Pályázat Intézményvezetői Állás Betöltésére

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2022-03-12 07:18:09

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola
és Kézilabda-Utánpótlásközpont intézményvezetői pályázatának kiírása és közzététele

ALAPINFORMÁCIÓK       

      

PÁLYÁZATI CÍM

•             Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség, mint fenntartó képviseletében: Dr. Kálmán Csaba Gábor lelkipásztor 8226 Alsóörs, Templom utca 14.

•             A borítékon kérjük feltűntetni: „Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont – Intézményvezetői Pályázat”.

•             A pályázatokat ajánlott küldeményként, két példányban kérjük benyújtani.

________________________________________

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE       

•             2022. április 10. (vasárnap)

•             A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Dr. Kálmán Csaba Gábor lelkipásztortól

(A fenti pályázati postai címen, valamint e-mailben: kalman.csaba.gabor@gmail.com címen és telefonon: 06-30/431-17-20),

továbbá Mészáros Károly igazgatótól (refendrodi@gmail.com címen és telefonon: 06-70/371-85-02).

________________________________________

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE      

•             2022. április 29. (péntek)

•             A pályázat megjelenik a Magyarországi Református Egyház, a Dunántúli Református Egyházkerület, a Református Pedagógiai Intézet, az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség, Alsóörs Község, valamint az intézmény honlapján. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatott a fentieken túl más formában is megjelentesse, közzé tegye.

 

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont Intézményvezetői Pályázatának Kiírása és Közzététele     

        

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV     

•             ALSÓÖRS-LOVASI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA 8226, Alsóörs, Templom utca 14.

________________________________________

A MEGHIRDETETT ÁLLÁS, ÉS A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA   

•             Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont intézményvezetői állása, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18. Az intézményvezetői megbízás időtartama: 2022. augusztus 1-től 5 évre, 2027. augusztus 1-ig szól.

________________________________________

KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK

•             pedagógus munkakör betöltésére jogosító főiskolai szintű végzettség

•             pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség

•             minimum 5 év szakmai gyakorlat

•             magyar állampolgárság, büntetlen előélet

•             rendezett, aktív református egyháztagság

•             a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejű pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

________________________________________

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN ELŐNYT JELENT

•             Matematika-bármely szak, testnevelés-bármely szak, fizika-bármely szak, informatika-bármely szak.

•             Pedagógus házaspár.

________________________________________

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK     

•             Az illetmény megállapítása és a juttatások tekintetében irányadóak a hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései.

Cafeteria juttatások, lakhatási támogatás.

________________________________________

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL 

•             Europass rendszerű szakmai, valamint részletes önéletrajzot

•             végzettségeket igazoló okmányok másolatát

•             a szakmai gyakorlat meglétének igazolását

•             Lelkipásztori ajánlást

•             3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

•             a következő nyilatkozatokat:

•             a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, s azt az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség Presbitériuma, mint fenntartó testület, nyílt- vagy zárt ülésen egyaránt tárgyalhassa.

•             a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

•             a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus munkakörben történő munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé.

________________________________________

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből esetlegesen keletkező kártérítési kötelezettséget, és nem vállalja át a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő bárminemű költség megtérítését sem.

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 15716
Összesen 2009. június 2. óta : 32214177