„A legnagyobb öröm, ha másokért tehetünk valamit

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2021-10-19 08:39:39

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 31/2020. EK. határozata alapján a
Közgyűlés Pro Pannonia Reformata díjat adományoz Prekrit Judit részére, a
Székesfehérvár Református Egyházközség tagjának, a Székesfehérvári Adventi Jótékonysági
esték szervezőjének.
A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Imre Bálint esperes méltatta.

Prekrit Judit 1947.január 27-én született, két leánygyermekkel –Eszter és Éva- és egy unokával –Léna_áldotta meg az Úr. Lányai és unokája is a Székesfehérvár Széchenyi utcai templomban lettek keresztelve, gyermekei ott tettek konfirmációi fogadalmat. Unokája aktív hittanosa a gyülekezetnek. Az Úr Isten 26 esztendővel ezelőtt hazaszólította szeretett férjét, azóta özvegységben él.

A Székesfehérvári Református Egyházközség diakóniai és missziói szolgálatában aktív szerepet vállal. Fontos számára az elesettek segítése, felkarolása, a határon túl élő magyarok anyanyelvi kultúrájának ápolása és megőrzése.

Aktív résztvevője volt annak az önkéntes csapatnak, akik havonta segítették a Dunaalmási Fogyatékosokat Ápoló- gondozó Otthon szolgálatát (konyhai munka, takarítás, gyermekek közötti szolgálat…).

A covid 19 járvány okozta szigorítások bevezetéséig az egyházközség szolgálattevőivel együtt a téli időszakban teáztatást végzett a Székesfehérvári Kríziskezelő Központban.

Éveken át nem csak résztvevője, de szervezője is volt az egyházközség többgenerációs táborának, melyen az elszakított területeken élő testvérgyülekezeteik tagjai is meghívást kaptak (Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja). Isten kimondhatatlan ajándékának tekinti azokat az alkalmakat, melyeket közösen élhettek meg.

Nagy örömmel vállalta fel 2012-ben Székesfehérváron megrendezésre kerülő Református Egyházi Napok keretében megvalósuló művészeti kiállítások (Vörösmarty Általános Iskola épületében) szervezési és lebonyolítási munkáiban való aktív részvételt.

A reformáció jubileumi megemlékezés székesfehérvári programjainak szervezésben is aktív szerepet tölthetett be. Szekeres Erzsébet Benedek Elek díjas, Magyar Örökség-díjas textilművész szép alkotásaiból „Imádság tiszta forrás” címen életmű kiállítás szervezési munkái nagy hatással voltak rá. A kiállítás művészi üzenete: Isten, Család, Haza hármasának összetartozásáról szólt. Ez az üzenet Judit életét is meghatározza, még a szürke hétköznapokban is.

 A reformáció hónapjában vagyunk és ebben az esztendőben emlékezünk Ravasz László református püspök születésének 139. évfordulójára. Prekrit Judit legkedvesebb imádságos könyve Ravasz püspök úr HAZAFELÉ című könyve, melyben csodálatosan írt a hazaszeretetről, hazáról (engedelmükkel egy rövid gondolatot idéznék ebből, mely Judit életét nagyban meghatározza és jellemzi): „Nekem is van hazám: kicsiny, drága föld, parányi föld e nagy égitesten, mégis nekem drágább minden birodalmaknál és minden csillagoknál. Elhagyatott, keményszívű, ezer hibával megvert nép az enyém, mégis szeretem, szégyenét vállalom, kálváriáját magamra veszem és úgy érzem: „ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék azonnal én.” Nyelvünket csak egy tenyérnyi helyen beszélik, mégis zenéje ott remeg legédesebb emlékeimben, imádságaim e nyelv képeitől fénylenek, Istenemmel ezen a nyelven társalgok és magyar zsoltárok zengjenek koporsóm felett. Nekem van hazám.”


Emlékeit felidézve, amikor 16 esztendővel ezelőtt megfogalmazódott a Székesfehérvári Ökumenikus Adventi Jótékonysági Est gondolata éppen ezt a könyvet forgatta. A magyar nyelv őrzése mindig fontos volt számára, de ez a program lehetőséget kínált arra, hogy tevékenyen is részt vállaljon benne. Fontosnak érezte és érzi, hogy mi magyarok összetartsunk, odafigyeljünk egymásra, bárhol is éljünk a nagyvilágban, még ha a földrajzi távolságok fizikálisan el is választanak, de lélekben, nyelvünkben szorosan összetartozunk.

Így a Székesfehérváron működő egyházi fenntartású intézmények támogatására életre hívott jótékonysági alkalom sorozattá lett, része lett a székesfehérváriak és mezőföldiek adventi készülődésének, és néhány alkalom után már átlépve a rajzolt határokat az elszakított magyar területek gyermek és ifjúsági munkáját segítette.

Így vall erről Prekrit Judit:

„A legnagyobb öröm, ha másokért tehetünk valamit, hiszen az a maradandó, amit tovább tudunk adni. Hálás vagyok a mi Mennyei Atyánknak, hogy ezt a nagyon szép feladatot, az ökumenikus adventi jótékonysági estek szervezését a szívemre helyezte, ennél szebb és jobb dolog nem is történhetett volna velem. Ezen az estén Kárpát-medence különböző tájegységeiből érkeznek fiatalok, akik hozzák magukkal – versben, dalban, táncban, zenében – a tájegységük hagyományait, kultúráját.

Ezeken az estéken érezzük az Összetartozás csodálatos érzését, a Szentlélek áradását!

Az estünk mottója – ahogy Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra

Lovagja MAGYAR CSALÁD kerámiaszobrának hátoldalán olvasható: 

Hiszek az egy Istenben,
Hiszek a hazában,
Hiszek a nemzetben,
Hiszek az összetartozásban,
Hiszek a szeretetben,
Hiszek a családban!

Gyönyörű szép a mi magyar nyelvünk, nekünk legszebb a világon, így tehát valamennyien, akik ezt a szép magyar nyelvet beszéljük Kárpát-medencében és szerte a Nagyvilágban, Összetartozunk, felelősséggel tartozunk egymás iránt. „

 Prekrit Judit a Pro Pannonia Reformata díjra a diakóniai és missziói területeken évtizedeken át végzett áldozatos és hűséges szolgálatáért a Mezőföldi Református Egyházmegye Elnöksége és lelkészi kara ajánlotta. Ez a díj fejezze ki hálánkat mindazok felé, akik vele együtt vállalták a diakónia és misszió területén végzett szolgálatot alkalmas és alkalmatlan időben.

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” 1Sám.16,7.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12470
Összesen 2009. június 2. óta : 28264487

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább