Csak a hitével lát jól az ember!

Márton Gergely, 2021-11-02 08:10:38

Tavaly május óta tervezett ünnepi alkalmat tarthattak meg Dégen. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak a megújult gyülekezeti házért, a helyi református közösségért. Az október 30-án megtartott alkalmon Steinbach József püspök igehirdetésében megemlékezett a reformáció 504 éves jubileumáról is.

„Ez a történet Isten igéjének a munkájáról és áldásairól szól” – kezdte Steinbach József püspök, Márk evangéliumából a bétsaidai vak meggyógyításának története alapján elmondott igehirdetésében (Márk 8,22-26). Első üzenetként az szól hozzánk az igéből, hogy miként a vak embert is odavitték Jézus Krisztushoz, akként feladat nekünk is, hogy odavigyünk a testet öltött ige közelébe az embereket. A reformáció elve erre is tanít bennünket. A misszió ebben a tekintetben nem demokratikus feladat, hanem áldott küldetés.

Arra is tanítást kapunk, hogy Isten igéjének közelében Jézusra figyelve el kell csendesednünk. Ez napjainkban, amikor képtelenek vagyunk kikapcsolódni, szent kihívás: „Csak lenni, rácsodálkozni Isten színe előtt az Ő ajándékaira. Kettesben lenni Jézus Krisztussal. Aztán Isten áldó jelenléte elkezd munkálni bennünk”. Ekkor élhetjük meg azt a csodát – folytatta a püspök - hogy Isten igéje megérint bennünket. Ez az érintés elérhet bennünket egy-egy igeszakasz által, de akár embereken vagy emberi alkotásokon keresztül is. A püspök, utalva az igére rámutatott, hogy Isten gyógyító ereje felhasználhat emberi eszközöket, az adott kor tudományos módszereit.

A történet folytatása tovább tanít minket arról, hogy Jézus Krisztus gyógyító ereje önvizsgálatra szólít fel bennünket. Ahogy a bétsaidai beteg először csak homályosan látott, úgy feltehetjük magunknak is a kérdést, milyennek látjuk mi a körülöttünk lévő világot. „Csak a hitével lát jól az ember! Nincs ennél nagyobb dolog, mint erre a tiszta látásra eljutni” - mondta. Az ige rámutat arra, hogy ez a gyógyulás nem a pillanat műve, hanem – mint ahogy azt a reformátorok is tanították - folyamat eredménye. Az áldott Isten folyamatosan vezet bennünket, erősíti, érleli a hitünket, amíg eljutunk a teljes gyógyulásig. De nemcsak megérint és meggyógyít, küldetést is ad - elsődlegesen a családon belül, majd tágabb körben is – hogy hiteles keresztyénként hirdessük az evangéliumot.

„Áldott legyen az Isten, hogy ez a dégi gyülekezeti ház megújulhatott. Köszönjük mindazoknak, akik ezért imádkoztak, akik ezért sokat tettek. Ez a megújult ház is azt hirdeti, milyen hatalmas a mi Urunk. Azért kaptuk, hogy hirdessük Isten hatalmát!” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos imában adott hálát a Teremtő Úrnak a megújult gyülekezeti házért, áldást kérve azokra, akik részt vettek a munkálatokban és a dégi reformátusok közösségére.

A gyülekezet lelkipásztora, Imre Bálint esperes számolt be a gyülekezeti házon elvégzett munkáról. Elmondta, hogy 1915-ben református iskolának épült a ház azért, mert az 1786-ban készült elődjét már kinőtték. Az épületet a világégések megkímélték, de a kommunista uralom 1951-ben, az államosítások során elvette azt.

Az idők folyamán sok változáson ment át, az állaga viszont sokat romlott. A rendszerváltás után nem kapták újra saját tulajdonba, a gyülekezetnek vissza kellett vásárolnia. 2005-ben került végül újra a reformátusok birtokába, de a vásárlás után már nem maradt forrás a felújításra. Buzgó imádságos kitartással kérték az Urat, és Ő adott segítséget. 2018-ban az egyházkerületen keresztül kaptak kormányzati támogatást, 49 millió forintot, amihez a megnövekedett kivitelezési költségek kiegyenlítésére a Magyar Falu Program eredményes pályázata járult, ami tízmillió forinttal növelte a ráfordítható keretet. A végösszeghez hozzáadódott még a gyülekezet, a település mai és egykori lakói által adományozott nyolcmillió forint. Így elkészülhetett a tetőfelújítás, csatornázás, belső átépítés, szigetelés, burkolás, új gépészeti eszközök telepítése.

Köszönetet mondott az Egyházkerületnek, Magyarország Kormányának és azoknak, akik adományaikkal és munkájukkal is részt vettek az épület felújításában. „Mert ami nekünk elképzelhetetlen, az az Istennek nem lehetetlen. Hit, remény, imádság és az Úr megcselekszi” – adott hálát végezetül az Úrnak Imre Bálint.

Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok köszöntőjében kiemelte, hogy amíg Európa nyugati részén templomokat bontanak le, addig nálunk az építkezés a jellemző. Szólt arról, hogy az épületek csak akkor válhatnak Isten szolgáló eszközévé, ha Őt dicsérve, magasztalva használják is azokat, mint ahogy teszik ezt Dégen is.
Kovács János egyházmegyei gondnok elmondta, hogy az épület az egyházmegyei üléseknek is helyt adott. A ház megújulása emberileg nem volt elképzelhető, de az Isten megadta. Az épület kőből van, de otthonná mi tehetjük, az Úrnak szolgáló munkával, a gyermekek hitbéli nevelésével.

Az ünnepség Tóth Mirtill hittanos szavalatával zárult, majd a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a Dégi Református Egyházközség megújult gyülekezeti házát. Az épület a gyülekezet mindennapi kiszolgálása mellett a közel ötven hittanos gyermek keresztyén nevelésének is helyet ad.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12111
Összesen 2009. június 2. óta : 28264128

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább