Ószövetségi szómutató szótár

Márton Gergely, 2022-05-29 08:02:29

A Biblia alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Isten dicsőségére és a másik ember javára éljünk, és Isten országát építsük ebben a földi világban, rámutatva arra az egyetlen megoldásra, amelyet csak az Úr adhat töredékes emberlétünk számára” – mondta Steinbach József az Ószövetségi szómutató szótár digitális könyvbemutatóján a Magyar Tudományos Akadémián. A Babits Antal által összeállított online kiadvány a Magyar Bibliatársulat honlapján mindenki számára ingyen elérhető.

Az Ószövetségi szómutató szótár lehetőséget biztosít arra, hogy megtudhassuk, hogyan hangzottak a bibliai szerzők szavai eredeti összefüggésükben. Tanulmányozásával többet érthetünk meg üzenetéből – a szavak konkrét jelentésén túl a nyelvi-irodalmi sajátosságokat éppúgy, mint a hangzás, a stílus és a teljes nyelvi valóság gazdagságát is.
A Szómutató szótár a Szentírás szavait ábécé-rendbe szedve megmutatja előfordulásaik pontos helyét és számát. Segítségével átfogó képet kaphatunk a Szentírás valódi tanításairól és a különféle felekezeti hagyományokhoz való viszonyáról. Összesen 9328 szócikk található az online kiadványban, 731 arámi, a többi héber. Az idézett igehelyek közel 275.000 szentírási mondatból állnak.

Május 25-én, az MTA Könyvtár és Információs Központ 2. emeleti konferenciatermében tartották meg az Ószövetségi szómutató szótár digitális könyvbemutatóját. A jelenlévőket Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntötte, majd méltatta az „egyedülálló, tudományos és kultúrtörténeti jelentőségű” hiánypótló munkát, amely az Ószövetséget – annak eredeti szövegét – a nagyközönség, a fiatalok számára is közel hozza. Rámutatott arra, az Ószövetségi szómutató szótár annak is példája, hogy a hit és a tudomány nem egymást kizáró, hanem komplementer, egymást kiegészítő területek.Steinbach József püspök a kiadványt méltatva elmondta, hogy a Biblia a zsidókeresztyén kultúránk alapirata, szellemi-lelki-hitbéli gyökereink foglalata: „A Szentírás az Istennek tetsző hit és élet egységét tárja elénk, hogy az emberi életet is egésszé, széppé, áldott, felemelt életté formálja Isten eredeti gondolata szerint.”  Kiemelte, hogy számunkra a Biblia Isten kijelentése, amiben ma is szól hozzánk az Úr. Általa válunk alkalmassá arra, hogy Isten dicsőségére és a másik ember javára éljünk, és Isten országát építsük ebben a földi világban, rámutatva arra az egyetlen megoldásra, amelyet csak az Úr adhat töredékes emberlétünk számára. Kiemelte, hogy ehhez szükség a napi kegyesség, a rendszeres Szentírás-tanulmányozás. Azonban azt is elismerte a püspök, hogy nehéz olvasmány a Biblia, szükségesek hozzá a közérthető segédanyagok. Ezért üdvözölendő Babits Antal hatalmas munkája, amely a Szentírás, ezen belül az Ószövetség eredeti nyelven való tanulmányozásához ad óriási segítséget. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy munkája által feltárul az eredeti szöveg többlete, kitárul az Ószövetség csodálatos világa: „Sokakkal együtt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökeként, tagegyházunk nevében is hálás szívvel mondok köszönetet ezért az óriási munkáért, és mindazoknak, akik segítették, támogatták e munka közkinccsé tételét. Minden tiszteletet és hálát megérdemel ez a nagy ívű munka. Legyen a Mindenható áldása a szerzőn és minden Bibliát tanulmányozón, hiszen a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.”Szintén méltatta a kiadványt Székely János katolikus püspök és Frölich Róbert Országos Főrabbi. Az olvasók figyelmébe ajánlotta az online szómutató szótárat Pecsuk Ottó a Magyar Bibliatársulat főtitkára, majd projektoros kivetítéssel szakmai bemutatót tartott Karasszon István hebraista szaklektor, valamint Babits Antal szerző-szerkesztő.

Az Ószövetségi szómutató szótár a Magyar Bibliatársulat honlapján mindenki számára ingyen elérhető bármilyen modern digitális eszközről. https://bibliatanulmanyozas.bibliatarsulat.hu/oszovetsegiszomutato/

(Képek: Magyar Kurír / Lambert Attila)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 05., Tuesday,
Emese , Sarolta napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3719
Összesen 2009. június 2. óta : 31582309