A növekedést Isten adja

Márton Gergely, 2022-03-25 07:13:11

Az Országos Óvoda Program keretében Móron református óvoda és minibölcsőde épül. Március 22-én ünnepélyes istentisztelet keretében helyezték el az intézmény alapkövét. „Az alapkő letétele ebben a nehéz időben mindenképpen annak a reménységnek a kifejezője, hogy hiszünk a megoldásban, a jövőben, hiszünk az Úr megtartó kegyelmében” – mondta Steinbach József püspök igehirdetésében.

Az épülő Ábrahám János Református Óvoda és Mini Bölcsőde udvarán Steinbach József Pál apostol Timóteushoz írt második levelének üdvözlését helyezte az ünneplő gyülekezet szívére: „Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.” (2Tim 1, 1-2)
„Küldöttek vagyunk a Krisztusban való élet ígérete szerint és küldöttek vagyunk, hogy a Krisztusban való életet hirdessük és megjelenítsük” – mondta a püspök az igére utalva. Isten azért mutatta meg nekünk határtalan szeretetét Jézus Krisztusban, hogy megújuljon az életünk. Ez az óvoda is azt hirdeti, hogy nincs jövő másként, csak ha bűntől megrontott életünket megújítja Jézus Krisztus szeretete. A Krisztusban való megújult élet az Ő eszközévé lesz abban, hogy mások életében is kivirágozzék az új élet.

A móri Ábrahám János Református Óvodának is az a küldetése, hogy a legfogékonyabb korban, a legkisebbek életében is megjelenjen majd az új, krisztusi élet. A püspök áldott küldetésnek nevezte ezt, megágyazni a hitnek, a reménynek, a szeretetnek, az értelmes és tiszta lelkiismeretes életnek. Az új élet az örökéletben való reménység, ahol lehet lassabban élni, nem kell másokon átgázolva törtetni. Az öröklét távlatában van idő megbocsátani, újrakezdeni, odafigyelni másokra. A Krisztusban való élet szolgálatát az Úr megáldja és valósággá lesz bennünk és általunk mások számára is: „Hisszük, hogyha Isten igéje hirdettetik ebben az intézményben is, akkor a mag kihajt, ha Isten igéje elhangzik, az nem tér vissza üresen, az elvégzi a munkáját”.

Ahhoz, hogy az isteni ígéret valóság legyen, kell a kegyelem, a békesség és az irgalom. A kegyelem az Úrtól nekünk, érdemteleneknek, irgalom másokhoz ebben a megkeményedett, irgalmatlan világban. Ennek a kettőnek a summája a békesség. Békesség Istennel, egymással gyülekezetben, egyházban, közéletben, a világban, békességben önmagunkkal: „Urunk add, hogy a Te kegyelmedből és irgalmadból részesülve és továbbadva lehessünk békességszerzők” – zárta igehirdetését Steinbach József áldást kérve a gyülekezet, az óvoda, a dolgozók, gyermekek és szülők küldetésére. Köszönetet mondott az intézmény létrejöttét támogató kormánynak, Soltész Miklós államtitkárnak, Törő Gábor országgyűlési képviselőnek, Fenyves Péter polgármesternek, a móri gyülekezetnek.

A hálaadó istentiszteleten igei és imádságos szolgálattal vett részt Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző, Imre Bálint, a Mezőföldi Egyházmegye esperese és Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos.

A beruházást Veres Péter, a Móri Református Egyházközösség lelkipásztora ismertette. Elmondta, hogy az 560 négyzetméteres épületben két óvodai és egy minibölcsődei foglalkoztató szoba lesz öltözővel és mosdóval. 60 négyzetméteres tornaszoba, egy 28 négyzetméteres többfunkciós helyiség, sószoba és logopédiai szoba is helyet kap az épületben. A dolgozók részére irodák, öltöző és tárgyaló terveztek. Kialakításra kerül melegítő konyha kiszolgáló helyiségekkel. A modern, szigetelt épület megfelelő hőmérsékletét korszerű hőszivattyú biztosítja. Kint árnyékolt, burkolt teraszok és 1400 négyzetméteres parkosított és felszerelt óvodai és bölcsődei játszóudvar készül. A befejezés várható dátuma 2022. november 23-a.  A költség bruttó 615 millió forint.

Szabó Gábor egyházkerületi világi főjegyző köszöntőjében a keresztelés sákramentumának igéjét hozta a gyülekezetnek. Elmondta, hogy a keresztelés alkalmával a gyülekezet is fogadalmat tesz a gyermek hitben való nevelésére, az óvoda erre a szolgálatra alkalmas. Örömét fejezte ki az intézmény létrejöttéért, és Isten áldását kérte a gyülekezet gyermeknevelői szolgálatára.

Fenyves Péter polgármester örömének adott hangot, hogy ismét fejlődhet Mór városa, és arra buzdította a város fiatal közösségét, hogy töltse meg élettel, gyermekkel az új intézményt.

Törő Gábor országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy egy kivételével a város valamennyi iskolája fel lett újítva az elmúlt időszakban, így az egyházi fenntartásúak is, bizonyítva, hogy talán még az államnál is jobb fenntartói az intézményeknek. A politikus hozzátette, hogy az óvoda, a bölcsőde és a közösségépítésben is az a fontos, hogy mindig alulról, az alapoknál kell kezdeni a munkát.

Soltész Miklós államtitkár elmondta, hogy a református egyház összességében 38,4 milliárd forintból, országosan 71 helyszínen 220 csoportszobát újíttat fel vagy építtet. Ezek 5500 férőhelyet jelentenek, közülük 3500 teljesen új óvodai férőhely. A gyermekekért tett erőfeszítések a jövő építésének garanciája – mondta.

A beszédek után elhelyezték az alapkőbe az időkapszulát, amiben többek között Pál apostol Korinthusiakhoz írt első leveléből vett ige került: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” (1 Kor 3,6-7)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16451
Összesen 2009. június 2. óta : 32214912