Ismét megszólalt a pápai diákharang, jelezve, hogy útnak indult egy évfolyam az alma materből

Mayerné Pátkai Tünde, 2022-05-03 09:47:39

Istennek legyen hála, hogy a világjárvány után, 2022. április 30-án, szombaton végre ismét a megszokott hagyományok szerint tarthattuk meg végzős növendékeink ballagását.  A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona 61 végzős növendékét reggel 7 órakor hívta utoljára iskolába az ősi diákharang. Az alsóbb évesek díszsorfalba állva adták meg a tiszteletet a templom előtti térről bevonuló ünnepelteknek, majd a 11.-esek küldöttsége adta át a feldíszített osztálytermeket a ballagóknak.

Miután zárt körben az osztályfőnökök - Goór Judit 12. B, Fekete Ildikó 12. C és Kondics Gergely 12. M- elköszöntek tanítványaiktól, megkezdődött a belső ballagás. Maturandusaink énekszóval és a diákharang csengése kíséretében végigjárták az iskolaépületet, elköszöntek az osztályoktól, az egyházkerület könyvtárától, a tanári irodáktól, az ismerős és évek óta megszokott közösségtől.

A ballagás nyilvános része 8.45-kor a református templomban folytatódott György András felvidéki, somorjai református lelkipásztor igehirdetésével, aki János evangéliuma 15. részéből választott verseket idézett: „ Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!” Bíztató, bátorító szavai rávilágítottak arra, hogy Isten nem statisztákat gyűjt maga mellé, hanem olyan embereket, olyan fiatalokat, akikkel célja van, akikre küldetést bíz. A gyümölcstermés fáradságos munka ugyan, amit az ünnepeltek a diákévek alatt is megtapasztalhattak már, de Isten erőt és társakat is adott hozzá, és ezután is bízhatnak az Ő segítségében. A legfőbb feladat pedig az érettségiző diák számára nem csupán az egyetemi felvételi, hanem a krisztusi szeretetben való kiteljesedés. 

Az igehirdetést követően Baráth Julianna igazgatónő beszéde következett. Elmondta, hogy amikor négy évvel ezelőtt a most ballagó diákokkal kezdte el a pápai gimnáziumban igazgatói feladatát, maga sem gondolta, hogy egy valóságos kalandtúra részese lesz. Nem a hagyományokat kellett csupán folytatnia, hanem sok mindent közösen tanultak meg pedagógusok és diákok a járvány miatt, például mit jelent a Teams, a digitális órarend, a védettségi igazolvány vagy a kontaktkutatás. Mintegy túlbiztosított biztonsági öv, védte meg Isten kegyelme a református gimnázium közösségét.

Ha bibliai példát keres erre a helyzetre, akkor az jut eszébe, hogy úgy vezetett bennünket a mi Urunk, mint a pusztai vándorlás során választott népét. Mózes Kánaán határhoz érve összefoglalja az út tapasztalatait és arra kéri a népet, hogy válasszák az életet! „Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és sokasodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. „(5. Móz.30, 15-16.) Erre biztatta a ballagó diákokat is, hogy minden körülmények között válasszák az életet!

Igazgató Asszony beszéde után Márkus Mihály, a Pápai Református Egyházmegye esperese, az intézmény igazgatótanácsának elnöke köszöntötte a ballagókat az iskolafenntartó Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége nevében a Zsoltárok könyve 37. részének 37. versével: ” Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!”


Brenner Boglárka végzős, tánctagozatos diákunk búcsúzott az iskolától ballagó diáktársai nevében, majd Mosonyi Anna 11. évfolyamos tanuló tolmácsolta az itt maradók jókívánságait. Holb Enikő Villő 12. C osztályos növendékünk lenyűgöző zongorajátéka után ünnepélyes zászlóátadás, majd a kopjafára a végzősök szalagjainak felkötése következett. Egyed Katalin a 12. M-ből egy gyönyörű népi áldást énekelt, azután alapítványaink és egyéni támogatóink jóvoltából a ballagási jutalmak átadására került sor. Mivel ebben az évfolyamban sok kiemelkedő OKTV versenyeredményt elért és művészeti területen is tehetséges és szorgalmas diákunk tanult, ezért nagy örömmel adtuk át az alábbi jutalmakat. Tarczy – díjat kapott Brenner Boglárka és Holb Enikő Villő. Vitéz- Kovács Lajos Jenő- az iskola jó tanulója, jó sportolója Csatlós Jácinta, Bódis-díjas Vásárhelyi Piroska lett. Szőllősy- díjban Duba Dorottya és Tóth Zoltán, Bodola-díjban Balázs Sámuel, Böröczky Sándor-díjban Kántor Zalán részesült. Képzőművészetis plakettet Lőricze Viktória és Rácz Gáspár, Táncművészetis plakettet Egyed Katalin, tantestületi jutalmat Sántha Mátyás, igazgatói dicséretet Mátics Napsugár és Schandl Levente vehetett át.

Szeretettel és áldáskívánással bocsátottuk útra a református templomból végzős diákjainkat, akik részesei lehettek a szép, pápai hagyománynak, végigvonulva a belvároson, a kastélyparkban, a városi ballagás keretében elbúcsúztak szeretett diákvárosuktól is.

Kívánjuk, hogy sikeres érettségi vizsgáik letétele után továbbra is segítse és vezesse mennyei Atyánk mind a 61 végzős tanítványunkat további életútjukon.

                                                                                         Mayerné Pátkai Tünde
                                                                                            igazgatóhelyettes

/Fotók: Kerpel Péter/


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 15., Monday,
Mária napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9709
Összesen 2009. június 2. óta : 32269717