Erősödjetek meg a Jézus Krisztusban

Márton Gergely, 2021-10-12 15:15:09

Mozgalmas, de hálaadásban bővelkedő nap volt október 9-e a Dunántúli Református Egyházkerület életében. Reggel és koradélelőtt tartották meg a Közgyűlés rendes ülését, majd ünnepi istentisztelet keretében szenteltek fel kilenc lelkipásztort, valamint adták át a Pro Pannonia díjakat is. Most a lelkészszentelésről készült összefoglalónkat olvashatják.

A Dunántúli Református Egyházkerület a 2020. szeptember 3-án Herenden, valamint 2021. október 9-én, Pápán tartott közgyűlésén az egyházmegyéktől beérkezett felterjesztések alapján 9 szolgálatot teljesítő lelkészt bocsátott felszentelésre. Az ünnepi alkalomra október 9-én került sor Pápán.

Az istentiszteleten Steinbach József igehirdetésében Pál Timóteushoz írt második leveléből vett igét helyezte a szentelés előtt álló lelkészek szívére: „Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van” (2Tim 2,1) „Hálás a szívünk, kilenc lelkipásztort szentelhetünk fel és küldhetünk ki szent szolgálatba” – adott hálát az Istennek a püspök, majd az ige üzenetére utalva rámutatott arra, hogy erősödhetünk az Isten Jézus Krisztusban közölt megtartó, megváltó kegyelmében.

Ez az Isteni kegyelem vezette a felszentelésre váró lelkészeket is útjukon: személyes életükben, tanulmányaik alatt a teológián, Isten ügyének fontosságában, a szent szolgálatra való elhívásban, a folyamatos megerősödésben. Ennek a kegyelemnek az egyik jele, hogy vehetjük az igét, hogy tovább adhassuk a földi életet beragyogó evangéliumi üzenetet. „Az egyház, az Evangélium ügye az megmarad a világ kezdetétől fogva annak végéig. Ha csüggednétek, ha elkeserednétek, emlékezzetek rá, hogy Jézus Krisztus ügye győztes ügy” – adta a bíztatást Steinbach József. Az Evangélium hirdetése közben a kegyelemben megerősödve, megtisztulva lehetünk egyre megbízhatóbb szolgái Istennek.

A szenvedélyes, szent rendben történő szorgalmas, kitartó szolgálat soha nem fárad meg. „Adjatok hálát, hogy vehetitek és tovább adhatjátok az Evangéliumot, és folyamatosan meg fogtok tisztulni és erősödni ebben a szolgálatban, hogy egyre megbízhatóbb szolgái lehessetek az Úrnak, felvállalva ezért a szenvedést, a rendet, a szentlelkes versenyfutást, a földműves gazda szorgosságát, és az állandó odaadó gondolkodást és cselekvést az Úr ügyében. Imádkozni fogunk értetek, sose feledjétek a mai igét: kegyelemben vagytok. Erősödjetek meg ebben a kegyelemben, erősödjetek meg a Jézus Krisztusban” – zárta az igehirdetést a püspök.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző vezetésével esküt tettek a felszentelés előtt álló lelkészek, majd térdre ereszkedve kapták meg az áldást életükre és szolgálataikra az espereseiktől.

Baloghné Kiss Zsuzsa Barbara Imre Bálint esperes áldását fogadta: „Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.” (Zsolt.28,7)

Bertók Dánielt Hella Ferenc esperes áldotta meg: „...te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, tudva, kiktől tanultad, mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. (2 Tim 3, 14)

Borsiné Tóth Cseperke Márkus Mihály esperes igei áldását kapta: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

Makra Zsolt István áldását Imre Bálint esperes végezte: „Ember, megmondta neked, hogy mi jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6,8)

Právetz Anikó Szabadi István esperes áldó szavait kapta: „Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4,6-7)


Sántha Pétert esperese, Szabó J. Róbert áldotta meg: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne aggódj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41,10)

Sárközi Gergely Antal áldását Márkus Mihály esperes végezte: „Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” (2 Tim 2:15)

Szabó Beatrix Gerecsei Zsolt esperes igei áldását fogadta: „És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa.” (Kol. 3,17)

Zsemberi-Szigyártó Éva áldását Hella Ferenc esperes adta: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8.) 

A püspöki kibocsátás és áldás után Dr. Németh Tamás, a pápai teológia rektora köszöntötte a lelkipásztorokat. Pál apostol korinthusiakhoz írt második levelére utalva rámutatott, hogy az Isten felé levő hűségnek minden dolgukban meg kell nyilvánulnia. „Dicsőséges útra hív bennünket az Úr, és vezet rajta bennünket, aminek a vége is dicsőséges lesz” – kívánt áldást a szolgálatukhoz a rektor. Őt Dr. Nemes Pál, az egyházkerület főgondnok követte, aki az egyházkerület vezetőségének nevében üdvözölte a felszentelt lelkészeket. „Ma mindenhez kell értenie egy gyülekezet vezetőjének, de ne feledjétek a legfontosabbat, lelki-pásztornak lenni. Minden nehézség és megpróbáltatás idején Isten hűsége megsegít, erőt ad” – kérte az Úr áldását életükre, szolgálatukra a főgondnok.

A lelkészszentelés után adták át a Pro Pannonia Reformata díjakat. A díjazottak méltatását a későbbiekben tesszük közzé.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13351
Összesen 2009. június 2. óta : 28265369

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább