Édenkert - letették a pápai református óvoda alapkövét

Márton Gergely, 2021-12-02 06:43:42

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk. 10.14) Ennek a jézusi felszólításnak tesznek eleget a keresztyén neveltetést biztosító intézmények. Megismertetni a gyermekekkel Jézus Krisztust, lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy Ő elvégezhesse bennük Szentlelke által munkáját. Az általános és középiskolák mellett egyre több alkalom nyílik erre a nevelésre már kis korban is, az óvodákban, áldjuk ezért az Urat!

A Magyarországi Református Egyház kiemelten fontosnak tartja a gyermekek értékrendjének megalapozását, keresztyén szellemiségben nevelését, ami megtartó alapokat és tartalmas útravalót ad későbbi életükhöz. Ehhez a célhoz biztosít eszközt a Magyarország Kormányának támogatásával megvalósuló Országos Óvoda Program. 41 milliárd forintos keretből országosan 73 óvoda épülése, bővítése és felújítása valósul meg, ezzel több mint 3000 új, és 2000 megújult óvodai férőhelyet és közel 400 új munkahelyet hoznak létre. Kerületünkben 10 intézményt érint a fejlesztés. Ezek közé tartozik az Édenkert Pápai Református Óvoda.A 2017 óta működő intézmény egyre nagyobb létszámmal büszkélkedhet, jelenleg egy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanban dolgoznak. A pályázati lehetőségnek köszönhetően új épületet hozhatnak létre. Az ünnepélyes alapkőletételre november 30-án került sor.

Szakács Gergely lelkipásztor igei köszöntése után Steinbach József püspök Márk Evangéliumából, a Jézus megáldja a gyermekeket történetéből (Mk. 10,16) mondott rövid igehirdetést. Jézus felemel, megáld bennünket. Olyan ez, mint mikor egy gyermeket felemel az édesapja. Kinyílik a látóterünk, örökkévaló, mennyei távlatokba helyezve az életünket, gondolkozásunkat. Isten országa az Ő akaratának megvalósulása, amelynek gyümölcse igazság, békesség és öröm a Szentlélek által. Ott valósul ez meg, ahol Jézus Krisztus úrrá lesz az emberi élet felett. „Azért épül meg az Édenkert Pápai Református Óvoda, hogy ezt a csodát átéljük gyermekkortól kezdve” – mondta a püspök.

Az egyház feladata, hogy méltó eszköze legyen az Úrnak abban, hogy mindenkihez eljuthasson Jézus megváltó szeretetének üzenete. Kiváltképp fontos az, hogy elhintsük az Evangélium magvát a legfogékonyabb 3-6 éves korig terjedő időszakban. Köszönetet mondott a kormányzatnak, hogy támogatják az egyházat ebben a fontos küldetésben, a fenntartó Pápai Református közösségnek, az önkormányzatnak, az óvónőknek, akik a mindennapokban elvégzik ezt a szolgálatot, a szülőknek és a gyermekeknek.

Márkus Mihály esperes imádságát követően az egyházkerület köszöntését tolmácsolta Dr. Nemes Pál főgondnok. Hálát adott Istennek, hogy lehetővé tette ezt az építkezést, a pápai református gyülekezetért, az óvoda dolgozóiért, a szülőkért.

„A református egyházban mindig kiemelt szerepet töltött be az oktatás – mondta – ma is számarányunkat meghaladó módon tartunk fent oktatási intézményeket, és most már az Óvoda Programnak köszönhetően egyre több óvodát is. Ajándéknak tekintjük gyermekeinket, akiket úgy szeretnénk hitre nevelni, hogy felnőttként se térjenek el attól.”

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az összefogásról beszélt, ami által létrejöhetett az alapkőletétel. Az önkormányzat és az állam az egyházzal karöltve végzi azt a plántáló munkát, aminek az eredményeként egészséges, lélekben erős felnőttekké nőhetnek fel a gyermekek. Megköszönte az egyházkerületnek azt az áldozatos munkát, amit az oktatás és nevelés területén végez. Napjainkban különösen fontos szolgálat az, hogy a lelket is, testet is őrizzünk, neveljük.

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester felidézte, hogy Pápán az önkormányzat bölcsődét újít fel, a református gyülekezet óvoda alapkövet helyez el, az evangélikus közösség nemrég átadta az új iskola épületrészét, eközben épül a református kollégium internátusa, a Türr István Gimnázium felújítása pedig néhány hónapon belül megkezdődik: „Kérdezhetnék, hogy mire ez a nagy tüsténkedés, amikor azt halljuk, hogy kevés gyerek születik, amikor fennáll annak a lehetősége, hogy nem lesz, aki ezekbe az intézményekbe járjon. Mind hisszük, hogy ez nem így lesz. Amikor nehéz idők jönnek, akkor kell minden energiát a jövő építésére fordítani. Ennek a városnak a közössége is ezt teszi” – mondta a polgármester.

Tunnerné Buzás Éva, az Édenkert Pápai Református Óvoda vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy részese az építkezés örömének a gyülekezet, a város, a munkatársak, akik már ötödik éve dolgoznak a református óvodáért. De részesei a szülők is, akik bizalommal vannak az óvoda iránt, és természetesen a gyermekek. „Hálával tartozunk az Istennek, hogy ebben a kegyben részesülhetünk” – fejezte ki köszönetét az intézményvezető.

A pápai óvoda alapkövének időkapszulájában elhelyezett iratot Steinbach József, Nemes Pál, Márkus Mihály, Szakács Gergely lelkipásztor, Gyimóthy Lajos gyülekezeti főgondnok, Soltész Miklós, Áldozó Tamás, Tunnerné Buzás Éva, valamint Nagy Szabolcs, a kivitelező Kovácsi-Fal Kft. ügyvezetője írta alá, majd elhelyezték azt az épület alapkövébe.

Az építkezéssel 801 négyzetméter alapterületen 60 nm-es tágas és világos csoportszobákat hoznak létre, gyermekmosdókat kap minden csoport, lesz tornaszoba, logopédiai szoba, pszichológusi szoba. 106 kisgyermek elhelyezése lesz az új épülettel biztosított, akik közül páran rövid műsorral köszöntötték az alapkőletétel ünnepségét.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. January 28., Friday,
Károly , Karola napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6047
Összesen 2009. június 2. óta : 29269024

Ige Mellett

(14) „Közel van már az az idő, amikor meg kell halnod.” (5Mózes 31,14–30)

Mózesnek mondta az Úr, hogy közel van elmenetelének ideje. Nagy áldás, amikor elköltözésünk idejét kijelenti nekünk az Isten, így erre hitben tudunk f... tovább