Belesímulni Isten oltalmazó szeretetébe

Márton Gergely, 2022-11-26 08:30:31

Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban zajlott az idei, háromnapos Dunántúli Gondnoki Konferencia. Értékvesztett világunkat sújtó háború, energiaválság, infláció: a találkozó fő témája a „hét szűk esztendő” volt. November 18-án kerületünk elnökségével fórumbeszélgetésre került sor, majd másnap előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

Imre Bálint, a házigazda Mezőföldi Református Egyházmegye esperese áhítatában az 57. Zsoltár alapján az oltalmazó Isten szeretetéről szólt.
Az ember természetéből fakadóan keresi az oltalmat a bajban. Az emberi megoldások azonban csalódást okoznak, nem biztosítanak menedéket. Napjaink válsága, a zajló háború és annak következményei rá kell, hogy döbbentsenek bennünket, igazi oltalmunk csak Isten közelében van. A kérdés az, hogy hajlandó-e az ember megszólítani az oltalmazó Istent, hajlandó-e az Úr szárnyainak árnyékába, oltalmazó szeretetébe belesimulni, vagy ragaszkodik az emberi megoldásokhoz: „Panaszra okot adó állapotainkból csak az Ő oltalmazó szeretete képes felemelni, nincs más út!”

Az esperes kiemelte, Isten azzal, hogy a húsvéti feltámadásban elfogadta Krisztus áldozatát, azt is megmutatta, hogy oltalmába fogadta mindazokat, akik Krisztust követve szólítják meg Őt. Ez a mi reménységünk, az oltalmazó Isten jelenléte életünkben. Az Ő gondviselő szeretete minden időben ok a hálaadásra.

Az áhítat után a konferencia résztvevői fórumbeszélgetésen vettek részt egyházkerületünk vezetőségével.

Steinbach József püspök a 2023-as év vezérigéjével, a 134. Zsoltár szavaival köszöntötte a konferenciát: „Emeljétek föl kezeteket a szentély felé” (Zsolt.134,2). A zsoltár Isten áldó, megtartó jelenlétét üzeni, amely Jézus Krisztusban közeljött hozzánk. Felemelni kezünket azt jelenti, hogy az Úrhoz nyújtózkodom, kegyelmébe kapaszkodom. Isten a próbatételekkel is javunkat szolgálja: „Imádkozzunk, hogy kezeink ne lankadt, csüggedt kezek legyenek, hanem szorgos, tevékeny, segítő, gyógyító, másokat bátorító kezek, nagy szükségünk van most erre!”
A püspök köszönetet mondott a gondnokoknak, általuk minden gyülekezetnek és az egyházkerület vezetésének a szolgáló helytállásért, az imákért, hűségért.
Beszámolt a kerület idei örömeiről, kihívásairól. Hálával szólt a REND fesztiválról, a népszámlálás várakozásairól. A kerület kiemelt beruházásaival kapcsolatban elmondta, a válság ezen a téren is jelentős hatással bír. Mindegyik beruházás kormányzati támogatással valósulhat meg, de az Egyházkerület saját büdzséjéből is kell, hogy hozzátegyen. Erre az elmúlt évek felelős gazdálkodása stabil anyagi lehetőséget biztosít.

Az előttünk álló szűk esztendőkkel kapcsolatban a békéért való imádság fontosságát hangsúlyozta Steinbach József, és azt, hogy tudjunk hittel reagálni a kihívásokra, erősödni az öngondoskodásban. 

Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok is ezt állította előtérbe. Meg kell tanulnunk spórolni, tudatosítani kell a gyülekezetekben, presbitériumokban az öngondoskodás fontosságát, nem lehet a segítséget csak másoktól várni. Az egyház országosan igyekszik mindent megtenni a gyülekezetek támogatására, de el kell azon is gondolkodni helyben, hogy ki, miben tud többet tenni ahhoz, hogy legyen hol imádkoznunk. Történelmünk során voltunk már ennél sokkal nehezebb helyzetben is, mondta a főgondnok, de az Úristen mindig velünk volt, hitünk megtartó erővel bír.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző azt emelte ki, hogy a hét szűk esztendőre biblikus választ kell keresni, mindig Isten akaratát követni. Úgy fogalmazott, hogy a szűk esztendőket nem tipikus bő esztendők előzték meg, hiszen azon időben a forrásokat az elmaradások pótlására (templomok, gyülekezeti terek építésére, felújítására) kellett fordítani és nem a tartalék képzésére. Mindazonáltal ezekért a könnyebb esztendőkért hálával tartozunk az Úrnak, és ugyanezzel a hálával kell készülnünk, újraterveznünk az előttünk álló időszakot. Nemcsak az a fontos, hogy miként érkeztünk ebbe a szituációba, hanem az is, hogyan fogunk kikerülni belőle. Gazdagodjunk hitben, áldozatkészségben, közösségeink erejében, odafigyelésben.

Szabó Gábor egyházkerületi presbiteri főjegyző a gyülekezetek közötti kapcsolat segítő erejét emelte ki. Felhívta a figyelmet a megújulás alatt álló Magyarországi Református Presbiteri Szövetségre, amelynek a munkáját a Dunántúlról ő elnökségi tagként segíti. Kiemelte a szövetség szakmai támogató tevékenységét, és a közegyházzal való közös munkát.

Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos a püspöki hivatal működéséről szólt a fórumon. A hivatal munkatársai mindig azt tartják szem előtt, hogy az ügyvitellel dunántúli közösségünket szolgálják, a számok, adatok mögött ismerősök, szolgatársak, barátok vannak. Minden esetben segítő szándékkal állnak a megkeresésekhez, de a megoldást nagyban segíti a kellő idő és a szolgálati út betartása.

A fórumon beszámolók után a nagyszámban megjelent gondnokok kérdezték a kerület vezetőségét, osztották meg gondolataikat.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. February 01., Wednesday,
Ignác napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6310
Összesen 2009. június 2. óta : 34900775