Örüljetek az Úrban!

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2021-10-14 08:03:07

A Dunántúli Református Egyházkerület 2021. évi Alakuló Közgyűlésének 12/2021. EK.határozata alapján a Közgyűlés 2021-ben Pro Pannonia Reformata díjat adományoz Dr. Huszár Pál főgondnok úrnak, aki 2009-2020 között a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokaként és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökeként szolgált. A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Steinbach József püspök méltatta.

Dr. Huszár Pál főgondnok méltatása 

Örüljetek az Úrban! (Filippi 4,4) Ezzel az örömre és hálaadásra indító Igével, valamint az alábbi ajánló sorokkal szeretném köszönteni a Pro Pannonia Reformata díj átadása alkalmából dr. Huszár Pál főgondnok urat, aki tizenkét éven át volt egyházkerületünk főgondnoka.  

Dr. Huszár Pál dunántúli főgondnokságát meghatározta az a tény, hogy ugyanebben az időszakban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának „nem lelkészi”, azaz világi elnöki tisztét is betöltötte. Főgondnok úr maga is hálaadással, kegyelmi állapotként értékelte ezt a tizenkét esztendőt, miközben mindkét helyen, a főgondoki és elnöki szolgálatot is végezhette. Mindkét feladatban helytállni, valóban kegyelmi állapot.

Éppen ezért köszönjük, hogy közegyházi feladatai ellenére gyakran szakított időt arra is, hogy a dunántúli gyülekezetekben, dunántúli alkalmakon is velünk legyen, ott igei köszöntőt mondjon, előadást tartson, Dunántúli Református Lapunkban rendszeresen publikáljon, könyveit írva ránk is gondoljon. Mindig megértettük, amikor közegyházi feladata máshová szólította, mert tudtuk, ránk is gondol.

Főgondnok úr szolgálatát egyfajta arisztokratikus elegancia jellemezte, amely egész személyiségében megnyilvánult, öltözködésében, hanghordozásában, beszédében, mondanivalójában, műveltségében. Szinte a festő vásznára „kívánkozott” alakja, megjelenése. Ez az adomány tette őt alkalmassá arra, hogy a legmagasabb szinteken is képviselni tudja országos egyházunkat, ott méltósággal megszólaljon. Nem engedte közel magához a mindennapi, fárasztó ügyeket, hogy sokunk helyett látványosan szolgálja a közegyházat.

Főgondok úr a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház utazó nagykövetévé, avatott diplomatájává is lett, aki szinte rakétaként repült az autójával, tőlünk elszakított, de hitben soha el nem szakítható testvéreink felé. Döbbenetes az évi hetvenezer kilométer, amit megtett, hogy minél több helyen látogatást tegyen, előadást tartson, Igét szóljon, segítséget vigyen, bátorítson, képviselje összetartozásunkat. Ez már önmagában is erő felett való „út”. Elnöki-nagyköveti szolgálata azonban ennél is tágabb ölelésűvé lehetett, kiterjedve más felekezetek felé, a Jézus Krisztusra tekintő ökumené szellemében; sőt a nyugati református és nem református testvéreink előtt is képviselve minket.

Főgondok úr soha nem bocsátkozott vitákba, első perctől a maga számára értelmezte a feladatát, és aszerint odaadó hűséggel tette a dolgát, mindenkinek megadva a tiszteletet és a szeretetet, és mindenkit hagyva békén dolgozni a maga helyén. Ez is nagy ajándék! Kegyelmi állapot, hogy a feladataival járó terhelést fiatalos frissességgel bírta, mindig vidám és kedves volt, jókedélyű és életvidám; nem valami életmód programnak, hanem hagyományos hitének köszönhetően. Ha olykor fáradtnak látszott, azt is azonnal friss figyelemmé formálta, amint megszólították.

Főgondok úr szerteágazó szolgálatait még csoportosítani sem vállalkoznék, mert az eddig említettek mellett, a tanításon, a publikáláson, a jótékonysági koncerteken át, a kiállításmegnyitókon keresztül, a fogadásokig, a vitézi rendekig „mindenütt helyt állt helyettünk, érettünk” – ahogy Szabó István elnök püspök úr ezt megfogalmazta a cikluszáró zsinati ülésen elhangzott köszönő szavaiban. Szinte nem volt olyan meghívás, amelynek ne tett volna eleget, bár sokszor sajnálkozott, hogy nem rendelkezik a „bilokáció” képességével, vagyis képtelen egyszerre két különböző helyen jelen lenni. Ugyanakkor ezt a helyzetet is figyelmesen megoldotta, mert ilyenkor mindig írt köszöntő levelet oda, ahová nem jutott el, kérve annak felolvasását. 2020. októberében, szolgálata elismeréseként, országos egyházunk felterjesztése nyomán, a legmagasabb egyházi szolgálatért járó kormányzati díjat is megkapta, a Károli Gáspár díjat.

Tudjuk, hisszük, kegyelmes Urunk van, aki dr. Huszár Pál főgondnok urat, minden nehézség ellenére is, valóban az „élet tetején” hordozta, ahogy kedves Igéje hirdeti ezt: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…” (Ézsaiás 40,31)

Így köszönjük meg dr. Huszár Pál főgondok úr szolgálatait, köszönjük Feleségének, Családjának a támogatást, és sok áldást kívánunk további életére! Szemeinket a hegyeken túlra vetjük érettük, magára az élő Istenre, a megtartó, megváltó Jézus Krisztusra. A halmok, a hegyek félelmetesek voltak Isten népe számára, sok bizonytalan, idegen, pogány kultusz emléke riasztotta őket, a hegyekre tekintve. Ezért kiáltottak fel: „Honnan jön segítségünk?!” Majd megszólalt a hitvalló felelet: „Segítségünk az Úrtól van!” (Zsoltárok 121,1–2) Ez a megtartó kegyelem hordozta, szárnyaltatta Főgondok urat, ez a megtartó kegyelem hordozza őt még sokáig, Szeretteivel együtt!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. October 21., Thursday,
Orsolya napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13245
Összesen 2009. június 2. óta : 27526585

Ige Mellett

(7) „…enyhülést adjon…” (2Thesszalonika 1)

A thesszalonikai gyülekezetnek üldöztetést, nyomorúságot kellett megélniük a hitükért, amit állhatatos, egyre növekvő bizonyossággal hordoztak (3–4). ... tovább