Egykori és mostani refisek találkozója

Márton Gergely, 2021-10-25 07:27:05

Operaénekes, környezetvédelmi szakjogász, de feltűnik itt sebész, régész, író is. Hogy mi köti össze őket? Az, ami Jókait, Petőfit, Csoórit is egymással és velük, és még sokakkal. Az az Isten felé néző hitvallás, amit a Pápai Református Gimnázium diákjaiként megkaphattak. A 2. Pápai Exrefis Találkozó gálaműsorán megünnepelték a Kollégium 490, valamint a Gimnázium 30 éves újraindulásának évfordulóját. De bepillantást nyerhettünk a jelenkor tehetségeinek munkásságába is. A tehetség nem érdem, ajándék: de kötelez!

Miközben a színpadon Holb Enikő Rachmaninov darabját játssza, a kivetítőn régi, megfakult felvételek mennek. Egy tanévnyitót láthat a közönség. Ez az esemény általában egy gimnázium életében szokványos, de a bemutatott videó mégis kiemelt történelmi emlék. A Pápai Református Gimnázium sokévnyi állami fenntartásba száműzött státuszából éppen harminc évvel ezelőtt került vissza a református egyházhoz. A bemutatott kisfilm az első tanévnyitót dokumentálta, amin az egyházi vezetőkön túl az akkori kormányfő, Antall József is részt vett. Az október közepén megtartott II. Exrefis Találkozó szellemiségét meghatározta ez a fontos jubileum.
A háromnapos rendezvény sportprogrammal indult. Október 16-án, szombaton Kovács Péter egykori igazgató fotóiból, valamint volt képzőművészeti tagozatos diákok alkotásaiból nyílt kiállítás az iskolában, majd aznap este - Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes szervezésében - gálaműsort rendeztek a Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében.Megnyitó köszöntőjében Baráth Julianna, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona igazgatója a Reformárus Kollégium 490 évvel ezelőtti megalapítására emlékezett, rámutatva arra, hogy Luther Márton híres tételeink nyilvánosságra hozása után 14 év elteltével Pápán már református iskolát alapítottak: „Szükség van az ünnepre. A hétköznapok koptató közegében néha elfeledkezünk arról, hogy mi ennek a csodának a részesei vagyunk, a sokszor kétségek közt végzett munka után szükség van a megállásra, a hálaadásra, az örömre” – mondta az igazgatónő.

A megmaradás nem volt mindig természetes, sokan próbálták eltüntetni a föld színéről az iskolát. „És hogy mégis itt vagyunk – folytatta Baráth Julianna – annak a csodának a titka az, amit Jókai Mór olyan találóan fogalmazott meg: Istennek, hazának, tudománynak. Valóban, ezt a sok évszázadot, és az újraindulás csodáját Isten kegyelme tartotta össze… Formálisan valóban zárva volt hosszú évtizedekig a református gimnázium, de ott élt a volt tanítványok a lelkében, akik továbbadták azt gyermekeiknek” – fogalmazott az igazgató. Hálaadással szólt az egykori tehetséges diákok példamutatásáról, a mostani gyerekek odaadásáról és az Isten megtartó kegyeméről, aki erőt ad a hétköznapokban is.A fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület nevében Steinbach József püspök Mózes ötödik könyvéből vett igével köszöntötte a gálán megjelenteket: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr!” (5Mózes 8,2). Amikor emlékezünk, mindig a történelem Urának színe előtt tesszük azt, aki előttünk járt, aki eszközeiként felhasznál bennünket, és aki nemcsak a múlt, hanem a jelen és az ígéretes jövő Ura is.

A püspök szintén a 490 éves Református kollégium összefüggésébe helyezte a gimnázium működését. Így adott hálát a Tudományos Gyűjteményekért, Köntös László igazgató úr vezetésével; a levéltár országos hírű kutató, tudományos, történészi munkájáért; a könyvtárért; a páratlan Pannonia Reformata múzeumért; a Pápai Teológiáért, az ott folyó magas szintű és lelkiismeretes munkáért, dr. Németh Tamás rektor úr vezetésével; a Tánc-Lánc művészeti iskoláért, Müller Anita igazgatásával, és ma különösképpen a 30 éve újraindult gimnáziumért. „A pápai Refi szimbólum is: a dunántúli magyar református keresztyén hitünk, csodálatos örökségünk szimbóluma. Nemcsak a múlt, hanem a jelenen túl, a minden nehézség fölött győzedelmeskedő jövő szimbóluma, hiszen olyan Urunk van – akinek a nevében oktatunk és nevelünk –, aki feltámadott a halálból, akiről mindenkor hitvallást teszünk!” – adott hálát az Úrnak a püspök, kiemelve, hogy napjainkban ennek a hitvallásnak az oktatásban pótólhatatlan küldetése van. Megemlékezett az újraindítás kezdeményezőiről (néhány név a sok közül: dr. Márkus Mihály püspök, Kövy Zsolt, Bujáky Miklós, dr. Kálmán Attila, a pápai öregdiákok megannyi tagja, Csoóri Sándor, Somogyi József, Bodolay Géza, Kiss József, Nagy Ferenc József, Nagy Lajos...és még sokan mások), valamint az utóbbi harminc esztendő igazgatóiról (Kövy Zsolt, Bujáky Miklós, dr. Kálmán Attila, dr. Korsós Bálint, Kovács Dániel, Kovács Péter, Gránásiné Bácsi Tünde). Köszönetet mondott Baráth Julianna jelenlegi igazgató asszony és az iskola minden mostani munkatársának odaadó, felelős, szolgáló munkájáért. Hálával szólt a diákokról is, akik hitben, keresztyén örökségben megerősödve, a jövő hívő református keresztyén értelmiségének áldott képviselői lehetnek, minden területen.

A püspök elmondta, hogy mint fenntartók azért is hálásak, mert az intézmény folyamatosan erősödik, egy nehéz időszak után minden tekintetben az áldás jelei tapasztalhatók, fokozatosan nő az iskolába jelentkezők száma. Kormányzati támogatásoknak köszönhetően a Kollégium intézményei megújulhattak, a gimnáziumban is történtek fejlesztések. Jelenleg épül az új internátus, 160 diák számára. „Hisszük, hogy az itt felnőtté érett fiatalok soha nem felejtik el Isten Igéjét, a feltámadott Jézus Krisztussal és az egymással való közösség örömét, az itt töltött éveket, valamint bizonyságot tesznek mindenkor ott, ahová helyezte őket az Úr!” – mondta a püspök, majd a gimnázium jelmondatával zárta ünnepi beszédét: „Istennek, hazának, tudománynak!”

Megtisztelte jelenlétével a gálát Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is. Az egykori refis diák felszólalásában a kollégiumhoz kötődő személyes emlékeit osztotta meg. A képviselő édesapja és gyermekei is itt érettségiztek. Elmondta, hogy 30 évvel ezelőtt akkori polgármesterként az általa vezetett önkormányzat élén az iskola egyházi fenntartását támogatta. „Ma az ünneplésé a főszerep. Méltó elődök voltak itt. Mindig Petőfi, Jókai, Csoóri Sándor és még sok neves ember nevét emlegetjük. Én azt kívánom útravalóként, hogy a jelenlegi diákok tekintsék őket személyes példának” – zárta gondolatait Kovács Zoltán, és biztosította az iskolát további a támogatásáról.

A gála keretében díjak átadására is sor kerül. A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona tiszteletbeli polgára címet adományozták Kövy Rózsának és Dr. Szöllősy Szabolcsnak, akik bár nem lehettek a gimnázium tanulói, de az intézmény gyarapodásáért, hírnevének öregbítéséért tevékenységükkel sokat tettek.

A műsorban jelenlegi és egykori diákok léptek fel. Képzeletbeli osztálytalálkozón ismerhettünk meg több, a szakmájában elismert volt refist. Hangjával kápráztatta el a közönséget Vörös Szilvia operaénekes, de nagy sikert aratott a Pannonium Orchester zenekar is. A Refis bábozda Villon Haláltánc-balladáját dolgozta fel, míg a művészeti szakgimnázium mostani növendékei Dél-Alföldről és Kalotaszegről hoztak néptánc koreográfiát. A Miskolci Nemzeti Színház művésze, Edvi Henrietta videóüzenetben, míg Zelenák Enikő középiskolai tanár élőben szavalattal lépett fel. A gálát Lucza Levente és Jakab Cintia vezették.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12726
Összesen 2009. június 2. óta : 28264744

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább