Hálaadás a 2022-es esztendő terméséért

Márton Gergely, 2022-11-24 07:27:13

A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége és az Agrárminisztérium úrvacsorai közösséggel egybekötött alkalmon adott hálát a 2022-es esztendő terméséért. A Mosonmagyaróvári Református Egyházközség templomában Steinbach József igehirdetésében arról szólt, hogy minden időben hálával dicsérjük az Urat.

November 21-én a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség temploma adott helyszínt a 2018-ban újra életre hívott hálaadó alkalomnak. A helyi gyülekezetnek és a meghívott vendégeknek Steinbach József püspök hirdette az igét.

„Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!” (Zsolt.147,1) A püspök a 147. Zsoltár alapján szólt az Úr dicséretéről. Isten nagysága, teremtő ereje ráeszméltet a mi kicsinységünkre, arra, hogy halandó, bűnös, erőtlen életünk az Ő megtartó szeretetére szorul. A magasztalásban erő van, mert aki hálaadással le tud borulni az egyetlen, hatalmas és bölcs Isten előtt, ahhoz az Úr lehajol és felemeli magához.

A zsoltáros szavaira mutatva emelte ki, mennyi mindenért adhatunk hálát Istennek: köszönjük Urunk a testi eledelt, a gondoskodó csodát, amivel a terményből ételt adsz, magasztalunk emberi eszközeidért, akik kétkezi munkával előállítják azt számunkra, köszönjük Urunk a lelki eledelt, igédet, ami Lelked által bátorít, vígasztal, erőt ad, köszönjük Urunk megváltó szeretetedet, Jézus Krisztust, és magasztalunk azokért az áldásokért, amik ezekből következnek.
A püspök arra kérte a gyülekezetet, gondolja át mindenki, hogy miért adhat hálát - még a próbatételekben is - az Úrnak. Kiemelte a békesség fontosságát, amely ma különösen aktuális, és imát mondott azért, hogy a háborúban álló feleket mielőbb a békés rendezés irányába vezérelje.

Végezetül Steinbach József kiemelte, hogy életünk minden pillanatában, minden élethelyzetében dicsérhetjük az Urat, de egészen konkrétan az Ő látható egyházában, az Ő templomában magasztalhatjuk Őt: „Vegyük komolyan, a templomba járás rendkívül fontos… A puszta jelenlét hitvallás, hogy fontos a Krisztus ügye, hogy ide tartozol, Isten népének tagja van”. A jelenlét hálaadás az istentisztelet minden egyes részével egyetemben: az énekléssel, az imádsággal, az Igére figyeléssel és az úrvacsorai közösséggel együtt, hogy aztán hitben megerősödve éljük az élet istentiszteletét a mindennapokban.

Az istentiszteleten úrvacsorai közösségben is hálaadással dicsérték az Urat.  

Köszönetet mondott és köszöntötte a hálaadó alkalmon megjelenteket Csáfordy Julianna, a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség lelkipásztora.

Nagy István agrárminiszter arról szólt, hogy aszályos és váláságoktól nehéz évünk ellenére is van okunk a hálára: hálásak lehetünk a földért, a termésért, a tudásért, amely mindennapi kenyerünket adja. A gazdákért, akik művelik a földet, betakarítják a termést. A feldolgozóiparban dolgozó emberek munkájáért, akik a termésből élelmiszert készítenek. Kemény munka van mögötte, de a mindennapi kenyerünk ott lehet az asztalunkon: „Az úrvacsora gyönyörűen jelképezi azt a közösséget, amelyben Istennel élünk. Amit elérünk, az egyszerre Isten ajándéka és az ember munkájának gyümölcse” – mondta a miniszter.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. September 30., Saturday,
Jeromos napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4653
Összesen 2009. június 2. óta : 37694473