Isten megáldja az odaadó, szentlelkes munkát

Márton Gergely, 2022-02-08 07:06:02

„Döbbenjünk rá arra, hogy boldogok vagyunk.” Az Isten szerinti boldogságról szólt igehirdetésében Steinbach József püspök Székesfehérváron. A február 06-i hálaadó istentiszteletre a belvárosi református templomban kettős ünnep adott okot: 20 éves fennállását ünnepli a Talentum Református Általános Iskola, valamint befejeződött az új épületszárny kivitelezése is.

„Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” Pál apostol korinthusiakhoz írt leveléből vett igével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet Szász Zoltán, a Székesfehérvár Belvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora.

Az ünnepi alkalmon Isten igéje a Zsoltárok könyvéből szólt: „Zarándokének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is! Békesség legyen Izráelben!” (Zsolt. 128.)

Steinbach József püspök hálát adott az Úrnak a Talentum Református Általános Iskola 20 évvel ezelőtti indulásáért, az épület külső megújulásáért és az áldott szolgálatért, ami az intézményben zajlik. Köszönetet mondott a kormányzatnak, az önkormányzatnak és a fenntartó gyülekezetnek a lehetőségért, hogy méltó körülmények között folyhat a munka az iskolában.

Az igére mutatva a püspök az Isten szerinti boldogságról szólt, ami Őbelőle fakad. Őt követve teljesedhet ki életünk – egyéni és közösségi értelemben is. A zsoltáros kijelentését véve alapul sorra vette Steinbach József, hogy miben áll a boldogság: odaadóan, az Istentől kapott talentumokkal, boldogan végezni a ránk bízott feladatot, hálaadó, megelégedett életet élve bízni az Úrban, aki - ha az eredményt nem is látjuk rögtön – de mindig megáldja hűséges odaadásunkat. Ez az áldott boldogság jelenik meg a családban, a gyülekezetben, a látható egyházban. Ezért a boldogságért minden nap könyörögni kell, és Isten Jézus Krisztus megváltó szeretetében, az örökélet reménységében megadja nekünk a végső, valós boldogságot.

„Döbbenjetek rá arra, kedves székesfehérvári gyülekezet, hogy mennyi mindent adott nektek az Isten, hogy milyen boldogok vagytok” – mondta a püspök kiemelve, hogy a megújult templomokban, gyülekezeti házakban élő, szolgáló gyülekezet van. Az új óvoda és a megújult iskola egy gyönyörű intézményrendszer, amely öröm, de felelősség, küldetés is. Áldás és ajándék, amiért szolgálva kell hálát adni az Úrnak. Steinbach József szólt arról az imádságos jövőbeli tervről, miszerint az óvoda és az általános iskola mellé egy református gimnázium is létesüljön majd a Dunántúl egyik legnagyobb gyülekezetével rendelkező Székesfehérváron.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban adott hálát az Úrnak a gyülekezetért, az iskoláért.

Székesfehérváron már a gyülekezet megalapítása utáni években elkezdődött a gyermekek oktatása, mondta köszöntőjében Szanyó Gáborné iskolaigazgató. 1948-ban aztán államosították az egyházi iskolákat, az oktatás is átalakult. A rendszerváltás után vált lehetővé az épület visszaigénylése. Hosszas tárgyalások után 2002. szeptember 1-jén volt az újraindult iskola első tanévnyitó ünnepsége. „Célunk és feladatunk, hogy tanulóinkat művelt, keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé és a magyar haza hűséges polgáraivá formáljuk" - fogalmazott a Talentum Református Általános Iskola igazgatója.

Fülöp Zoltán, a gyülekezet építési gondnoka elmondta, hogy a visszakapott ingatlan folyamatos fejlesztésre szorult. 2017-ben mintegy 48 millió forintért az udvari épületet újították fel, majd 2020-ban a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül mintegy 201 millió forintos kormányzati támogatást nyertek el az iskola bővítéséhez. A projekt keretében a tornaterem mögötti részen épült meg az új, kétszintes szárny. Kialakítottak egy közlekedőfolyosót is, ami zárt, fűtött összeköttetést biztosít a főépülettel.  Az új épületrészben két tanterem, egy szakköri terem, könyvtárhelyiség és külön bejáratú kazánház kapott helyet. A tetőtérben egy szakköri termet, irodát és tárolóhelyiséget alakítottak ki. Megújult a tornaterem teteje is. A beruházás részeként a Széchenyi utcai homlokzatra utólagos hőszigetelés került.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében arról szólt, hogy a templomok, az iskolák fontos szerepet töltenek be egy közösség gyarapodásának érdekében. Megköszönte mindazoknak, akik a tudásukat, erejüket, szorgalmukat adták ahhoz, hogy megvalósuljon az iskola bővítése.

Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormányzat tudatos döntése az egyházak támogatása, hisz ők a magyar kultúra, keresztény erkölcsi értékrend megtartásának fontos szereplői. Az elmúlt 12 évben több mint 3000 templom, parókia, gyülekezeti és közösségi tér felújítását, megépítését támogatta a kormány, és mintegy 35 milliárd forintos támogatást nyújtott a Magyarországi Református Egyház országos óvodai fejlesztési programjához.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester is a boldogságról beszélt, kiemelve: boldog lehet Székesfehérvár, hogy néhány hónap leforgása alatt ünnepelheti egy óvoda felújítását és bővítését, nem sokkal később pedig egy iskola felújítását és bővítését. Úgy fogalmazott, hogy az iskola az a hely, ahol lélekben és szívben is boldog gyermekeket nevelhetünk hitben, reményben és szeretetben. Dr. Cser-Palkovics András a város támogatásáról biztosította a gyülekezetet "a nagy álom, a gimnázium" megvalósítása ügyében, ami nemcsak a református közösség számára fontos, hanem – történelmi múltja okán - Fehérvár számára is, és tovább erősítheti a város regionális szerepét.

Szabó Gábor egyházkerületi presbiteri főjegyző a kerület nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A szép, modern és jól felszerelt épület falai között nemcsak tudást kaphatnak a gyermekek, hanem Istennel is megismerkedhetnek.

Az istentiszteleten szolgált a Talentum Református Általános Iskola énekkara.

Az ünnepséget követően az új épületszárnynál Imre Bálint esperes és Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos áldástkérő imádsága után a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a felújított Talentum Református Általános Iskolát.

Az épület falán Simon András grafikusművész alkotása és üzenete látható: „Ha engeded, hogy életed hajóját a Szentlélek lendítse előre, akkor megtapasztalhatod, hogy mit jelent a szeretet sodrában élni.”
Isten áldását kérjük az iskolában folyó szolgálatra, hogy a tanárok és a diákok is megtapasztalhassák ezt a sodrást.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16352
Összesen 2009. június 2. óta : 32214813