Újonnan kell születnetek!

Márton Gergely, 2023-01-20 13:52:31

Január 18-án az Esztergomi Református Gyülekezet templomában négy püspök szolgálatával tartották meg az ökumenikus imahét 3. napját. Újjászületés, reménység, vigasztalás és alázat. Steinbach József református, Szemerei János evangélikus, Kocsis Fülöp görögkatolikus és Cserháti Ferenc római katolikus püspökök az isteni jóság evangéliumi üzeneteit fogalmazták meg.

Az ökumenikus imahét esztergomi központi alkalmán a református templomban összegyűlt gyülekezetet Ágoston Csaba lelkipásztor köszöntötte. Az ökumenikus istentiszteleten a helyi felekezetek lelkipásztorai mellett imádságos szolgálattal vett részt Gerecsei Zsolt esperes is.

Isten igéjének hirdetésével Steinbach József református, Szemerei János evangélikus, Dr. Kocsis Fülöp görögkatolikus és Dr. Cserháti Ferenc római katolikus püspökök szolgáltak.

„Újonnan kell születnetek” (Ján 3,7)
Steinbach József püspök az imahét vezérigéjét Nikodémus történetének optikáján keresztül vizsgálta. Ézsaiás próféta arra szólít fel bennünket, hogy tanuljunk meg az isteni rend szerint jót cselekedni. A püspök elmondta, hogy csak akkor vagyunk képesek jót cselekedni, ha az Úr mennyei világának gazdagságából nekünk adja a bűnbocsánat, az új élet és az örök élet üdvösségét. Isten Krisztusban közölt megváltó, újjászülő szeretete nélkül nincs esélyünk a mennyei jóra. „Ha Ő újjászül bennünket, akkor már nem mi tesszük ezt a jót, hanem a feltámadott Jézus Krisztus jósága mozdul bennünk, Ő formálódik ki bennünk, Ő az, aki lakozást vesz bennünk az újjászületés által” – mutatott rá az ige alapján Steinbach József kiemelve, ha Krisztus újjászült bennünket, akkor a jóra, az igazságosságra való törekedés már a Szentlélek által vezetett tudatos munka.

„Énekeljetek nekünk a Sion-énekekből!” (Zsolt 137,3)
Szemerei János evangélikus püspök a babiloni fogságban lévők történetét hozva a gyülekezet elé szólt arról, hogy a fájdalomban, az elnyomásban, az elhagyatottságban se hagy magunkra az Isten. A gyűlölet és pusztítás ereje ellen a templomok tornyán lévő kereszt mutatja a kapaszkodót, ami az élet jele napjainkban, ebben a kegyetlen és nehéz világban. „Tudjuk, hogy nem a halál a történet vége, hiszen Jézus győzött, húsvétkor feltámadt és mindent a helyére tett” - mondta a püspök. Ebben a győzelemben reménykedhetünk a földi külsőségek helyett, mert ez akkor is kapaszkodót nyújt nekünk, ha tragédiák, gyötrő nehézségek kísérik utunkat. Szemerei János végezetül kiemelte, hogy becsüljük meg azt, hogy együtt lehetünk, hogy megváltó Urunkra figyelhetünk, aki kísérni akar bennünket a legnehezebb körülmények között is.

„Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk” (Préd 4,1)
Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök arról szólt, hogy a minnesotai testvérek által választott imaheti téma rávilágít arra, hogy az elnyomás és kizsákmányolás mindenütt jelen van a világban. Elmondta, hogy az egységért való fohászkodás hiteltelen, ha érzéketlen a szívünk a szenvedő emberek iránt, akik körülöttünk vannak. Észrevesszük-e a szenvedőket, a megvetetteket – tette fel a kérdést. „Nem csak várni kell, hogy ők keressenek meg bennünket. Az ézsaiási felszólítás arra ösztönöz, hogy keressük a rászorulókat, nyitott szívvel és szemmel vegyük észre őket itt, a magyar valóságban is” – mondta hozzátéve, hogy hozzájuk küld el bennünket Jézus Krisztus. Az egységért imádkozva ez a szándék, ez a cselekvés az, ami összefog bennünket.

 „Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!” (Mk 10,23)
Cserháti Ferenc püspök a gazdag ifjú történetét hozva példának elmondta, hogy a vagyon önmagában még nem bűn. Jézus a történetben azonban rávilágít a földi és emberi javakba vetett elbizakodottság, a hamis biztonság veszélyeire.  A vagyon könnyen dölyfössé teszi az embert, visszatartja őt a nagyobb gazdagság megszerzésétől: a javak megosztásától, a keresztyén testvériségtől, a szeretet gyakorlásától, Jézus követésétől. „A jómód könnyen kikezdi az ember Isten iránti hűségét” – világított rá a püspök. A gazdagság akkor lehet áldássá, ha alázatra, Isten iránti hálára, emberbaráti szeretetre és jótétemények gyakorlására, az anyagi javakkal való bölcs magatartásra késztet. Cserháti Ferenc a gazdagság értelmét kiterjesztette a felekezetek lelki értékeire, amit szintén meg kell osztani egymással. Nem lehetünk lelki önteltek, gőgösek, Isten Lelke az adakozásra, a javaink megosztására kell, hogy késztessen.

(Fotók: Cseri Anna)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1511
Összesen 2009. június 2. óta : 36385645