Legyünk násznép, lássák rajtunk a krisztusi örömöt

Márton Gergely, 2022-03-29 07:25:52

„Ne a saját éltünkben keressük Istennek a lábnyomait, hanem Krisztusnak az életében keressük a saját életünket. Erre való a böjt” – mondta Balog Zoltán püspök Balatonarácson. Böjt negyedik vasárnapján a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke mellett Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is szolgált a Balaton-parti település több száz éves templomában.

A Balatonarácsi Református Egyházközség - írásos dokumentumok szerint - 1545 körül alakult. A település közigazgatásilag Balatonfüred része 1954 óta, de gyülekezeti szempontból teljesen önálló, olyannyira, hogy kétízben is esperesi székhely lehetett. Császár Attila lelkipásztor, a Veszprémi Református Egyházmegye volt esperese, a gyülekezet jelenlegi lelki vezetője így vall arról, hogy Balatonarácson napjainkban is van aktív, erős református gyülekezet: „Ebben benne van az elődök hite és imádsága, de benne van az utódok hithűsége és tenni akarása is. Azoké, akik megtanulták a kevésen is hűséggel való sáfárkodás alázatát, a tradíció erejét, megtapasztalva saját életük folyamán Isten megtartó kegyelmét. Laus viventi Deo!”

A sok megpróbáltatás után felépült második templomuk (az első imahelyüket az ellenreformáció idején, a bátor védekezés ellenére is elvették tőlük) harangja minden vasárnap sok Jézust követő keresztyént hív Istent dicsérni.

Március 27-én kiemelt alkalomra gyűltek a hívek. Aznap igei és imádságos szolgálattal két püspök is velük együtt adott hálát az Úr megváltó szeretetéért.

„Számunkra különleges ez a mai nap, mert a több száz éves múlttal rendelkező templomunkban egyszerre két püspök is jelen van. Egyedüli a történelmünkben azért is, mert most a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke is megtisztelt minket. Köszönjük az Úrnak, hogy a mai napra idevezérelte őket.” – köszöntötte a megjelenteket dr. Sípos Árpád, a Balatonarácsi Református Egyházközség alapítványának kurátora.

Hálaadás vigasztalásért (2Kor 1,3-7)
Steinbach József püspök a lekcióban a Korinthusiakhoz írt második levélből vett igét helyezte az ünneplő gyülekezet szívére, majd imádáságra hívott: „Szabadításod örömével ajándékozz meg bennünket, teremts bennünk és körülöttünk békességet igéd és lelked által. Böjt idején húsvéti reménységgel kérünk Urunk.”

Jézus tanítása a böjtről (Mk 2,18-22)
Balog Zoltán igehirdetésében Márk evangéliumából vett ige alapján szólt a böjt igaz értelméről. Elmondta, hogy Isten az Ő próbatételeivel is vezet, tanít bennünket. A biblia nem az önigazolás könyve, hanem a tiszta forrás, Isten vigasztaló, erőt adó, hálára ébresztő, iránymutató szava, amit nap mint nap elkérhetünk az Úrtól. Így szól hozzánk az ige által a böjt igazi értelméről is.
Ebben a negyven napban lemondunk jó dolgokról, másként élünk, mint egyébként. Ennek az egyik üzenete az, hogy miként rendje van az egyházi évnek, úgy van rendje a mi életünknek is. A húsvét előtti időszak arról szól, hogy - kizárva minden lényegtelent a napjainkból - arra tudjunk figyelni, amit elrontottunk az életünkben. „Lemondani azért, hogy ne foglalja el más a helyét annak, ami fontos. Ha megüresíted az életedet arra, ami a lényeg, akkor azzal tudsz foglalkozni, amire igazán szükséged van” – mondta a püspök rámutatva, hogy a kiüresítéssel helyet teremtünk Istennek, hogy ezáltal örömmel ismerjük fel az Úr szabadító jelenlétét életünkben.

A világ megsüketít és elvakít a hamis dolgokkal, álmegoldásokkal. Isten szelíd szava viszont kinyitja a szemünket arra, ami az igazi megoldás, hogy az Ő dicsőségére és mások javára tudjunk kiteljesedett életet élni.
A püspök kiemelte, hogy a böjt negyedik vasárnapján, az örömnek a vasárnapján az az üzenet, hogy gyásznép helyett legyünk násznép, hogy vegyük észre a csodát, hogy itt van a vőlegény, a teremtő, a megváltó, aki helyre állítja az éltünket: „Ami leginkább hiányzik ennek a világnak az életéből, hogy a keresztyének úgy mutassák meg a saját életüket, mint ami vonzó, örömteli élet, hogy lássák rajtunk, milyen jó Jézus Krisztus közelében lenni”. A böjt azért lehet derűs, mert ezzel a legfontosabbal foglalkozhatunk, az elhagyható helyére odaengedjük azt, ami elhagyhatatlan.

A nagypéntek egy velünk élő valóság, újra és újra átéljük annak nyomorúságát, szenvedését, most is a háború borzalmaiban, de mindig ott van újra és újra a szabadulás öröme is. Meghalni és feltámadni a Jézus Krisztusban, együtt szenvedni és együtt győzni Jézus Krisztussal azokért, akiket ránk bízott. A hitünket másokért éljük, a ránkbízottak javát nézve, őket a hit útjára terelve. „Akkor boldog egy ország, az egyház, ha vannak olyanok, akik így élnek. Isten dicsőségére és az emberek javára. A böjt újra és újra felkínálja ezt lehetőséget.” – zárta igehirdetését Balog Zoltán.

Az ige szavára felelő imádságában Császár Attila hálát adott az Úr életünket fényesítő találkozásáért, a böjti időszak töltekező, megerősítő lehetőségéért.
Megköszönte a Balog Zoltánnak az igehirdető, Steinbach Józsefnek a liturgia szolgálatát, és áldást és erőt kívánt életükre, szolgálatukra.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16291
Összesen 2009. június 2. óta : 32214752