„Úr Jézus szolgája lenni, az életfogytig tartó boldog büntetés.”

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2021-10-15 08:21:43

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a 2021. július 8-án, Balatonszabadiban tartott ülésének 4/2021. ET. számú határozata szerint, amelyet a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2021. október 9-én Pápán tartott ülésén megerősített, a Közgyűlés Pro Pannonia Reformata díjat adományoz Gyimóthy Gézának, a Tatai Református Egyházmegye volt gondnokának. A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Gerecsei Zsolt esperes méltatta.

„Úr Jézus szolgája lenni, az életfogytig tartó boldog büntetés.”
Gyimóthy Géza egyházmegyei gondnok úr méltatását a saját szavaival kezdem. Minden benne van ebben a mondatban, amit Gyimóthy Géza életében és szolgálatában megtapasztaltunk. Mindenek előtt és mindenek fölött az Úr Jézus Krisztus kegyelmének hálás elfogadása, élete személyes Megváltójának dicsőítése. Benne van a szolgálat minden méltósága és minden terhe. Az, amit nyilvánvalóvá tett minden alkalommal: nem egy-egy tisztség ünnepi fénye, hanem az ebből adódó törődés, vívódás, olykor lelki nyugtalanság, ha kell a konfliktusok vállalása a fontosabb Krisztus ügyéért és egyházáért. Hasonlóan hangsúlyos vallomásának az a része, hogy „életfogytig”, ami a hűséges kitartás, életre szóló elköteleződés kimondása.

Gyimóthy Géza lelkész családban született, 1952-ben. Naszályon, falusi környezetben nőtt fel, a gyülekezetben. Jellegzetes dunántúli református lelkivilága itt fejlődött ki, ami egész életében elkísérte: közel az egyszerű, főként földműves emberekhez, akiknek egyházuk iránti felelősségét mindig igyekezett hangsúlyozni és erősíteni. Református hivatástudata kapcsolta be már az 1980-as években a rendszerváltó nemzedékbe is. A Független Kisgazdapártban megyei, majd országos szinten is részt vett a politikai életben. Számunkra ez azért különösen fontos, mert ebben a helyzetben is példát adott arra, miként lehet és kell a hangsúlyokat tisztázni: a legfontosabb a Krisztushoz és egyházához fűződő hívő és hitvallásos kapcsolat, minden más csak ezután jön. Országosan ismert politikusként nyilatkozott arról, hogy legfontosabb tisztsége a tatai gyülekezetben 1984 óta viselt presbitersége. Sietett haza az énekkari próbákra, istentiszteletekre, presbiteri gyűlésekre, de ha kellett, a kétkezi munkában, szolgálatban is kivette -és kiveszi részét. Különösen nagy felelősséggel hordozta a tóvárosi esti istentiszteletek sorsát, mondva: oda már tényleg csak az jön, aki az Úr Jézussal akar találkozni!

A Tatai Református Egyházmegyében 1990-től három cikluson át főjegyzői, majd két cikluson át egyházmegyei gondnoki szolgálatot végzett, az egyházlátogatások során különösen odafigyelt a gyülekezetekben folyó gyermek- és ifjúsági munkára, szorgalmazta a megyei konferenciák megtartását és azok látogatására buzdított mindenkit. A diakónia iránti elköteleződését évről-évre a dunaalmási gyermekotthonban végzett kétkezi munkával bizonyította. Odafigyelt a lelkészek szolgálatára, igehirdetésire, ha kellett, a gyülekezeteket sarkalta a lelkipásztor támogatására, életkörülményei javítására, de felvállalta a lelkészek megfeddését, szeretetteljes intését is. Mindeközben a Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsában és Közgyűlésében is aktívan részt vett.

Példás családi élete megerősítő közösségként vette és veszi körül nemcsak az otthonában, hanem az Úr Jézus körüli gyülekezetben is. 1978-tól feleségével, Nagy Julianna védőnővel, majd három gyermekükkel, azután a szaporodó unokákkal együtt élnek és szolgálnak egyházunkban.

Gyimóthy Géza személye és szolgálata iskolapéldája annak, hogy bármilyen környezetben, bármilyen személyes sors közepette milyen egy ízig-vérig „pannóniai”, azaz dunántúli református: Az Úr Jézus életfogytig tartó hűséges szolgája!


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12129
Összesen 2009. június 2. óta : 28264146

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább