Az örök élet a miénk. Lehet jobbá lenni!

Márton Gergely, 2023-01-18 14:45:28

„Isten már cselekedett értünk, és a megszentelődés útját járva tudatosan mi is törekedhetünk a jóra.” Január 17-én, a kaposvári Szent Imre templomban tartott ökumenikus imaórán Steinbach József püspök az ökumenikus imahét ézsaiási felszólítását („Tanuljatok jót cselekedni!”) az Isten kegyelméből nekünk ajándékozott örökélet tágasságába helyezte.

A szakadó eső ellenére megteltek a kaposvári Szent Imre templom padjai, sokan jöttek el, hogy közösen tegyenek tanúbizonyságot Isten ingyen kegyelméről, szeretetéről, Jézus Krisztusról. A híveket Tomanek Ferenc, a templom plébánosa köszöntötte.

Az ökumenikus imaóra liturgiájában részt vettek a település keresztyén felekezeteinek lelkipásztorai, de imádságos és igei szolgálattal volt jelen Varga László megyéspüspök, Hella Ferenc esperes is. Igét Steinbach József püspök hirdetett.

A püspök az idei ökumenikus imanyolcad vezérigéjét, Ézsaiás próféta felszólítását („Tanuljatok jót cselekedni!”) Márk evangéliumának (Mk 10,17–31) tükrében vizsgálta: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”.
Tanuljunk meg Isten akarata szerint jót cselekedni, a hétköznapokban is egyre hitelesebb keresztény emberként élni, mondta a püspök. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e a jóra, hiszen annyira elszakadtunk az isteni jótól. Steinbach József rámutatott az ige alapján arra, hogy csak úgy vagyunk képesek az isteni jót cselekedni, ha Isten teszi meg felénk az első lépést. Beláttatva velünk sok-sok bűnünket, egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban ad megbocsátást, szeretetével körbeöleli életünket, újjászül bennünket, és megajándékoz minket az örök élettel.

„Mit cselekedhetünk az örök életért? – tette fel a gazdag ifjú történetében elhangzott kérdést a püspök. A lényeg – fogalmazta meg a választ – pont fordítva van, hiszen Isten cselekszik érettünk először azzal, hogy irgalmából odaajándékozza nekünk az örök életet. Nem azért cselekszünk jót, hogy örök életünk legyen, hanem azért cselekedhetünk jót, mert örök életünk van, mert az üdvösség már a miénk.
Önmagunkból csak a rosszra vagyunk hajlamosak, tele vagyunk önzéssel, önérdekkel, önigazsággal, mindig a saját nézőpontunkat, a saját kegyességünket szajkózzuk, csak a saját optikánkból tudjuk értelmezni a világot, s ez az önzés olykor robban és háborúságokat borít ránk, kicsiben és nagyban és világszerte, rettenetes szenvedéseket okozva egymásnak. Steinbach József kiemelete, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs esélyünk a mennyei jóra. Csak úgy tudunk jót cselekedni, ha Jézus Krisztus cselekszik érettünk, ha az Isten szeretete újjászül bennünket, és ha Isten az örök élettel ajándékoz meg bennünket.

Az örök élet tágassága azt jelenti, hogy már minden az enyém, nem kell több. Minden megoldódott, ezért nem kell mindent itt, ebben a világban azonnal megvalósítani, birtokolni, eltaposva a másikat. Ha örök életbe vetett hitünk van, akkor van időnk, akkor lehet lassabban, lehet értelmesebben, lehet egymásra jobban odafigyelve, megbocsátva, nem megsértődve, nem halálig hordozva a sebeket, nem visszavágva tölteni evilági létünket. Ha örök életünk van, akkor lehet alulmaradni, nem kell mindig győzni, mert ha örök életünk van, akkor minden a miénk.

„Döntő kérdés, mit cselekedjek, hogy az örök életet megnyerjem? Isten Krisztusban cselekedett. Az örök élet a miénk. Lehet jobbá lenni” – összegezte az ige üzenetét Steinbach József kiemelve, hogy az igazság és az irgalom nem elmélet, hanem esemény, történés, konkrét cselekvés. Nemcsak arra buzdít, hogy ne tegyük a rosszat, hanem cselekedjük a jót. Isten arra szólít fel bennünket, hogy minden nap az általa ránkbízott, konkrét emberünkkel tegyük a jót, hogy gyümölcstermő életet éljünk egyre inkább, teremve a Lélek gyümölcseit.

Az igehirdetés után a keresztyén felkezetek lelkipásztorai és a hívek közösen imádkoztak és adtak hálát az Úr örökéletbe nekünk ajándékozott kegyelméért, Jézus Krisztusért.
Az imaórán a Szent Imre Kórus szolgált, ami után szeretetvendégségre várták a kaposvári keresztény híveket.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 01., Friday,
Elza napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9916
Összesen 2009. június 2. óta : 38483917