Dr. Farkas Miklós búcsúztatása

Márton Gergely, 2021-12-15 07:09:37

Dr. Farkas Miklós sebészt, háziorvost, számos más szakvizsgával rendelkező orvost, egykori balatonalmádi városi képviselőt, a balatonalmádi egyházközség presbiterét, gyülekezeti alapítvány kuratóriumnak elnökét 2021. november 4-én hazahívta teremtő és megváltó Ura. Búcsúztatására december 12-én került sor a balatonalmádi református templomban gyászistentisztelet keretében.

Advent harmadik vasárnapján temetési istentiszteleten búcsúztak el Balatonalmádiban Dr. Farkas Miklós háziorvostól, akinek a nevéhez a gyülekezet gyarapodásának számos ajándéka köthető. A szertartáson a család mellett gyülekezeti tagok, barátok, kollégák és a betegei vettek részt.

Steinbach József püspök, a gyülekezet lelkipásztora Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből vett igével szólt a gyászolókhoz: „Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.” (2Tim 2, 8-10) Az Evangélium azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból a mi feltámadásunk zálogaként. Karácsony, Jézus születése csak Nagypéntek és Húsvét összefüggésében értelmezhető. Isten Jézus Krisztusban, az Ő eredeti gondolata szerint visszaadta nekünk az örök életet: „Ez az Evangélium! Nem más, nem kevesebb. Az egyházra kizárólag ez az üzenet bízatott, hogy földi életünket az örökélet tágasságába helyezze. Ezzel a hittel búcsúzunk el most hazajutott testvérünktől és adunk hálát az ő életéért”. Steinbach József rámutatott arra, hogy ez a bizonyosság tesz rendet személyes és közösségi életünkben is. Erre emlékeztet az apostol, erre emlékezünk minden vasárnapon az istentiszteleten. Isten kijelentése az örökéletről a földi világért hangzik el, hogy szebb, boldogabb legyen az életünk, hogy jobban tudjuk egymást szeretni és megbecsülni.
A püspök felidézte Dr. Farkas Miklós éltútját: általános iskoláit Budapesten végezte, átélte gyermekként 56-ban a forradalmat. Az Eötvös gimnáziumban érettségizett, majd két évig a mikrobiológiai intézetben dolgozott mielőtt elvégezte volna az orvosi egyetemet. A veszprémi sebészeten kezdte orvosi pályáját, itt tett sebészorvosi szakvizsgát, háziorvosi szakvizsgát, üzemorvosi szakvizsgát, de dolgozott iskolaorvosként is. 1973-ban kötött házasságot feleségével, három gyermeket neveltek fel az Úr kegyelméből. 1976-tól nyugdíjazásáig, több mint négy évtizedig Balatonalmádiban praktizált háziorvosként. Jézus Krisztus áldott eszközeként szolgálta a reábízottakat. Nagy teherbírással rendelt, vállalt ügyeleteket, folyamatosan tanult, képezte magát. Odafigyeléssel, nyitottan, szeretettel az emberek iránt végezte gyógyító munkáját. A hivatása mellett a köz ügyéért is felelőséget érzett, önkormányzati képviselő is volt. Három évtizeden át volt a balatonalmádi gyülekezet oszlopos tagja, minden vasárnap ott volt az istentiszteleten, felvállalva szeretet egyházát, hitét, döntéseivel pedig presbiterként is hozzájárult a gyülekezet életéhez. Az ő kezdeményezésére jött létre a Balatonalmádi Református Egyházközség Alapítványa, aminek aktív tagja és a kuratórium elnöke is volt.
„Az örökélet reménységében búcsúzunk Dr. Farkas Miklóstól. Úgy szenteljük meg testvérünk emlékét, hogy a magunk helyén, hivatásában, hitünk erősödését kérve hirdetjük és éljük az evangéliumot, ahogy ő is tette. Áldott legyen az Isten, hogy adta őt nekünk” - zárta személyes hangvételű búcsúztatását Steinbach József.
A gyászszertartást követően virággal és főhajtással búcsúztak el a gyászolók Dr. Farkas Miklóstól. Hamvait szűk családi körben később helyezik majd el Budapesten.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. January 28., Friday,
Károly , Karola napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5938
Összesen 2009. június 2. óta : 29268915

Ige Mellett

(14) „Közel van már az az idő, amikor meg kell halnod.” (5Mózes 31,14–30)

Mózesnek mondta az Úr, hogy közel van elmenetelének ideje. Nagy áldás, amikor elköltözésünk idejét kijelenti nekünk az Isten, így erre hitben tudunk f... tovább