Hajlékunk nemzedékről nemzedékre

Márton Gergely, 2022-09-30 14:12:20

Mezőörsön a helyi gyülekezet, a település, a református egyház és a kormányzat támogatásával nagyszabású beruházásokat hajtottak végre. A közel 1 milliárd forintos fejlesztésből elkészült a Talentum Református Óvoda és Mini Bölcsőde új épülete, valamint a temetőben megépült az új ravatalozó is. Az ünnepi, hálaadó istentiszteleten Steinbach József püspök arról szólt, hogy a keresztyén neveltetésben részesülő óvodások bizonyítékai az Élő Isten jövőre is mutató, gondoskodó szeretetének.

A mezőörsi református közösség számos diakóniai feladatot is ellát. Az Ujvári János Református Szeretetotthonnak hat intézményegysége van, amelyekben több református lelkipásztor szolgál. Számukra a közelmúltban lakásokat alakítottak ki. Mögötte létesült a Talentum Református Óvoda és Mini Bölcsőde új épülete. Ebben a csoportszobát mellett tornatermet, foglalkoztató szobákat, egy nagy többfunkciós aulát, valamint egy modern, 400 adagos főzőkonyhát - amely el tudja látni az óvoda, az Ujvári János Református Szeretetotthon, a mezőőrsi iskola, valamint a környező települések intézményi és szociális étkeztetését - is kialakítottak.

A beruházás elkészültének, és a szintén most épült új ravatalozó megépülésének adtak hálát az Úrnak szeptember 28-án. Az ünnepi istentiszteletre megtelt az óvoda aulája.

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá…” Farkas Gergely igei bevezetője után ifj. Márkus Mihály esperes imádságban mondott köszönetet Isten kegyeleméért és jóindulatért, amivel lehetővé tette az óvoda létrejöttét.

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 90,1) Steinbach József püspök igehirdetésében rámutatott, a hajlék szó a szűkebb otthon értelmezésén túl a hazát, a közösséghez való tartozást is jelenti, és kifejezi a lelki hajlékot, az egyházat is. A 90. Zsoltár arra a hajlékra mutat, ahol maradéktalanul megtapasztaljuk majd az élet teljességét. A mennyei hazára, amelyet Isten elkészített nekünk Jézus Krisztusban. Az Úrral való személyes kapcsolat nélkül akkor is hajléktalanok vagyunk, ha jólétünkben éppen palotában lakunk, Ővele viszont hálaadással tapasztalhatjuk meg óvó, megszabadító, megtartó szeretetét: „Az Úr minden hajlékunk forrása, hogy otthon legyünk ebben a világban, megbecsüljük egymást, hűséggel bánjunk az Úrtól kapott értékeinkkel és műveljük, őrizzük a lakott földet”.

Ez a felismerés reménységet nyújt jelenre, jövőre. A püspök a zsoltáros szavaira mutatva hirdette az örömhírt: Isten Jézus Krisztusban megmutatta nekünk, hogy Ő velünk volt, van és lesz, értünk cselekszik és soha nem hagy el bennünket.
A Mezőörsön átadott óvoda és bölcsőde kisgyermekeiben láthatóan ölt testet az elkészített jövő. Ők lesznek azok, akik a következő nemzedékben is magasztalni fogják az Urat, az Úr által nyújtott hajlékot, megbecsülik majd az Úrtól kapott házat, hazát, egyházat. Nem lesznek sem lélekben, sem hitben hajléktalanok.
„Uram, áldd meg ezt az óvodát, az itt növekvő gyermekeket, a szülőket, az intézmény minden dolgozóját, a fenntartó gyülekezetet, házunkat, hazánkat, népünket és világunkat. Mert valljuk: Uram te voltál, te vagy és te leszel hajlékunk nemzedékről nemzedékre” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Az igére felelve Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban adott hálát az Úrnak az Ő hajlékáért, kérte óvó szeretetét a gyermekekre, az intézményben folyó munkára, a gyülekezetre, az Ő dicsőségéért végzett szolgálatra.

Szőke Barnabás, a Mezőörsi Református Egyházközség lelkipásztora, a település polgármestere köszöntötte az ünnepi alkalmon megjelenteket. Tolmácsolta Novák Katalin Magyarország köztársasági elnökének és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének levélben küldött jókívánságait.

Az elkészült beruházásokat Farkasdi-Sáhó Katalin, a Mezőörsi Református Egyházközség lelkészi hivatalának szakmai vezetője mutatta be.
A gyülekezet presbitériuma kiemelten fontosnak tartja a keresztyén nevelést. Egyhangúan döntöttek arról, hogy átveszik a település óvodáját. A Mezőörsi Talentum Református Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. szeptemberéig a régi óvoda helyén működött. Az új ingatlan megvalósulásához a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja több mint 400 millió forint, Magyarország Kormánya és az Európai Unió a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében közel 130 millió forint támogatással járult hozzá. A beruházás önerejét az egyházközség állta. A modern, minden mai követelménynek megfelelő épületben a csoportszobák mellett kialakítottak korszerű kiszolgáló helyiségeket, sószobát, logopédiai fejlesztő valamint gyógypedagógiai szobát is.

A Talentum óvoda pedagógiai programjának kiemelt területe a gyermekek tehetséggondozása, talentumainak fejlesztése, ezt segíti a tágas, többfunkciós terem is.

A Mezőörsi Református Egyházközség új ravatalozó építésére is támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében, melyhez az önerőt szintén a gyülekezet biztosította. A beruházás során elkészült a 66 négyzetméteres fedett kegyeleti tér, az épület előtt a térburkolat é kialakításra került a parkoló.
A beruházások befejeztével Farkasdi-Sáhó Katalin a gyülekezet nevében mondott köszönetet a Magyarországi Református Egyház, a Dunántúli Református Egyházkerület, a Pápai Református Egyházmegye, az Óvodafejlesztési Projektiroda, Magyarország Kormánya támogatásának és a megvalósításban résztvevőknek.

Farkasdi-Sáhó Katalin, Kállainé Nagy Henrietta, Dr. Nemes Pál

Kállainé Nagy Henrietta intézményvezető elmondta, hogy igyekeznek olyan értékeket átadni a gyermekeknek, amikbe későbbi életük során is kapaszkodhatnak majd. Feladatuk, hogy minden rájuk bízott csemetében kibontsák, erősítsék azt a talentumot, amit Istentől kaptak.
Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok a kerület elnöksége és a dunántúli reformátusok nevében mondott hálát az intézmény megvalósulását biztosító támogatásokért, adományokért, imádságokért. Isten ajándéka a gyermek, felelősek vagyunk a lelki fejlődésükért is, hogy elvezessük őket Jézus Krisztushoz. Ez a missziós parancs az, ami a református nevelési-oktatási intézmények létrejöttét vezeti.

Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Orbán Viktor ünnepi gondolatait tolmácsolta. A miniszterelnök üzenetében kiemelte, hogy az óvoda és bölcsőde új épülete bizonyíték arra, hogy a településen tudják, miként becsüljék meg azt, amit Istentől kaptak. Felelősségünk, hogy ne csupán megóvjuk és neveljük gyermekeinket, hanem növelni is kell őket hitben és hazafiságban is – írta Orbán Viktor üdvözölve a mezőörsi beruházást.
Köszöntötte az ünneplő gyülekezetet Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke és Szabó Gyula mezőörsi plébános.

ifj. Márkus Mihály esperes és Szabó Gyula plébános áldás és felszentelés szolgálata után ünnepélyes szalagátvágással adták át az új mezőörsi óvodát ás a ravatalozót.

A Talentum Református Óvoda és Mini Bölcsőde „használói”, vagyis a település kicsinyei már belakták az intézményt. Az óvónők vezetésével az ünnepségen műsorral köszönték meg új otthonukat. Szőke Barna lelkipásztor az ovisoknak, munkatársaknak felkötötte az intézmény nyakkendőjét, mely jelképezi, hogy mostantól mindannyian a Mezőörsi Talentum Református Óvoda és Mini Bölcsőde közösségének tagjai lettek.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. September 30., Saturday,
Jeromos napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4906
Összesen 2009. június 2. óta : 37694726