Hűséges az Isten

Márton Gergely, 2021-10-22 07:18:35

Ünnepi istentiszteletre hívott a komáromi református templom harangja október 16-án. Kettős hálaadásra gyűltek a hívek. A gyülekezet 100 éves fennállásáért és lelki hajlékuk megújulásáért adtak hálát Istennek.

A komáromi gyülekezet megalakulása a Trianoni diktátum országunkat szétszakító szomorú történelmi eseményhez köthető. Az elszakított területek között volt a Felvidék is, benne Komárom ősi városa. A teljes magyar identitást meghatározó közigazgatási, oktatási, nyelvi megfosztottság mellett a református egyház ellehetetlenítésével is szembesültek az elcsatolt rész lakosai. A város 1919-es megszállása után közel 2500 fő menekült át az északi városból délre. Idén száz éve, a békediktátum okozta testi és lelki fájdalmak között született a Dél-Komáromi Református Egyházközség, hirdetve Isten megtartó erejét, ami a legnagyobb nehézségekben is jövőbe mutató reménységet ad.1928 novemberében, többszáz fős gyülekezet körében avatták fel templomukat. A nehéz időket szenvedett gyülekezet ma élő, gyarapodó, Isten dicsőségét szolgáló közösség. Napjainkban több, mint 2000 reformátust ismer a gyülekezeti nyilvántartás, aktív az ifjúsági élet, és meghatározó szerepet tölt be a Nőszövetség.

2021. október 16-án, istentisztelet keretében adtak hálát Istennek a helyi reformátusok, gyülekezetük 100 éves fennállásáért és templomuk megújulásáért, közösen a felvidéki anyagyülekezettel, a Komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesülete képviselőivel (ők a reformátusság életében is meghatározó szerepet betöltő ősi komáromi családok leszármazottjai), valamint az erdélyi testvérgyülekezettel.

Gerecsei Zsolt esperes igeolvasása és imádsága után Steinbach József püspök Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből vett ige alapján szólt a gyülekezethez: „Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el” (2Tim 1, 3-4).„Most, amikor hálát adunk a komáromi gyülekezet századik évfordulóján, akkor eszünkbe jut, hogy ez a gyülekezet egy nyomorúságos, kényszerítő nemzeti tragédia után jött létre. Hálát adunk azonban azért, hogy a nehéz időkben és azóta is megtartotta ezt a gyülekezetet”– kezdte hálaadással a püspök a templom kívül-belül történt felújításáért és a folyamatosan épülő lelki házért. A felolvasott igeszakaszban szereplő örömre utalva elmondta, hogy Jézus Krisztusból táplálkozik, ezért az mindenkor, minden körülmények között bennünket megtartó öröm. Az igéből megtudhatjuk, ahhoz, hogy krisztusi öröm töltsön el bennünket, az első feltétel a hálaadás Isten felé minden körülmények között. A másik lépcsőfok, a tőlünk telhető legjobban, a kapott kegyelmi ajándékainkkal élve szolgálni a Jézus Krisztus ügyét, Isten országának építését. Tovább haladva az öröm eléréséhez szükséges az imádság egymásért, szeretteinkért és a ránkbízottakért. A tanításban ott szerepel az öröm felé vezető úton a testvéri, jézusi közösség megélése a gyülekezeteben. A következő öröm-tényező, amiről szól az apostol - utalva az ősökre - a tisztelet. Úgy tekinteni a jövőre, hogy megtiszteljük azokat, akik előttünk jártak, és tisztelettel lenni egymás iránt. Mindezen örömtényezők forrása a képmutatás nélküli, Jézus Krisztusba vetett hit. „Kedves komáromi gyülekezet! Hálát adunk az itt folyó szolgálatért, lelkipásztorokért, gondnokokért, presbiterekért, értetek. Hálát adunk a megújult hajlékért, ezért a száz esztendőért, az Úr megtartó kegyelméért. Áldjon meg benneteket a Mindenható Isten, hogy öröm töltsön el minket” -zárta igehirdetését Steinbach József.

Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző, a gyülekezet lelkipásztora számolt be a templombelső 2018-2019 közötti, valamint a torony idei, összesen több mint 52 millió forint értékű felújításról. Új ablakok, ajtók kerültek behelyezésre, kicserélték a villanyhálózatot, a karzaton is kiépült a padok fűtése. A templombelső festése is megtörtént, modern hangosítás került kiépítésre. A belső felújítás több, mint 35 millió forintját három forrásból fedezték: jelentős része az egyházkerület templomfelújítási támogatásából érkezett, ehhez jött még állami pályázat, a fennmaradó részt pedig saját keretből finanszírozták.

Máté László köszönetet mondott a helyi evangélikus gyülekezetnek, hogy az átépítés alatt befogadták őket. A torony felújítására – ami a napokban fejeződött be – közel húsz millió forintot tudtak felhasználni, aminek a fedezetét egyrészt az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” elnevezésű pályázatán elnyert 15 millió forint, másrészt pedig a polgármesteri keretből kapott támogatás biztosította. Máté László köszönetet mondott a pályázatokért Magyarország kormányának, a Dunántúli Református Egyházkerületnek, Dr. Molnár Attila polgármesternek, és a gyülekezetnek a célzott adományokért, valamint a kivitelezésben résztvevő cégeknek.

A beszámoló után köszöntések hangzottak el. Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok a Dunántúli Egyházkerület üdvözlését tolmácsolta: „példaértékű, hogy az anyaföldtől elszakított komáromi egyházközség 1921-ben, a traumát még fel sem dolgozva nem siránkozásba kezdett, hanem azon munkálkodott, hogy itt, Dél-Komáromban új gyülekezetet alapítson.”
Az anyagyülekezet Révkomárom testvéri üdvözletét Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tiszteletbeli püspöke tolmácsolta.
Az egyházmegye köszöntését Dr. Balogh Zolán egyházmegyei főgondnok hozta.
Az erdélyi testvérgyülekezet nevében Faragó István désaknai lelkész, majd szintén Erdélyből, Gógánváralja nyugalmazott lelkipásztora, Nagy Márton hálaadó köszöntése hangzott el.
A város testvérgyülekezetei, a katolikus és a baptista testvérek is üdvözölték a református közösséget.
Az országgyűlési képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit is örömének adott hangot a 100 éves gyülekezetet és az elkészült felújítási munkák hálaadó alkalmán.

Az ünnepségen a gyülekezet hittanosai és a felnőttek közös kórusa a 134. zsoltár eléneklésével szolgált.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 13200
Összesen 2009. június 2. óta : 28265218

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább