Isten vezeti gyermekeit

Márton Gergely, 2022-01-21 10:38:21

A szombathelyi evangélikus templomban gyűltek össze a keresztény egyházak hívei és lelkipásztorai az ökumenikus imahét közös alkalmára. Igét a történelmi egyházak püspökei hirdettek: Isten vezetéséről, mindent bevilágító fényéről, Jézus Krisztusról és a beteljesült örömről szóltak.

A január 20-án megtartott ökumenikus istentiszteleten Menyes Gyula parókus lelkész köszöntötte az evangélikus templomba érkezett imádkozni vágyókat. A történelmi keresztény egyházak képviselői közösen fohászkodtak a csillag, Jézus Krisztus vezetéséért, a látható egységért.
Igei szolgálatot Szemerei János evangélikus püspök, Székely János, a Szombathelyi Katolikus Egyházmegye püspöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke adott.

 

Izráel védelmezője (Zsolt. 121.)
Szemerei János evangélikus püspök Isten vezetéséről szólt a zsoltár zarándokénekére mutatva. Az imahét központi igéjében a bölcseket a csillag irányította, de Isten más módon is vezethet bennünket. Utasítások, rendelkezések útján, de a közösségeken keresztül is vezetni akar: „Az ökumenikus imahéten is rácsodálkozhatunk arra, hogy közösségbe állít bennünket az Úr, megismerkedhetünk a nagyobb közösséggel is, egymás hite által épülhetünk. Ajándék számunkra a közösség.” A püspök a zsoltárra utalva kiemelte, hogy nemcsak közösséget ad az Isten, hanem Ő is velünk jár, oltalmaz minket az úton.

A végső beteljesedésről (Jelenések könyve)
Székely János, a Szombathelyi Katolikus Egyházmegye püspöke az igazi világosságról beszélt, Krisztusról, akiben megláthatjuk Istent és aki az egész világ vezetésére hivatott. Krisztus fénye beragyog mindent, húsvéti fény, amely győz minden emberi sötétségen. A püspök úgy fogalmazott, hogy a szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény, hanem Isten könyörülő harmóniájának a felismerése, s ennek mentén tud csak kibontakozni az élet. A szabadság iránya és célja csak az érték lehet. Miként a bölcseket vezérelte a fény a bölcsőhöz, úgy vezet minket is Jézus fénye. Ahogy ők akkor, úgy ma a különböző keresztény felkezetek borulnak Krisztus elé és visznek különböző ajándékokat: „A protestánsok hozzák Jézus jászolához a biblia óriási szeretetét, ami nem csupán betű, hanem igaz táplálék. Az ortodox testvérek hozzák az Istennel való egyesülésnek a szemléletét. Mi katolikusok pedig a szentségek, az eukarisztia valóságát hozzuk. Gazdagodhatunk egymás ajándékaiból.”

Igen nagy volt az örömük (Mt 2,7-10.)
Steinbach József református püspök az Isten gyermekéről, a hívő emberről szólt az igében szereplő napkeleti bölcsek példáján keresztül. Az evangéliumban azt láthatjuk, hogy a bölcsek figyeltek és hallgattak az Úrra. A felülről jövő hit olyan kegyelmi ajándék, hogy még a pogány bölcsek is tudtak általa helyesen dönteni. Isten gyermeke jól dönt, mindig az Úrnak ad igazat. Meg kell hallgatni mindenkit, de a hitnek bölcsességével lehet csak a helyeset választani. Azt is elénk tárja az ige, hogy az Isten gyermeke engedelmes: „Az engedelmesség fokozatai: hallani az igét, látni a jelet és kimozdulni a holtpontról, elindulni az Isteni hívásnak engedve, és mindvégig kitartani az úton. Ez a vezettetés, ez az engedelmesség csodája, Isten gyermekeinek drága ajándéka.” A püspök rámutatott arra, hogy mindezek boldog következménye a biztos megérkezés. A megérkezés pedig az Úr imádatát jelenti, leborulni előtte, megvallani kicsinységünket és az Ő nagyságát. Rábízni megtartó kegyelmére magunkat, egyházunkat, szolgálatunkat, odaadni neki kincseinket, életünket, és akkor megtapasztaljuk azt, hogy felemel bennünket, megújítja életünket, szolgálatunkat. Ebben az imádatban teljesülhet ki az örömünk, ez maga a boldogság.

A püspök végezetül arról szólt, hogy a közel-keleti keresztények szenvedéseikben is Isten gyermekei maradtak, példát állítva elénk az élő hitről: „Csak egyet tehetünk mi elkényelmesedett, sokszor elvilágiasodott keresztények, hogy könyörgünk: Urunk, növeld a mi hitünket, hadd legyünk igazán a Te gyermekeid.”

Az istentiszteleti liturgiában a város keresztény felekezeteinek lelkészei és a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar szolgáltak.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. November 26., Saturday,
Virág napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12464
Összesen 2009. június 2. óta : 33889047