Áldott nyilvánvalóság

Márton Gergely, 2023-01-09 07:42:35

„Legyen nyilvánvalóvá számunkra Isten megtartó szeretete, amely az áldott egyetlen nyilvánvalóság, és amely földi életünk minden valóságát az örökélet távlataiba helyezi” – hirdette Isten vigasztaló igéjét Steinbach József püspök P. Tóth István gyászistentiszteletén. A Mezőföldi Református Egyházmegye egykori esperese, az iszkaszentgyörgyi és móri gyülekezetek volt lelkipásztora 69. életévét betöltve tért haza Teremtő és Megváltó Urához.

Január 7-én Móron a református temetőbe sokan érkeztek, hogy osztozva a gyászoló család fájdalmában búcsút vegyenek P. Tóth Istvántól. A januári tavaszban volt gyülekezeteinek tagjai, barátok, szolgatársak, palástos lelkipásztorok adtak hálát a kegyelem Urának a lelkipásztorért.

P. Tóth István Iszkaszentgyörgyön kezdte szolgálatát 1975-ben. 1984-ben a Móri Református Gyülekezet választotta meg lelkipásztorává. 1990-2002 között két ciklusban esperesként szolgálta a Mezőföldi Református Egyházmegyét. 2007-ben egészségi állapota miatt nyugdíjba kényszerült. 1976-ban kötött házasságot Szakács Zitával, akivel egy életen keresztül odaadással építették Isten országát. Házasságukat Isten négy gyermekkel és öt unokával áldotta meg.
P. Tóth Istvánt hosszas betegség után december 29-én szólította haza szolgálatba küldő Ura.

A temető ravatalozójában felállított koporsó előtt hirdette Isten vigasztaló igéjét Steinbach József püspök: „Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10)
Ami nyilvánvaló, az tagadhatatlan, az biztos támasz életünkben, halálunkban, sőt a halálon túl is. Világunkban, amikor szinte minden átértelmezhető, amikor minden ingatag, ahol a legnagyobb probléma – és minden más bajunk ebből fakad -, hogy van bűn, van halál, akkor az ige elénk hozza az egyetlen, valóban nyilvánvalót: Isten megváltó, megtartó szeretetét, Jézus Krisztust. Ez az egyetlen örömhír, ami a legnehezebb helyzetben is kapaszkodót ajándékoz nekünk: „Hiszen akár élünk, akár halunk, a megtartó Úréi vagyunk, aki nem engedi életünket aláhullani… Mi pedig ennek az örömhírnek a továbbadására kaptunk elhívást. Ez életünk tartalma, értelme és boldogsága!” – fogalmazott a püspök rámutatva, hogy ez az áldott nyilvánvalóság mutatkozott meg P. Tóth István életében, szolgálatában, amit ő személyesen is megtapasztalhatott.
Elmondta, hogy P. Tóth István mindenben a békességet kereste, de az Istentől rábízott meglátásait lelkészként és egyházvezetőként is érvényesítette. Mindig kiemelte a gyülekezeti és egyházi önfenntartás fontosságát. Az infrastrukturális építkezés elé helyezte a lelki építkezést, csak az olyan ingatlanok visszakérését szorgalmazta, amiket meg lehet tölteni lelki tartalommal. Felvállalta az ökumené ügyét.

Steinbach József visszaemlékezésében úgy fogalmazott, hogy P. Tóth Istvánnak hiteles, nem rajongó, hanem „leföldelt” hitet ajándékozott az Isten az örökélet bizonyosságával.
„P. Tóth István és felesége az Isten eszközei lettek abban, hogy érlelődhessek a szolgálatra való felkészülés útján” – adott hálát a püspök mindazért, amit ő és valamennyi jelenlévő testvér P. Tóth István életével, szolgálatával, emberségével és hite által Istentől kaphatott. Krisztus ügye és a református egyház iránti szeretete meghatározó volt sokak számára. Szolgálatában, családjában, gyülekezeteiben, egyházmegyéjében, egyházkerületünkben a hosszú betegségében is az ige által megfogalmazott áldott nyilvánvalóság mutatkozott meg. Ő maga számára is egyre nyilvánvalóbbá lett, betegsége egyre inkább erősítette benne a keresztyén reménységet, hogy e világban bizonyos kapuk már zárva maradnak, de Jézus sírja, életünk üdvössége felé vezető kapuja nyitva van.
A gyászoló családhoz és gyülekezethez szólva rámutatott, hogy Isten megtartó szeretetének áldott nyilvánvalósága, amely földi életünk minden valóságát az örökélet távlataiba helyezi, ad vigasztalást és reménységet.

A gyászistentisztelet után Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese imádságban fordult a vigasztalás Istenéhez hálát adva P. Tóth István életéért, szolgálatáért.
A sírnál Veres Péter móri lelkipásztor a halálon Jézus Krisztus által győzedelmeskedő Istent magasztaló, vigasztaló fohászával vettek végső búcsút P. Tóth István nagytiszteletű úrtól.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. February 01., Wednesday,
Ignác napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6508
Összesen 2009. június 2. óta : 34900973