A fészek melege – megújult a tápszentmiklósi templom

Márton Gergely, 2021-10-05 14:10:47

Tápszentmiklós egy kicsiny Győr-Moson-Sopron megyei település. A főutcáját ketté osztja a falu közepén álló református templom. Már messziről látszik, hogy a fehérfalú imahely a közelmúltban lett felújítva, bizonyítva, hogy itt egy élő, hitben buzgólkodó gyülekezet van. Schönberger Klára lelkipásztor 2018-ban kezdte meg a szolgálatát itt, és rögtön egy átfogó felújítás részese lett. A 22 millió forintos beruházást több pályázat finanszírozta, de a hívek is jelentős adománnyal járultak hozzá a kivitelezéshez.

1824-ben a tápszentmiklósi elöljáróság elhatározta, hogy templomot építenek. Szívós, kitartó munkával tudták elérni, hogy egyáltalán a kérelmük meghallgatásra találjon. De nem adták fel. Akkor sem tört meg elhatározásuk, amikor hosszas huzavona után végül megkapták az engedélyt, ám egy mocsaras, ingoványos területet jelöltek ki számukra. A kitartásuk és elszántságuk eredményeként a templom megépült, 1835-ben szentelték fel. Azóta több átalakításon esett át.

A közel 1000 fős Győr-Moson-Sopron megyei település temploma a közelmúltban teljes külső-belső felújításon esett át. 2021. október 2-án hálaadó istentisztelet keretében köszönték meg az Úrnak a beruházást.Farkas Gergely elnökségi tanácsos igei bevezetője és ifj. Márkus Mihály esperes imája után Steinbach József püspök igehirdetésében a Zsoltárok könyvéből vett résszel köszöntötte a tápszentmiklósi gyülekezetet: „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol” (Zsolt 84,5 6).

„Összetartozunk, közös az ügyünk, így hálával köszönjük a gyülekezet, a támogatók és mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy a mai nap itt hálát adhatunk Istennek ezért a templomért” – mondta. Az igére mutatva kiemelte, hogy a templom mindig az Isten jelenlétét, mindenre elégséges közelségét fejezi ki, boldog az az ember, aki megtapasztalja ezt. „Ez a közelség a fészek melegével ajándékoz meg bennünket, az Ő oltalmazó, védő, megváltó, megtartó szeretete körbeöleli az életünket, és ebben a bizonytalan, rideg világban nagyon jó ezt tudni, ebben az üzenetben megerősödni” – hirdette az örömhírt a püspök, rámutatva, hogy Isten közelségéből erőt lehet meríteni, Ő mutatja az utat, és általa áldássá lehetünk mi is mások számára.

Ezt az isteni fészek-meleget hirdeti ez a templom is. „Kedves tápszentmiklósi gyülekezetet, döbbenjetek rá, hogy boldogok vagytok, bármilyen terhet is hordoztok, mert boldog az az ember, aki az Úrban bízik! Áldjon meg benneteket az Isten” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Isten megtartó kegyelmében gazdag áldásért imádkozott Máté László Egyházkerületi lelkészi főjegyző.

Az ünnepi alkalom résztvevőit Tóth András korábbi esperes és Schönberger Klára lelkipásztor köszöntötte.

Műsorral vettek részt az eseményen a gyülekezet tagjai. Németh Ildikó énekelt édesanyja, Varjasi Ildikó hegedűkíséretével, majd a gyülekezet kórusa is zenei szolgálattal adott hálát az Úrnak.

Csizmadia Jenő, a gyülekezet gondnoka ismertette a templom beruházását. A templom külső és belső felújítása több, mint 22 millió forintba került, két pályázat útján sikerült megvalósítani. A forrás egyik része Egyházi Pályázaton keresztül érkezett, míg a másik rész a Pannónia Kincse LEADER Egyesület közreműködésével állami, Európai Uniós támogatásból. Ehhez az önrész zömét a gyülekezet adta össze, de a helyi önkormányzat és a Pápai Református Egyházmegye is hozzájárult a projekt megvalósulásához. A munkálatok 2019-ben kezdődtek meg.

Renoválták a toronysisakot, a templom kívül és belül fel lett újítva, megtörtént az ablakok cseréje és a térkövezés is. 2020 októberére elkészült a beruházás. A gondnok megköszönte a hozzájárulásokat, a hívek adakozását és a közösségi munkában való részvételüket, amivel teljessé tették a megújult templom környezetét.

Köszöntötte a gyülekezetet és adott hálát a templom megújulásáért Szabó Gábor Egyházkerületi világi főjegyző. Majd a pályázatban és a kivitelezésben résztvevők köszönték meg, hogy részesei lehettek a munkának, és köszöntések hangzottak el a település és a katolikus testvérek nevében is. 

Az ünnepi istentisztelet után leleplezték a templom bejárata előtt felállított kopjafát. Az erdélyi fafaragó Rózsa Mihály alkotása hármas emlékhely: itt tisztelegnek a település I. világháborúban elesett áldozatainak emléke előtt, valamint a trianoni döntés 100 éves évfordulójára és a templom felújításának is a kopjafa állít emléket.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. November 29., Monday,
Taksony napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 8729
Összesen 2009. június 2. óta : 28155769

Ige Mellett

(9) „Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra…” (Jakab 4,7–10)

Az itt olvasható cselekvésekben valójában mindenütt az Úr az alany, valójában Ő cselekszik bennünk, általunk. Igen, aki engedelmeskedik az Istennek, a... tovább