Bokrétaünnep Mezőörsön

Márton Gergely, 2021-11-30 13:18:25

A bokrétaünnep az építők és építtető közös ünnepe, melyet az épület tartószerkezetének elkészültekor tartanak. A hagyományok szerint az épület legmagasabb pontjára bokrétafát állítanak, és bemutatják az építkezés állását. Mezőörsön új óvoda épül, és most ott tartanak, hogy kikerülhetett a bokrétafa a tetőszerkezetre. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak az építkezésért. De nemcsak azért. A helyi gyülekezet él az Úr ajándékaival, jól sáfárkodnak vele, ezért a november 27-én megtartott ünnepi eseményen sokmindenért adhattak hálát. 

Három oka is volt a hálaadó alkalomnak. Szőke Barnabás mezőörsi református lelkipásztor, Mezőörs polgármesterer szólt ezekről. A gyülekezet a 165 éves templomuk jubileumára készíttetett egy koncertorgonát. Az Istentiszteleten már ez a hangszer szolgált.

Az egyedi virtuális orgonát készítője, Tarjányi Alex mutatta be: 5 manuállal és 32 billentyűs pedálklaviatúrával rendelkezik, és a budapesti MÜPA-ban található hatalmas, 92 regiszteres orgona és további négy híres európai katedrális orgonájának teljes hangmintáját tartalmazza.

A hálaadás második miértje a lelkészlakások kialakítása. A református közösség jónéhány diakóniai feladatot is ellát. Az Ujvári János Református Szeretetotthonnak hat intézményegysége van (Mezőörs, Pápakovácsi, Külsővat, Szőc, Jobaháza, Ságvár), ez a Dunántúl legnagyobb református intézménye, ahol több református lelkipásztor szolgál, számukra alakítottak ki lakásokat.


Harmadsorban az új óvoda és minibölcsőde megépítéséért adtak hálát. Az óvoda kialakítása kormányzati támogatásból, az Országos Református Óvodafejlesztési Program keretében elnyert 412.860.000 forintból valósulhat meg. A munkálatok március 5-én kezdődtek el, azóta már állnak a falak, és a tető is felkerült. Ezen felül a Mezőörsi Református Egyházközség 100.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Települési- és Településfejlesztési Operatív Programban mini bölcsőde létesítésére, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közreműködésével.
A gyermekek keresztyén hitre nevelése fontos célkitűzése a gyülekezetnek. Az óvoda működtetését 2019-ben vették át, jelenleg még a régi épületben folyik a munka, de Isten gondoskodó szeretetének hála, hamarosan birtokukba vehetik a csöppségek az új, modern épületet. A csoportszobák és a minibölcsi mellett helyet kap egy új konyha is, amivel az ovi és az idősek otthona igényein túl a helyi iskola és a környék egyéb intézményeinek az étkeztetését is ki tudják szolgálni.  

Volt ok hát a hálaadásra. Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos és Márkus Mihály esperes igei és imádságos szolgálata után Steinbach József püspök Pál Filippiekhez írt levele alapján hirdette Isten igéjét: „Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” (Fil. 1,1-2)„Ez a két vers arra mutat rá, hogy mennyi mindent köszönhetünk meg a mi Urunknak, hogy mennyi mindenünk van” – kezdte a püspök a mezőörsi gyülekezethez szólva, kiemelve, hogy az itt tapasztalható csodálatos gyarapodás arra késztet bennünket, hogy megköszönjük az Úr szeretetét, kegyelmét, a hívek odaadó munkáját, szolgálatát, a támogatásokat.

„A felolvasott ige segít nekünk rácsodálkozni, hogy mennyi mindenünk van” - vette számba Steinbach József azokat az isteni ajándékokat, amikről az apostol leveléből olvashatunk: van mennyei gazdánk, aki óv, vigyáz ránk és megváltott minket a halálból, van szentségünk, hitelességünk, mert Isten Jézus Krisztus tökéletességén keresztül tekint ránk, van gyülekezetünk, lelki otthonunk, ahol együtt megállva, egymást erősítve figyelhetünk Isten igéjére, van feladatunk, szolgálatunk, egymás javára, Isten országát építve: „Épül az új óvoda. Nagyon fontos szolgálat a következő generáció keresztyén hitben való nevelése. Főleg fontos a 3-6 éves korban, amikor a leghatékonyabban lehet elvetni a magot, ami biztosan kicsírázik. Amit ebben a korban megkapnak a gyerekek, azt soha senki el nem veszi tőlük, hála ezért az Istennek” – mondta a püspök, majd a felsorolást befejezve rámutatott a legnagyobb ajándékra, arra, hogy van megváltásunk, hogy Isten örökké tartó szeretetéből kegyelem és békesség fakad. „Imádkozunk értetek és hálásak vagyunk az Isten látható ajándékaiért, amikkel gazdagított most titeket” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Máté László Egyházkerületi lelkészi főjegyző imában adott hálát azért, hogy oly sokat adott az Úr a mezőörsi közösségnek, akik láthatóan jól sáfárkodnak a rajuk bízott ajándékokkal, majd Tóth József egyházmegyei gondnok köszöntötte a mezőörsi református közösséget: „Ritka az olyan alkalom, hogy egy gyülekezet templomának 165-ik évfordulóját, orgonájának elkészültét, lelkészlakások kialakítását, óvoda és bölcsőde megépítésének bokrétaünnepét egyszerre ünnepelhetjük. Felkészült, elhívott és elhivatott vezetők vannak a közösség élén, akik a jövőbe bízva építkeznek. Isten gazdag áldása kísérje életüket.”A gyermekek köszöntő műsora után az ünneplők átvonultak az épülő óvodához, ahol Márkus Mihály esperes imádságos szavai után megtekintették az építkezés jelenlegi állapotát, valamint az elkészült lelkészlakásokat.

Köszönet Magyarország kormányának a támogatásért, a tervezőknek, kivitelezőknek és mindazoknak, akik tevőlegesen hozzátettek, vagy imádságos szeretetben hordozták az építkezés ügyét, és hála a mi Urunknak, aki gondot visel az övéire.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. September 30., Saturday,
Jeromos napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5422
Összesen 2009. június 2. óta : 37695242