„Örüljetek az Úrban...!” - REND 2022. (Vasárnap)

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2022-07-04 09:29:29

Az Úr kegyelméből kilencedik alkalommal rendezhetjük meg a REND-et, a Református Egyházi Napok – Dunántúl elnevezésű református fesztivált. A rendezvény három nap alatt több mint száz programmal járja körül az öröm témakörét. Weboldalunkon és a Facebook-csatornánkon nyomon követheti az eseményeket.  

 

Hála és köszönet

Nehéz szavakba önteni azt a hálát és örömöt, amit az elmúlt napok forgataga után érzünk.  A Pannonia Reformata csapata (múzeum és kávézó munkatársai, valamint lelkes segítőink) nevében szeretnék köszönetet mondani a rendkívüli érdeklődésért, a sok kedves szóért, elismerésért, mosolyért, örömteli ölelésért, önfeledt rácsodálkozásért, szeretetért, élményért, amit az elmúlt három nap alatt az Úristen kegyelméből együtt tapasztalhattunk meg. Ezért érdemes ebben a szolgálatban megállni! Jutalmunk, hogy tehetjük!

A múzeum nyitása óta (2018) minden tárlatvezetésünk során elmondjuk, hogy a múzeum nem a miénk, hanem mindannyiunké, a mi közös, keresztyén gyökereink forrása. Nos, az eddig elmondott szavak, most váltak igazán valósággá.

Az Ótemplom falai között több ezer református testvérünkkel és érdeklődővel élhettük át az összetartozás, a közös értékrend, a „Hajlék az örökkévalóságban”, a hazaérkezés örömét, az „Áldás, békesség!” valódi jelentését.  Öröm volt látni, hogy családbarát múzeumunkban minden korosztály megfordult, keresztyén testvérként köszönthettük egymást. A baba-mama szobától kezdve a kiállítótereken át, a hangulatos udvar, a kávézó, az utcai terasz, a múzeumi bolt, az eperfa alatti füves terület minden szeglete benépesült, örömteli találkozások színhelyévé vált.

A Miatyánk kiállítás megnyitója, a gyermek által elmondott ima, az önfeledt családi „Játék az eperfa alatt”, a zene nyelvén megszólaló hitvallások, a magyarságtudatunkat megerősítő előadás, a basszusgitár húrjainak pengése, a templomi koncertek, az udvari színpadon, fiatalok előadásában felcsendülő Istendicsőítések egyszerre voltak mindannyiunk számára felemelőek és megrendítőek, szórakoztatóak és elgondolkodtatóak. Minden percük szívet melengető élmény volt.

Kávézónk és vinotékánk teraszain is pezsgett az élet. A három nap során szintén több ezer vendég fordult meg, beszélgetett egy-egy különleges kávé, limonádé vagy fagylalt mellett. Az esti borkóstolók hangulatát még a péntek esti viharos szél sem tudta elfújni. Jó volt együtt, REND-ben megélni és megünnepelni, hogy Isten szeretete minden időben velünk van és átölel bennünket. Soli Deo Gloria!
(Halászné Kapcsándi Szilvia P*R múzeumvezető)

__________________

 

Az Aranyakkord koncertje zárta a REND Fesztivált


Egyáltalán nem nevezhető gyakorinak az a kép, hogy állva tapsolnak az emberek egy templomban, az Aranyakkord pápai koncertjének záróperceiben azonban erre is sor került.


A Quimby-frontember, Kiss Tibi és a kiváló gitáros-producer-hangmérnök, Vastag Gábor 2018-ban indította útjára az Aranyakkord formációt. Repertoárjuk egy részét olyan dalok képezik, amelyek már egy ideje megszülettek, de végül a Quimby-lemezek helyett a képzeletbeli dalspájz polcaira kerültek. Ezeket aztán Tibi időről-időre elővette, és pengetve csiszolgatta, játszotta őket újra, Gábor pedig gyakran csatlakozott hozzá. A saját közös szerzemények mellett az improvizációnak is bőven jut hely, amitől az egész kap egy kicsit tábortűzi, utcai zenélős hangulatot, ehhez pedig hozzájárul a minimalista hangszerelés is, hiszen a két gitár mellett csak ütőhangszerek szólalnak meg.


Kiss Tibi szerint a dalaikban gyakran megjelenik, hogy a belső párbeszéd tulajdonképpen egy felső erőhöz szól, a spiritualitást nem lehet kikerülni – vallja az énekes-dalszerző, aki saját hitéről is nyíltan beszélt a koncertet követő riportban. – Nehéz szavakkal kifejezni mindezt, de hiszek egy felső erőben, egy rendező elvben, ugyanakkor néha én is elveszítem a hitemet, de mindig vissza-visszatér bennem és olyankor imában is szólok hozzá.


A zenekar egyébként nem első alkalommal lépett fel templomban, az viszont nem jellemző, hogy világosban koncertezzenek. Először frusztrálta őket az, hogy látják a közönséget, és fordítva, de aztán mégis azt tapasztalták, hogy így is működött a dolog és fel tudtak szabadulni. „Csak ki kell nyitnia az embernek a szívét, lelkét és lesz, ami lesz. Működött – fogalmazott Kiss Tibi.
(Szalóky Zsolt)

___________________________

 

Záró istentisztelet


Vasárnap de. 10 órakor az Újtemplomba gyülekezetünk össze, hogy részesei legyünk a záró istentiszteletnek. A gyülekezetet először Dr. Hoppál Péter államtitkár köszöntötte, aki többek között elmondta, hogy neki a mostani REND alapigéje a Filippi 4:4 konfirmációi igéje is egyben.

Majd dr. Nemes Pál főgondnok köszöntő és köszönő szavait hallgattuk meg. Az istentiszteleten a litugiában köszöntéssel, igeolvasással, imádsággal szolgált Máté László kerületi főjegyző, Farkas Gergely püspöki tanácsos valamint Szakács Gergely és Pásztor-Dudinszki Éva lelkipásztorok. Hallgathattuk a REND kórusát is. 


Márkus Mihály esperes lendületes igehirdetésének alapigéje János evangéliuma 15:11 „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” Prédikációjában feltette a kérdést, hogy vajon mennyire látszik rajtunk a fesztiválon is sokszor idézett, és az alapigében is említett öröm. Az Újszövetség eredeti görög szövegére utalva kifejtette, hogy az öröm „betöltetik és beteljesedik” az életünkben, azaz Istentől jön a szívünkbe, és átformál bennünket. Ez a hatalmas öröm meg kell, hogy látszódjon rajtunk. Az igében említett öröm nemcsak hatalmas, hanem tartós is. A teljes öröm betölti az ürességet, és a hiányost egésszé teszi. Mindez az Isten munkája, amit hálás szívvel fogadhatunk. Megemlítette, hogy a textus előtti részben a Szentírás a Krisztusban maradásra hív a szőlőtő és a szőlővesszők képével. Ezeket azért mondta el Jézus, hogy mindenkori tanítványai lássák, hogy csak a Krisztusba oltott élet tud teljes örömöt teremni. 


Beszélt arról is, hogy milyen volt Jézus Krisztus öröme, mikor is örvendezett Ő. Akkor, amikor Isten akarata beteljesült, amikor hálát tudott adni Neki. Jézus tudta, hogy öröm van a mennyben, az Atya és az angyalok is örülnek minden megtérő bűnösnek. Esperes úr kérdezett mindannyiunkat, hogy rácsodálkoztunk-e már Jézus örömére, próbálkozunk-e, törekszünk-e, hogy eleget tegyünk a mindenkori örvendezés felhívásának. Miközben elgondolkodtatott bennünket, hogy mi mindenben keresi a ma embere az örömöt, idézte Füle Lajos: Az elég titka című versét. Utalt arra is, hogy abban leszünk igazán jók, amit sokat gyakorolunk. Most, amikor annyi öröm ért bennünket a REND-en, igazán hálát adhatunk, és vihetjük magunkkal, gyakorolhatjuk az öröm forrásának felismerését a hétköznapokban is. 


Az istentiszteleten sor került a Kerület által meghirdetett „Örüljetek az Úrban” középiskolás rajzpályázat eredményhirdetésére. A díjazottakat Kerpel Péter művésztanár, pápai presbiter ismertette és hívta ki, hogy átvegyék jutalmukat az egyházkerület vezetésétől.


Farkas Gergely tanácsos ismertette, hogy reménység szerint a 2024. évben a Tatai Egyházmegye ad majd otthont a következő REND fesztiválnak. A Tatán megtartandó találkozó alapigéje  „Mert nálad van az élet forrása”  Zsolt. 36:10. Ezután sor került a REND zászlajának átadására, melyet a Pápai Egyházmegye elnökségétől, miután Tóth József egyházmegyei főgondnok felkötötte az idei REND szalagját, Gerecsei Zsolt, a Tatai Egyházmegye esperese vett át. Mindenkit meghívott a következő REND-re, hangsúlyozva, hogy Tata vár bennünket. 


Zárszavában Steinbach József püspök úr hálát adott a sok-sok találkozás lehetőségéért, mert ezek örömre hangoltak mindannyiunkat, megadták a dunántúli reformátusoknak az összetartozás nagy családi élményét. Ez a REND a maga nyitottságával, mikor is saját központunkba, intézményeinkbe hívtuk a dunántúli reformátusságot, szélesre tárta kapuit mindenki előtt, ugyanakkor minden program igei fonalra volt felfűzve, nem hallgattuk el sosem, hogy kik vagyunk, és miben hiszünk. Hálaadással adózott elődjének, dr. Márkus Mihály püspök úrnak, és mindazoknak, akik 2004-ben létrehozták ezt a fesztivált, és kifejezte reménységét, ahogy eddig, ezentúl is megtart bennünket Urunk. 

Az együttlét végén - hasonlóképpen dr. Nemes Pál Főgondnok úr az alkalom elején mondott köszönő szavaihoz - Püspök Úr is megköszönte mindazoknak a munkáját, akik az idei REND megvalósításán munkálkodtak. Megköszönte Dr. Hoppál Péter Államtitkár úr részvételét, szolgálatát. Kiemelte Farkas Gergely püspöki tanácsos és Márkus Mihály esperes hatalmas munkáját a szervezésben. De hangzott a köszönet szava a házigazda Pápai Egyházmegye és a Pápai Egyházközség felé is, valamint a püspöki hivatal munkatársai, a segítők, az önkéntesek, a kommunikációs szolgálatban résztvevők, a REND kórus, a karnagyok, a Rézfúvós Zenekar, a Pápai Református Ifjúsági Zenekar, a pápai befogadó intézmények, minden előadó, szolgáló és résztvevő felé is. 

A lélekemelő alkalom a Himnusz, a záróének éneklésével és áldásmondással zárult. 
Mindenért Istené a dicsőség!
(Pálfi Zsuzsanna)

_________________________________

 

 

Pécselyi Rézfúvós Zenekar koncertje


A "lélek" és a "lélegzet" szavunk hasonlósága a két fogalom közötti erős kapcsolatra utal. Más nyelvekben is megvan ez a hasonlóság, a latinban például spirare = lélegezni, spiritus = lélek, szellem. Az "inspiráció" szó szintén ebből a gyökből ered, eszerint az ihlethez isteni leheletre van szükségünk. A bibliai teremtéstörténet szerint Isten a földből formált lénybe az isteni lehelet bejuttatásával teremtett embert, adott életet.
Aki valaha szólaltatott már meg rézfúvós hangszert, az tudja, milyen fontos szerepe van abban is a lélegzetnek. Ahhoz, hogy hangot adjon a hangszer, hogy „életre kelljen” a zenész ihletett lélegzetére van szükség. Így teremti meg a fémen keresztül a zenét.

Vasárnap délután az Újtemplomban ez a lélegzet inspirálta zene szólalt meg a Pécselyi Király Imre nevét viselő rézfúvós zenekar által. Karnagyuk, a pápai gyülekezet lelkipásztora, az egyházmegye esperese Márkus Mihály még naszályi lelkészként hívta életre a zenekart.
Az 1998-óta működő rézfúvós banda jelenlegi tagjainak többsége még nem is élt a zenekar alapításakor. A fiatalok bevonása nagyban köszönhető Zubor Imre solymári zenetanárnak.

A REND-en megtartott koncertjük jellegzetesen „fémes” hangzású repertoárja a komolyabb dallamoktól a könnyedebb melódiákig bűvölte el a hallgatóságot. Jól megfértek egymás mellett a klasszikus darabok, a filmzenék feldolgozásai és az egyházi művek. 
(Márton Gergely)

____________________________


Tánc-Lánc virágcsokra


Az idei REND zárónapján, az istentisztelet után az Újtemplom előtti színpadon mutatkozott be a Tánc-Lánc Alapfokú Művészeti Iskola szívderítő, igényes és lelkes műsorával. Egészen apró és nagyobbacska lábak ropták a táncot, gyermektorkokból is zengett a népdal.


Népművészetünk tánc-kincsét őrzi: tanítja-tanulja és műveli ennek az iskolának apraja-nagyja. Müller Anita igazgató vezetésével Robotkáné Horváth Tünde mesterpedagógus, Müller Zoltán, Mészáros Judit és Nagy Borbála táncpedagógusok Csuti Eszter, Scheller Lili Vanda, Rádli Dóra, Baráth Tamás, Kasza Dávid és Szigligeti Gábor pedagógiai asszisztensek segítségével adják át e drága örökséget a gyermekeknek.


Ebből adtak ízelítőt szívmelengető és szemet gyönyörködtető bemutatójukkal a néptáncosok virágcsokrai: a Pipitér, Nefelejcs, Napraforgó, Margaréta, Pipacs és Búzavirág Csoportok, míg Németh Dénes és Barátai húzták a talpalávalót. A népes közönség lelkes tapsa kíséretében láthattunk kalocsai, gömöri, mezőföldi, sárközi, szilágysági, székelyderzsi és kalotaszegi táncokat.
(Némethné Sz. Tóth Ildikó)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 17., Wednesday,
Jácint napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 10936
Összesen 2009. június 2. óta : 32299133