A fotómeditáció mint új módszer Isten Igéjének üzenetéért

Márton Gergely, 2022-02-17 07:21:35

Február 11-én útjára indult a Kanizsai Esték 22. évada. Ebben az esztendőben is főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke kezdte az előadássorozatot: „Fotómeditációk, azaz új módszerekkel is hitvalló felelősséggel Isten Igéjének üzenetéért, ma különösen” címmel.

Öt perccel a kezdés előtt még csak páran lézengtek a Nagykanizsai Református Egyházközség gyülekezeti teremében. De jó református szokás szerint az utolsó pillanatban, azaz pontosan, megérkeztek az érdeklődők, így 18.00 órára már alig lehetett üres széket látni. A Kanizsai Esték általában a templomtérben szokta zajlani, de most, mint azt a terem végén látható vászon is jelzi, vetített előadás várható, és ezt csak itt lehetett jól megoldani. Tudták ezt a vendégek, akik az érvényes szabályoknak megfelelően maszkban érkeztek – hozzászokott már ehhez mindenki, de így is öröm, hogy a tavalyi szünet után végre újra megrendezésre kerülhet a Kanizsai Esték programsorozat.

A Nagykanizsai Református Egyházközség és a Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány programsorozatának 22. évadában péntekről péntekre érdekes témákat boncolgatnak a meghívott előadók. Az esteket a 2000-es évek elején nagytiszteletű Balogh Tibor és Kajdi Jenő főgondnok úr szervezésében azzal a céllal indították, hogy nyissanak a társadalom felé, s társadalmi, vallási, kulturális, nemzethez kapcsolódó kérdéseket taglaljanak. Épp ezért mindenkit invitálnak, az előadásokon való részvétel ingyenes, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Idén is Steinbach József püspök nyitotta a programsorozatot, Fotómeditációk című előadásával. A vendégeket Hella Ferenc lelkipásztor, esperes köszöntötte. Örömének adott hangot, hogy püspök úr ismét elvállalta a felkérést, és teológiai, homiletikai témakörben tart előadást.

„Isten igéjének a hirdetése – a mai modern formák szerint is – keresztyénségmegtartó, nemzetmegtartó erő, és a jövőnk függ ettől” – kezdte Steinbach József. Rendhagyó előadásában az új igehirdetési műfajok közül a fotómeditációról szólt. Fred Craddock Prédikálás című művét felhozva beszélt arról, hogy az igehirdetésnek sokféle formája ismert, és az, hogy éppen mit alkalmazunk, függ az adott szituációtól, hallgatóságtól. Egyházunk gyakorlatában a prédikálás a konkrét istentiszteleten belüli szószéki szolgálatot jelenti, míg az igehirdetés egy tágabb fogalom, beleértve az egyház minden élettevékenységét.  
A püspök az igehirdetések különböző műfajait vette számba, a hagyományos textus alapján elmondott prédikációtól elindulva a modern, narratív formákig. A covid idején, amikor nem lehetett hagyományos istentiszteleteket tartani új megoldások felé kellett nyitni. Az online térbe áthelyezett istentiszteletek önmagukban nem érték el a céljukat, ezért a technika által szemléletesebbé kellett tenni azokat. Így érkeztünk el a fotómeditációhoz.

A látható kép elindítja a gondolatot, kialakul egy mondanivaló, ami felragyogtat bennünk egy bibliai üzenetet. Így a fotó már az ige szolgálatában áll, szemléltet és elmélyíti azt – így foglalta össze Steinbach József a fotómeditáció lényegét. Az est további részében konkrét képekkel szemléltette ezt. Saját fotóiból hozott példák alapján vezette be a közönséget, hogy egyes képek hogyan kapcsolódhatnak össze Isten igéjével, és milyen gondolatokat éleszthetnek fel. A nyolc konkrét példa után további nyolc képet mutatott, hogy azokat a megjelentek magukban értelmezzék.

A képek elemzése közben számos, napjainkat érintő fontos mondanivaló is elhangzott, az Úrnak tetsző, boldog élet kiteljesedésére mutató üzenettel.

A Kanizsai Esték programsorozat további előadásokkal folytatódik, a következő meghívott vendég Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke lesz. Ő február 18-án A református egyház felelőssége a magyar nemzetért címmel tart előadást. Ezt követően február 25-én Dr. Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, március 4-én Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, március 11-én Azbej Tristan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság vezetője tart előadást.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Aki pedig internet útján szeretne csatlakozni az előadásokhoz az a Nagykanizsai Református Egyházközség Facebook oldalán, vagy Youtube csatornáján megteheti azt. 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 15386
Összesen 2009. június 2. óta : 32213847