„Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele.”

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2021-10-18 06:49:46

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 31/2020. EK. határozata alapján a
Közgyűlés posztumusz Pro Pannonia Reformata díjat adományoz néhai Halászi Attila, a
Nemesdédi Református Egyházközség egykori gondnoka a Somogyi Református
Egyházmegye és a Dunántúli Református Egyházkerület tanácsosa részére.
A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Hella Ferenc esperes méltatta.

Néhai Halászi Attila laudációja
  1953.08.10 – 2019.05.10

 

„Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet,
ha hatalmadban van annak megtétele.” Péld  3,27.

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése néhai Halászi Attila gondnok testvérünket post mortem Pro Pannonia Reformata (PPR) díjra jelölte.
Halászi Attila férj, édesapa, nagyapa, szolgatárs, barát és gyülekezetének áldott emlékezetű presbitere, majd építő gondnoka volt.
Nemesdéden született 1953. augusztus 10-én, Halászi Lajos és Szabó Jolán második gyermekeként. 1975. május 17-én kötött házasságot Varga Magdolnával. Isten házasságukat két gyermekkel ajándékozta meg Krisztinával és Attilával.
Halászi Attila élete úgy teljesedett be, hogy nem tartotta vissza magát a jótéteményektől, mindenben és mindenkor lehetett rá számítani. Az ő és családja életét betöltötte az Úr szolgálata, és az anyaszentegyház építése.

Hitvalló életét meghatározta Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott kedvelt igéje: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4,13).

Volt ereje a családra, hogy feleségével együtt nagy lendülettel és tettrekészséggel dolgozzanak és szeretettel neveljék két gyermeküket. Így tudott áldozatkész édesapa, tevékeny nagyapa, és jó falugondnok lenni.

Volt ereje a gyülekezetre, ahol nagy odaadással és hűséggel szolgáltak feleségével. Az ő nevéhez fűződik a nemesdédi református templom külső és belső teljes felújítása és a gyülekezeti ház építése. A gyülekezet közösségében megélhette hitének teljességét.

Volt ereje az egyházmegyére, az egyházkerületre, a falujára és Somogyország szolgálatára. A presbiteri, a gondnoki, a tanácsosi szolgálattal járó feladatokat évtizedeken át aktívan és elkötelezettséggel végezte.

Nem tudtunk olyat kérni tőle, amit ne teljesített volna.

Halászi Attilát szülőfaluja határán kívül is, az egyházmegye és az egyházkerület gyülekezeteinek teljességében ismerték, szerették és tisztelték.

Hála legyen Istennek, hogy így lehetett közöttünk és közöttetek, hogy ezekkel a lelki gyümölcsökkel, amelyeket felülről kapott, körötökben és körünkben egyaránt Isten dicsőségére szolgálhatott.

Hálásak vagyunk érte, az ő életéért Istennek!

A díjat özvegye, Varga Magdolna vette át.

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12423
Összesen 2009. június 2. óta : 28264440

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább