Tovább vinni az élet istentiszteletébe…

Márton Gergely, 2023-01-17 10:54:28

Az ökumenikus imahét budapesti nyitóistentiszteleti szolgálata után Steinbach József püspök hétfőn Győrben, a Boldogságos Szűz Mária székesegyházban hirdette az Úr igéjét.  Az idei ökumenikus imanyolcad vezérigéje Ézsaiás próféta felszólítása: „Tanuljatok jót cselekedni!” (Ézs 1,17)

December 16-án a győri bazilikában sokan gyűltek össze, hogy közösen imádkozzanak a keresztyén egységért, hogy az Úr országának igazságát és szerető jóságát egységben tanúsíthassák a világban.

Az ökumenikus istentisztelet liturgiájában imádságos szolgálattal vett részt Dr. Veres András, a Győri Katolikus Egyházmegye püspöke, Csorba János evangélikus lelkipásztor, Milánkovics Dániel, a győri Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Igét Steinbach József püspök hirdetett.

„Kedves Testvéreim! Ugye fáj nekünk az az ellentét, amely az istentisztelet és az élet istentisztelete között tátong” – fogalmazta meg a püspök az Ézsaiás igéjében elénk tárt szembesítés alapján.
Elmondta, hogy az istentiszteleten közösséget vállalunk egymással, hitvalló közösséget vállalunk Jézus Krisztus egyházával, Isten Igéjével. Isten az Ő mennyei világának jóságából ajándékoz nekünk Lelke által, hogy ez az isteni jóság átjárjon és újjászüljön bennünket, hogy aztán a templomon kívül, a hétköznapokban is ezt az isteni jót képviseljük. De annyiszor tapasztaljuk, hogy „bedarál” bennünket az élet. Olyan szépeket mondunk és hallunk az istentiszteleteken, olyan gyönyörűen tudjuk hirdetni és befogadni az Isten Igéjét, és amikor kimegyünk az Úr házából és beleragadunk a hétköznapok ezernyi gondjaiba, akkor mintha ez a felülemelkedettség megszűnne.

Steinbach József kiemelte, hogy Ézsaiás az ökumenikus imanyolcad kiemelt igéjében (Ézs 1,12–18) rámutat arra, milyen fájdalmas ellentét tátong az istentisztelet, az ünnep és az élet istentisztelete között. A próféta hangsúlyozza, Isten nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést. Ézsaiás próféta könyvét a hamis istentisztelet kritikájával kezdi. Felszólítja Isten népét: „Mosódjatok, tisztuljatok, távoztassátok gonosz tetteiteket előlem; ne tegyetek rosszat; tegyétek a jót; törekedjetek az igazságra, az irgalomra, a hűségre”. Jézus Krisztus szavaiból is ezt hallhattuk a felolvasott napi evangéliumi szakaszban (Mt 23,23–25), aki ugyanezt a kritikát fogalmazta meg a farizeusok számára.

„Ugye fáj ez az ellentmondás, hogy az istentisztelet nem folytatódik az élet istentiszteletében? Ugye fáj ez az ellentét, amire Ézsaiás próféta és Jézus Krisztus is rámutat?” – tette fel a kérdést Steinbach József.
Az Úr azt szeretné, hogy az istentisztelet folytatódjon az élet istentiszteletében, hogy örömeinkben megmaradjunk alázatosnak és el ne bízzuk magunkat; a bajokban megmaradjunk reménységben és kétségbe ne essünk; a sokféle konfliktus között, amelyet megélünk a mindennapokban és ebben a világban szeretetben szolgáljunk egymásnak és ne uralkodjék el rajtunk a gyűlölet.
Ez tehát a szent felszólítás: „Tegyetek jót, tanuljatok jót tenni!” Ezért kell könyörögnünk az Úristenhez, hogy Jézus Krisztus megváltó szeretete által tanítson bennünket jobbá lenni, hogy akarata szerint az istentisztelet folytatódjék az életünk istentiszteletében.

Az igehirdetés után Győr keresztyén felekezetei lelkipásztorainak vezetésével közösen imádkoztak Isten jobbátévő Szent Lelkéért, a világ keresztyénségéért és a Jézus Krisztusban megélt egységért.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4670
Összesen 2009. június 2. óta : 39578324