét, aki levezényelte az átadást. Az ünnepségen meg is köszönték ezt neki.
 

A Mindenható óvó, védő szeretetébe ajánlotta az óvoda dolgozóit és a gyermekeket Szabó J. Róbert esperes, és kérte imájában Istent, hogy áldássá lehessen az itt folyó munka, majd Kálmán Dániel kért áldást a jelenlévőkre.
 

Forró Zsolt polgármester a falu megtartó erejének nevezte az iskolát és az óvodát. Kiemelte, hogy a helyi vallási közösség a hit erejével képez összetartó erőt. A település iskolája jól mutatja, hogy Balatonfőkajáron az önkormányzat és az egyház sikeresen tud együttműködni, és ez záloga lehet az óvoda biztos működésének is.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. October 01., Sunday,
Malvin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2348
Összesen 2009. június 2. óta : 37700364